Jan Hoek
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

20 november 2020 door Jeffrey Schipper

Theoloog ziet christenen speculeren in coronatijd: "Voor profetie heeft men geen antenne"

In coronatijd speculeren christenen er hevig op los. De antichrist, een mogelijke nieuw wereldorde en Openbaring 13 duiken in veelverspreide theorieën regelmatig op. Theoloog Jan Hoek schreef in het verleden verschillende boeken over de eindtijd. Het Reformatorisch Dagblad sprak met hem.

"Op de klank af worden allerlei associatieve verbanden gelegd met wat men om zich heen ziet gebeuren", merkt Hoek op. "Een fundamenteel probleem is dat men de Bijbel niet voor zichzelf wil laten spreken, maar die gebruikt om er een bepaalde theorie aan te verbinden. Voor het eigenlijke van profetie en apocalyptiek –profetie die zich toespitst op het einde der tijden– heeft men geen antenne."

Volgens de theoloog mag niet uit oog worden verloren dat profetie in eerste instantie is bedoeld voor de christenen aan het einde van de eerste eeuw, die verdrukt worden door het rijk van Rome. Dat neemt volgens Hoek niet weg dat teksten betekenis hebben in alle tijdperken, ook voor christenen anno 2020.

Het valt hem ook op dat er selectief wordt omgesprongen met beeldtaal. Zo zijn er allerlei speculaties over een chip als merkteken. "Bij een merkteken aan het hoofd of op de hand denk ik dan in de eerste plaats: de duivel wil ons denken (hoofd) en ons doen (hand) bepalen."

De coronacrisis was voor dominee Orlando Bottenbley aanleiding voor de zesdelige online studie ‘Gods masterplan, in tijd van corona’. Hij ziet naar eigen zeggen een duidelijk link tussen corona en de laatste fase voor Jezus' wederkomst. “Ik durf te zeggen dat de kans groot is dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt”, stelde Bottenbley in dit interview.

Jeroen Koornstra, auteur van het boek 'Het einde van de eindtijd', vindt dat Bottenbley een te snelle conclusie trekt. "Telkens is gebleken dat de vreselijke gebeurtenissen niet de weeën waren die aan ‘het einde’ vooraf zouden gaan. Ook het coronavirus zal zo eindigen in de geschiedenisboeken." Lees: Corona straf van God of eindtijdteken? Nee!, zegt Jeroen Koornstra.

Lees het volledige interview met Jan Hoek in het Reformatorisch Dagblad.


Wederkomst en eindtijd
- Vond Jezus’ wederkomst al in het jaar 70 plaats!?
- Jeroen Koornstra heeft afwijkende eindtijdvisie: "Ik word nu al profeet van de satan genoemd"
- Het duizendjarig vrederijk: wat moeten we ermee?
- Orlando Bottenbley ziet link tussen corona en de eindtijd: "Kans is groot dat Jezus binnen 15 jaar terugkomt"
- Wim ziet tekenen van de eindtijd in het Midden-Oosten: "Legers gaan de strijd aan met Israël"
Meer over Wederkomst en eindtijd »

Reacties

W
Quote: Volgens de theoloog mag niet uit oog worden verloren dat profetie in eerste instantie is bedoeld voor de christenen aan het einde van de eerste eeuw

Het lijkt mij dat deze antenne even nagekeken dient te worden.
,,En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen" Marcus 4:11 zie dan de juiste antenne!

Romeinen 11:25...1 Corinthe 15:51...Ephese 1:9+3:6...2 Thessalonicenzen 2:7...1 Timotheüs 3:9...1 Timotheüs 3:16. Velen letten niet op de samenstelling van de toehoorders, zoals we zien in Marcus 4:10 waar de Here Jezus uitsluitend tot Zijn 12 discipelen sprak. Het wordt ook toegelicht aan de 12 in Mattheus 13:10,14... U, 12 gegeven / maar hen is dat niet gegeven!D
Ook nu weer herhaal ik de uitspraak van Prof.Dr.H. Berhof. De toekomst is de bevestiging,de voortzetting,de uitbreiding,de voltooiing van wat God reeds in het verleden en het heden heeft gedaan.Wie vanuit dit perspectief leest, heeft bovengenoemde eenzijdige commentaren niet nodig, noch van Prof.Dr.J.Hoek, noch van degenen die daartegen ageren, want beiden hebben gelijk.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen