John Piper
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 december 2020 door Patrick Goede

John Piper waarschuwt christenen voor kritische rassentheorie

De Amerikaanse predikant en schrijver John Piper kijkt kritisch naar de 'Critical Race Theory'. Hij waarschuwt christenen dat deze theorie erop gericht is om uiteindelijk mensen op de eerste plek te zetten en niet God. Tegelijkertijd moeten christenen anderen niet het label van deze theorie opplakken om hen daarmee buitenspel te zetten.

Critical Race Theory is een theorie binnen de sociale wetenschappen die de Amerikaanse samenleving en cultuur benadert vanuit het idee dat er een witte bevolkingsgroep is die de macht heeft of in ieder geval de voordelen ervaart van de bestaande machtsstructuren (white privilege). Zij worden gezien als de onderdrukker die met het maken van wetten en het hanteren van die wetten ervoor zorgt dat een andere bevolkinsgroep onderdrukt wordt en blijft. Tegenstanders van deze theorie (voornamelijk evangelicals) beweren dat de theorie in strijd zou zijn met individuele vrijheid en klassiek liberalisme. President Trump uitte bijvoorbeeld kritiek op trainingen die vanuit deze theorie werden gegeven om vooroordelen tussen verschillende bevolkingsgroepen weg te nemen.

George Floyd
Onlangs sprak Piper met een donkere predikant uit Philadelphia, die moest opzoeken wat deze kritische rassentheorie precies inhield nadat hem verteld werd dat hij er "een gevangene" van zou zijn. De donkere predikant had namelijk aangekaart dat er iets moest gaan veranderen in het land na de dood van George Floyd.

"Ik krijg een label waar ik niet om gevraagd heb. Ik wil het juist hebben over de dood van George Floyd. En over het verschil met betrekking tot COVID-19, deze ziekte heeft namelijk een onevenredige impact op mensen met een kleurtje. We zien deze verschillen ook in het onderwijs, de gezondheidszorg en de economie. Daar praat ik liever over. Maar elke keer als ik daarover praat in christelijke kringen, krijg ik het label van een Critical Race Theorist", zei de voorganger uit Philadelphia volgens Piper.

Racisme
"Er wordt meer energie besteed aan het verbinden van de Critical Race Theory met wat we zeggen dan aan het probleem van racisme zelf", aldus de pastor uit Philly. "Alsof er iemand de kerk binnenkomt die zegt dat hij bloedt en er vervolgens gereageerd wordt met: 'Hoe ben je tot die conclusie gekomen?'"

Kritiek
Piper benadrukt volgens de Christian Post dat er erg voorzichtig moet worden omgegaan met het beschuldigen van medechristenen op het gebied van deze rassentheorie. Maar hij vindt wel dat de theorie zelf kritiek verdient omdat deze volgens hem fundamenteel egocentrisch is. 

"De theorie veroorzaakt verdeeldheid onder christenen omdat het in beginsel een afspiegeling is van een eeuwenoude verslaving van het gevallen mensenhart: zelfverheerlijking ('Ik zal mijn eigen god zijn'), zelfdefinitie ('Ik bepaal mijn identiteit') en zelfbeschikking ('Ik bepaal mijn eigen waarheid en moraal, zonder respect voor enige autoriteit buiten mijzelf')", aldus theoloog John Piper.

God te klein
Hoewel legitieme zorgen over machtsverhoudingen misschien aan de oorsprong van de Critical Race Theory staan, is het volgens Piper veranderd in een breed scala aan ongenoegen, dat zich verzameld rond de identiteit van een groep onderdrukkers die hun voorrechten op een onderdrukte groep mensen uitoefenen. Het zich onderwerpen aan God en aan een moraal die boven het eigen moraal uitstijgt komt volgens Piper niet genoeg aan bod in de theorie. Piper: "Binnen de theorie is God klein en te verwaarlozen. Als God buiten beeld is bepalen we zelf wat goed of fout is en dus komt daarin de eigen wil tot macht naar voren."

De vraag blijft of de kritiek op de Critical Race Theory niet vooral de aandacht afleidt van de werkelijke racismeproblemen in de Verenigde Staten. Zo reageert iemand verontwaardigd op het artikel: "Alleen in conservatief christelijke kringen heeft men ooit gehoord van de Critical Race Theory. Hou toch op, dit is een christelijk excuus om echte veranderingen op het gebied van rassendiscriminatie in de samenleving tegen te houden." We mogen dus blijven bidden voor de verdeeldheid in dit Amerika.

Reacties

J
Voddie Baucham heeft ook veel verstand van dit en aanpalende onderwerpen. Is enorme aanrader, je moet er wel Engels voor kunnen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events