genderneutraliteit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

03 december 2020 door Tineke van der Waal

Mooie transverhalen verhullen hoge prijs van genderideologie

Op internet lijkt een geslachtsverandering per definitie succesvol, dé oplossing voor jouw lichamelijk en psychisch onbehagen. Achter die mooie verhalen wordt zichtbaar dat de prijs van de genderideologie hoog is. Is er een weg terug?, vraagt De Waarheidsvriend zich af.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Hé, ben je een man of toch een vrouw? Een gedachte die soms door mijn hoofd schiet als ik op straat of tussen de schappen van de supermarkt iemand passeer. Vroeger had ik dat eigenlijk nooit. Is het misschien zo dat meer mensen vandaag onzeker zijn over hun man- of vrouw-zijn?

Cijfers geven aan dat het aantal transgenders daadwerkelijk toeneemt. Van 2006 tot 2016 vertienvoudigde (!) bij transvrouwen het aantal aanmeldingen bij het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC – in Nederland hét centrum voor mensen met genderdysforie; bij transmannen gaat het om een verachtvoudiging. Er komen elke maand ongeveer honderd mensen bij. In sommige andere West-Europese landen gaat de lijn nog scherper omhoog.

We weten ook dat ongeveer 24 procent van de transjongeren die zich momenteel melden, bovengemiddeld hoog op het autismespectrum scoort.

Kwetsbare groep
Leven met genderdysforie is zwaar. Het gevoel dat je niet bent hoe je eruitziet, geeft onbehagen en het is niet iets waarvoor iemand kiest. Cijfers wijzen uit dat ongeveer 0,5 procent van de kinderen genderdysforie ontwikkelt. Inmiddels is ook duidelijk dat niet iedereen die zich bij de genderkliniek meldt daadwerkelijk genderdysforie heeft, wel dat het om een psychisch kwetsbare groep gaat, die vaak met andere problemen te kampen heeft.

Zo speelt bij transvrouw ‘Jan’ dat hij niet aan het plaatje van zijn ouders voldeed, waardoor hij in een identiteitscrisis belandde. ‘Ik was een nakomertje en kreeg vaak te horen dat dat nog wel oké was, maar dat ik beter een meisje had kunnen zijn. Hierdoor ging ik geloven dat mijn mannenlichaam me niet paste.’

De Britse psychotherapeut James Caspian, die sinds jaren transgenders begeleidt, geeft aan dat behoorlijk wat vrouwen als kind of jongere zeer negatieve ervaringen met hun lichaam hadden en het vrouw-zijn achter zich willen laten. ‘Deze transmensen weten wat seksuele intimidatie of zelfs misbruik is.’

We weten ook dat ongeveer 24 procent van de transjongeren die zich momenteel melden, bovengemiddeld hoog op het autismespectrum scoort. Dat onderkennen ze zelf vaak niet, en dat is logisch. Maar een transitieproces helpt dan niet, het maakt de problemen alleen maar groter.

Vrijheid is anno 2020 het ultiem goede; alle andere overtuigingen of waarheden zijn hieraan ondergeschikt gemaakt.

Ineens trans
Inmiddels is bekend dat bij behoorlijk wat pubers, vooral meisjes, sprake blijkt te zijn van zogeheten Rapid Onset Gender Dysphoria: ze ontdekken ‘ineens’ dat ze trans zijn. Je ziet dat in een vriendengroep meerdere en soms zelfs alle jongeren zich rond dezelfde tijd als transgender identificeren. Of dat de puber op internet een gemeenschap van trans influencers heeft ontdekt, in de ban raakt van YouTube­-transsterren en genderbevestigende opvoeders en therapeuten.

Op internet lijkt een geslachtsverandering per definitie succesvol. Maar wie de Zembla-documentaire ‘Transgender met spijt’ heeft gezien, blijft verdrietig en met een boos gevoel zitten. In werkelijkheid worden levens meer dan eens geruïneerd. Of transmensen zeggen achteraf dat een transitie niet bracht waarop hij of zij hoopte. De laatste jaren gaat het hierbij vaker om jonge mensen; bij een geslachtsverandering is haast geboden. ‘Ik heb het gevoel dat er tegen me is gelogen, omdat ik me er niet beter door ben gaan voelen’, zegt Keira Bell.

Een belangrijk punt is dat op het gebied van transgendergeneeskunde weinig onderzoek is gedaan. Niet ten onrechte schrijft iemand daarom: ‘Ik denk dat we hier te maken hebben met wat een van de grootste schandalen van onze tijd zal worden. Een zeer riskant gebied om in te blijven werken.’

Toename van het aantal meldingen bij een genderkliniek betekent toename van het aantal mensen dat met zichzelf in de knoop zit.

Vrijheid
De genderideologie vliegt mee op de vleugels van het begrip vrijheid. Vrijheid is anno 2020 het ultiem goede; alle andere overtuigingen of waarheden zijn hieraan ondergeschikt gemaakt. Pasten mensen vroeger hun leven aan hun levensbeschouwing aan, vandaag is daarvoor geen reden meer. ‘Laat iedereen het zijne doen’, typeert de Canadees filosoof Charles Taylor onze tijd. ‘We horen waarden van anderen niet te bekritiseren, want ze hebben recht op een eigen leven, net als wij. De enige zonde die niet wordt getolereerd is intolerantie.’ Daarom is het gesprek over genderideologie zo moeilijk.

Toch hoop je dat de wal het schip van de genderideologie ergens zal keren. Het is nodig dat mensen zich in deze thematiek verdiepen en hun stem laten horen. Dat is een vorm van naastenliefde, als we zien dat levens voorgoed worden beschadigd. In het debat helpt het als je eenvoudig feiten op tafel legt.

Tegelijk is bewogenheid gevraagd. Toename van het aantal meldingen bij een genderkliniek betekent toename van het aantal mensen dat met zichzelf in de knoop zit. Ook hier is voor de christelijke gemeente een taak.

Tineke van der Waal is redactielid van De Waarheidsvriend. Lees hier haar volledige artikel.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Reacties

Het transitieproces biedt inderdaad geen oplossing. Het toenemende aantal mensen dat hun geslachtsverandering wil terugdraaien, wijst er al op dat het essentiële probleem (veelal) NIET is dat men denkt in een verkeerd lichaam te leven (genderdysforie), maar dat het gaat om een persoonlijkheidsprobleem. De echte oplossing is, heel kort gezegd, het ontdekken van de eigen ware persoonlijkheid en identiteit in een geloofsrelatie met Jezus Christus als Heiland en Heer. Dan weet iemand echt wie hij of zij werkelijk is.
P
Uiteraard moeten we bidden voor deze mensen en niet afwijzen want hun probleem ziet veel dieper en die niet zomaar worden verholpen. Je verandering is niet een geestelijke verandering diep in je hart blijf je de zelfde en alleen als Jezus op je pad komt kan Hij jouw die rust geven.
K
Ik ben heel erg blij dat in het artikel zonder meer de problematiek van genderdysforie wordt onderkend en niet afgedaan als iets van de duivel.

De meeste mensen worden geboren met xy genen (mannen) of xx genen (vrouwen), maar er zijn ook mensen met xxy, xyy en nog heel veel varianten. Dat maakt biologisch gezien al het onmogelijk om te zeggen dat iemand man of vrouw is. Daar komt bij dat blijkbaar er meer is dat onze seksualiteit bepaald dan alleen onze genen. Bij ééneiïge tweelingen is soms de ene homoseksueel, de ander niet.
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen