Peter Overduin
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 december 2020 door Peter Overduin

Het oordeel aan God overlaten, kunnen we dat?

Er is een behoorlijke groep christenen die gelooft dat Trump uiteindelijk als winnaar van de verkiezingen uit de bus gaat komen en zij bidden en vasten daarvoor met internationale gebedsgroepen. Ze zijn ervan overtuigd dat hun gebeden verhoord gaan worden en dat Trump op zijn post zal blijven. Er is ook een groeiende groep christenen die gelooft dat de coronacrisis door machthebbers wordt gebruikt om de mensheid op wereldwijde schaal te manipuleren. Door beide groepen wordt er geoordeeld over de intenties van mensen die ze als tegenstanders zien.

Laat ik vooropstellen dat ik de gedachten en ideeën van deze christenen niet per definitie naar het rijk der fabelen verwijs. Gezien de geschiedenis acht ik de kans aannemelijk dat er op grote schaal (verkiezings)fraude kan plaatsvinden en dat mensen hun macht misbruiken voor onmenselijke praktijken. De vraag is alleen of het aan ons is om daar over te oordelen of moeten we het oordeel aan God overlaten? Persoonlijk denk ik het laatste in de wetenschap dat ‘oordeel’ bij God altijd gericht is op herstel. Gods rechtvaardigheid werkt nu eenmaal anders dan onze menselijke manier van recht en gerechtigheid, die gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad. God gaat alles recht maken! Mij dunkt dat we het oordeel met een gerust hart aan God kunnen overlaten.

Toch schrijft Paulus het volgende:
“En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.” (Efeziërs 5:11-13).

De vraag is of het aan ons is om te oordelen of moeten we het oordeel aan God overlaten?

Het lijkt me niet verstandig om tegen dit advies van Paulus in te gaan. We moeten ons wel afvragen op welke manier die duisternis ontmaskerd zal worden.
“Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.” (vs 17).

Het is dus zoeken naar welke weg we hierin moeten bewandelen. Paulus stelt dat de duisternis door het licht ontmaskerd zal worden. We zullen dus het licht op de kandelaar moeten zetten. Het is veelzeggend dat Paulus daar direct achteraan schrijft: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” (vs 14). Het licht van Christus zal dus de duisternis ontmaskeren! En daarvoor zullen degenen die slapen wakker moeten worden. Door op te staan uit de doden zal het licht van Christus gaan schijnen in ons leven.

Jezus van Nazareth heeft ons het licht van Christus geopenbaard. Hij heeft ons laten zien hoe de duistere machten ontwapend worden, namelijk door ze openlijk aan het kruis tentoon te stellen. Jezus heeft zich niet verzet tegen de duistere veroordelende machten, maar liet zich als een lam naar de slachtbank leiden. Jezus had redenen genoeg om zich te verweren tegen zijn kruisiging, maar hij legde zijn menselijke (vleselijke) rechtvaardigheidsgevoelens het zwijgen op. Jezus liet letterlijk en figuurlijk het vlees, door Paulus ook wel het lichaam der zonde genoemd, kruisigen (Romeinen 6:6). Alleen langs deze weg kan Christus in ons opstaan en zal het licht van Christus in ons op de kandelaar terechtkomen.

Als dan het licht van Christus gaat schijnen, gebeurt er iets bijzonders: “want al wat aan de dag komt is licht.” (Efeziërs 5:13). Niet de duisternis komt aan de dag, maar het licht! Het licht van Christus ontneemt de duisternis haar kracht, waardoor het dooft. Door ons niet te verzetten tegen het onrechtvaardige oordeel, wordt de duisternis ontwapend en komt het licht aan de dag. Dat is de weg die Jezus ons heeft voorgehouden.

De manier waarop de Trump-aanhangers en de eindtijddenkers te werk gaan is niet de geestelijke weg die Jezus ons heeft getoond.

