Luistergroep TWR
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET TWR

 

TWR op weg naar duizend luistergroepen in Sri Lanka

Christenen in Sri Lanka hebben het moeilijk. De tegenstand in dit boeddhistische land neemt de laatste jaren sterk toe, er zijn zelfs aanslagen op verschillende kerken gepleegd. Maar het werk van God gaat door in dit land. Op initiatief van TWR ontstaan op steeds meer plekken zogenaamde luistergroepen: mensen die samen luisteren naar een programma over de Bijbel en daarover doorpraten met elkaar. Er zijn inmiddels ruim driehonderd luistergroepen in Sri Lanka. TWR wil dat aantal het komende jaar graag uitbreiden naar duizend!

TWR Nederland laat het Evangelie horen in meer dan 230 talen via de radio en andere media. De christelijke radioprogramma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen.

De luistergroepen blijken in een enorme behoefte te voorzien. Mensen die niet meer naar de kerk durven vanwege de dreiging, kunnen zo toch samen met andere christenen opgebouwd en bemoedigd worden in hun geloof. Maar dat is niet het enige. Deze groepen zijn ook laagdrempelig; het is makkelijker om iemand mee te vragen naar een luistergroep thuis dan naar de kerk. De luistergroepen worden zo mogelijk wel opgezet in samenwerking met plaatselijke kerken.

Plattelandspredikant
Een plattelandspredikant uit Sri Lanka vertelde dat de afgelopen jaren niet makkelijk waren vanwege de vervolging. De kerk groeide niet en het was moeilijk om te evangeliseren. Hij hoorde echter over de programma’s van TWR voor luistergroepen. De predikant ging met het programma aan de slag in zijn kerk. Binnen drie maanden gingen er zes nieuwe luistergroepen van start en dat aantal is alweer verdubbeld. ‘Er kwam een grote opwekking in onze kerk. De gemeenteleden begonnen het Evangelie te delen met anderen!’ aldus de dominee. ‘De inhoud van het programma is tot grote zegen, zeker voor de kerken die te maken hebben met tegenwerking. Ik verzoek u dringend deze geweldige bediening in alle landelijke kerken van Sri Lanka te beginnen en voor ons te blijven bidden.’

TWR wil graag meewerken aan deze vraag om op veel meer plaatsen luistergroepen te beginnen in samenwerking met plaatselijke kerken. Dat is in gang gezet in Sri Lanka, maar ook in Bangladesh (1514), Pakistan (2713), India (7000), Indonesië (90) en Nepal (105). Overal komen mensen thuis in groepjes bij elkaar om samen te luisteren naar de Bijbel en uitleg daarbij.

Elke groep krijgt een pakket dat bestaat uit een Bijbel, een audiospeler en een SD-kaart met Bijbelstudiemateriaal. Een pakket kost dertig euro. 

Wereldwijd
Het luistergroepenproject is een van de vele die TWR heeft. Overal in de wereld werkt TWR eraan dat mensen Gods goede nieuws in hun eigen taal kunnen horen. Dat kan via de radio zijn, maar ook via andere audiospelers of op internet. Er zijn nu uitzendingen in 275 talen in 160 landen. Op deze manier bereikt het Evangelie mensen op plaatsen waar zendelingen niet of nauwelijks kunnen komen. Gesloten landen of oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Een belangrijk aspect is dat mensen het Evangelie zoveel mogelijk in hun eigen taal kunnen horen. Daardoor luisteren mensen makkelijker en bovendien begrijpen ze vaak ook beter wat er gezegd wordt. Behalve het grote bereik dat radio en internet hebben, sluit het luisteraspect in veel culturen ook goed aan. Zeker als mensen analfabeet zijn, biedt radio mogelijkheden om het Evangelie toch te horen.

Draag bij aan het werk van TWR in Sri Lanka!

Error: could not load events