Schuldbelijdenis kerken aan Joden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

18 november 2020 door Jeffrey Schipper

Waarom de GerGem de schuldbelijdenis aan Joden niet deelt

Ook deze week is er aandacht voor de schuldbelijdenis van diverse gereformeerde kerken aan Joden. GerGem-predikanten C. Sonnevelt en J. B. Zippro zullen deze week op een tweede bijeenkomst hierover aanwezig zijn. Dat doen ze op persoonlijke titel omdat de Gereformeerde Gemeenten de verklaring van de kerken niet heeft ondertekend.

Beluister de speciale CIP Podcast over de bijeenkomst in de Israëlische ambassade en de schuldbelijdenis van de kerken.

Verschillende afgevaardigden van kerken uit de gereformeerde gezindte hebben een handreiking opgesteld die kerken zondag 15 november in de dienst is gebruikt. In deze handleiding wordt schuld beleden voor de nalatige houding van kerken in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hen is een zondag van verootmoediging en schuld juist in deze tijd hard nodig. De handreiking werd ondertekend door predikanten uit de Gereformeerde Bond (PKN), Hersteld Hervormde Kerk (HHK), Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Los daarvan beleed de Protestantse Kerk in Nederland door middel van een eigen verklaring schuld tijdens de herdenking van de Kristallnacht.

'De beeldvorming die nu is ontstaan, namelijk dat de Gereformeerde Gemeenten er het zwijgen toe doen, is dus niet in overeenstemming met de werkelijkheid.'

'De beeldvorming die nu is ontstaan, namelijk dat de Gereformeerde Gemeenten er het zwijgen toe doen, is dus niet in overeenstemming met de werkelijkheid', lichten GerGem-predikanten A. Schot en D. de Wit toe namens het deputaatschap Israël van de GerGem. 'In de verklaring die nu wél op de ambassade is voorgelezen en overhandigd missen wij node datgene wat de kerk het diepst zou moeten drijven en dat is wat de apostel Paulus (een Joodse man) schrijft in Romeinen 1:16-17: Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.'

De GerGem-predikanten roepen in herinnering dat de Generale Synode van de GerGem drie jaar geleden schuld heeft uitgesproken. 'Antisemitisme, als haat tegen het Joodse volk, van welke vorm en van welke aard dan ook, verdraagt zich op geen enkele wijze met de christelijke roeping en levenshouding, zo is in deze verklaring te lezen. (...) In deze verklaring is, naast het hartgrondig verwerpen van iedere vorm van antisemitisme, ook de diepe intentie van onze gemeenten verwoord, namelijk om het Joodse volk bekend te maken met de enige Naam, Die onder de hemel onder de mensen tot zaligheid gegeven is. Dit was voor de Generale Synode in 2017 een aangelegen punt, en dat is het nog.'

Schot en De Wit vervolgen: 'Ten overvloede willen wij ook opmerken dat wij als Gereformeerde Gemeenten de beschuldigende vinger niet hebben willen wijzen naar mensen uit het verleden die zich niet meer kunnen verdedigen en hun diepste intenties niet meer kunnen verwoorden, omdat ze gestorven zijn. (...) De Gereformeerde Gemeenten hebben niet gezwegen en zullen niet zwijgen als het over antisemitisme gaat. Als deputaatschap voor Israël hebben wij in de media, waar het ons gevraagd werd, onze mening gegeven en hechten daarbij grote waarde aan kerkelijk denken en kerkelijk handelen.'

De Gereformeerde Gemeenten hebben niet gezwegen en zullen niet zwijgen als het over antisemitisme gaat.'

Eerder legde ds. Sonnevelt tegenover het Reformatorisch Dagblad uit waarom hij wél de recent opgestelde schuldebelijdenis onderschrijft. "Menige voorganger en kerkganger heeft zich toch voor de Joden ingezet? Dat is ongetwijfeld waar, al denk ik dat we geen reden hebben om een hoge borst op te zetten over de Europese christenheid. Juist degenen die zich zo hebben ingezet, voelden zich vaak alleen staan. Ze zouden mijns inziens blij (geweest) zijn met een ruiterlijke erkentenis van tekortschieten, ook al komt zoiets inmiddels rijkelijk laat. Ze zouden zich daarmee zeker niet verraden voelen!"

Vorige week werd de schuldbelijdenis tegenover opperrabbijn Binyomin Jacobs en de Israëlische ambassadeur Naor Gilon hardop voorgelezen en overhandigd. Beluister hieronder de CIP Podcast over de schuldbelijdenis van de kerken en de toelichtingen van ds. C. P. de Boer, opperrabbijn Jacobs, ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins en André Diepenbroek namens de Israëlische ambassade.

- Beluister het volledige gesprek in de CIP Podcast via iTunes.
- Beluister het volledige gesprek in de CIP Podcast via Stitcher.
- Beluister het volledige gesprek in de CIP Podcast via Spotify.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events