Deze weg staat haaks op de vleselijke weg die Trump bewandeld om zijn recht op te eisen. Ik vrees dan ook dat de Trump-aanhangers, die hemel en aarde bewegen om hem in het Witte Huis te houden, van een koude kermis zullen gaan thuiskomen. En dat zal leiden tot het tegenovergestelde van wat zij beogen. Ik zie de krantenkoppen en de berichten op social media al voor me: “Zie je nu wel, er was helemaal niets aan de hand met de verkiezingen!” De duisternis wordt op deze manier niet ontwapend, maar blijft verborgen en zal gewoon door blijven werken.

Hetzelfde geldt voor christenen die zich bezig houden met complot-denken, omdat ze menen dat we nu toch echt in de eindtijd zijn beland. Ook zij laten zich leiden door hun vleselijke gevoelens van recht en gerechtigheid. De tegenstanders worden in het openbaar (social media) op basis van de kennis van goed en kwaad ‘berecht’. Is dat de manier waarop Jezus omging met de duistere machten en krachten? Kruisigen we op die manier het vlees, zodat het licht van Christus kan gaan schijnen?

Nee, de manier waarop de Trump-aanhangers en de eindtijddenkers te werk gaan is niet de geestelijke weg die Jezus ons heeft getoond. De beloofde verlossing gaat er niet door Trump of wie dan ook komen, maar door de verkondiging van Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Wat er op dit moment gaande is in de wereld, en niet alleen onder de groepen die ik heb genoemd, maar in alle lagen van de maatschappij, is dat juist het vleselijke van de mens tot op het bot wordt gefileerd. We oordelen en veroordelen alles en iedereen alsof het een lieve lust is. De Bijbel is er duidelijk over dat we het oordeel aan God moeten overlaten. Zodra wij ons Christus ten volle bewust worden, zullen wij niemand meer naar het vlees kennen (2 Korintiërs 5:16). Het veroordelen van de intenties van anderen is dan per definitie uitgesloten. Zodra het licht van Christus gaat schijnen, zal Christus alles en in allen voor ons zijn (Kolossenzen 3:11). Dan gaan we Christus in iedereen zien, in Biden en in Trump, in Rutte en in De Jonge, in Van Dissel en in Osterhaus, in de Trump-aanhangers en de eindtijddenkers en in allen die het hartgrondig oneens met hen zijn.

Hoe meer mensen ontwaken en ‘opstaan uit de doden’, hoe krachtiger het licht van Christus zal gaan schijnen in deze wereld en hoe meer de vleselijke manier van denken, handelen, politiek bedrijven, enzovoort, zal verdwijnen en hoe meer het koninkrijk van God zichtbaar zal worden op aarde. Wij kunnen maar op één manier afrekenen met de duistere krachten en dat is de (geestelijke) weg achter Jezus aan gaan. Al ons vleselijke doen en laten kruisigen, zodat Christus in ons kan opstaan en we het licht der wereld worden. We zullen weer mensen en volgers van de weg moeten worden. De weg achter Jezus aan. De weg die leidt tot onze verlossing en verheerlijking.

Bovenstaand artikel van Peter Overduin verscheen eerder op de site van Stichting Way of Grace.

Reacties

Dank, Peter, voor dit heldere artikel, en met name ook de laatste alinea!
De Weg, Jezus, IS de weg en tegelijk het doel. Het ultieme liefdesbewijs van God aanvaarden = het offer van Jezus Christus aanvaarden.
P
@Marijn, in het boek Handelingen worden de gelovigen 'volgers van de WEG' genoemd; niet van Jezus, maar van de WEG die Jezus is gegaan. Jezus verkondigde het koninkrijk van God en niet zijn kruisdood als offer tot behoudenis. Zolang we zelf het vlees niet voor gekruisigd houden, dat wil zeggen het kruis op ons nemen door het vlees, het zogenoemde lichaam der zonde, op te offeren (de weg die Jezus ging), zullen we niet in het Licht wandelen, zal de duisternis niet verdwijnen en zal er dus geen verlossing zijn.
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen