kerk corona
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

17 november 2020 door Drs. Gerard de Lange

God zoekt nog een profeet in verband met de coronacrisis

God zocht een profeet in de tijd van de ballingschap van Babel. Zo las ik onlangs nog in Ezechiël 22:30: Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand. God vindt niemand die geïnteresseerd is in de job van profeet. Dat is teleurstellend.

Men verkeerde in ballingschap. Was er nu helemaal niemand die inzag ‘dat het helemaal niet goed zat tussen God en Zijn volk Israel’ in de tijd van Ezechiël?’ Blijkbaar niemand. Ging er bij niemand een lampje branden? Vreemd. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Je houd het leven van Gods volk gewoon tegen het licht van de THORA en dan kijk je of het klopt. Nou het klopte van geen kant in die tijd. Wisten ze het niet? Ach, je weet hoe zulke dingen gaan. Langzaam maar zeker verandert de relatie van het volk met zijn God. Het is het nieuwe normaal. Moet je nagaan. Onder de ballingen zijn wel profeten, maar dat zijn niet de goeie. Wat zeggen die dan? Die zeggen: ‘Het komt allemaal goed!’ Ze beweren dat ze binnen twee jaar terug zijn in Jeruzalem. Dus zelfs de ballingschap opent hun de ogen niet.

Wij zitten midden in de coronacrisis. Met een zeker recht kun je zeggen dat dit de ballingschap van de kerk is. Wij komen nergens. Nou denk je dan: ‘Nu zal er toch wel iemand zijn die zich hardop afvraagt wat er aan de hand is?’ Misschien zijn ze er wel. Maar je hoort ze niet. Terwijl we weten dat God dat wel graag ziet; ‘Iemand die zijn mond open doet.’ Wij zitten als kerk midden in de ballingschap. We gaan nergens naar toe. Waar zit iedereen?

Waarom huilen we niet? Waarom verootmoedigen wij ons niet? Waarom bekeren wij ons niet van onze zonden?

Ware profeten
Er zijn wel ware profeten in die tijd, maar ja, wie gelooft die mensen? Niemand. Die profeten hamerden erop: ‘Wanneer jullie je leven niet veranderen zal Jeruzalem verwoest worden!’ Ze zitten al in Babel, maar ze zien het nog steeds niet. Je kunt er over filosoferen hoe het kan, maar dat het zo is valt niet te ontkennen. En toch ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ Volgens Amos is het heel simpel. Amos 3:6 zegt: Wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet? Hoe bedoel je dit? Je wilt toch niet zeggen dat God achter de coronacrisis zit?’ Is dat zo? Zit God niet achter de coronacrisis? Wie dan wel? Zelfs als het de duivel is, dan moet die nog vriendelijk om toestemming vragen aan God. Vraagje: ‘Wie heeft Israel in ballingschap gevoerd? Was dat Assur? Was het Babel? ‘Ik ben het, zegt de HEERE.’ Ík, de HEERE, heb gesproken: het komt en Ik doe het - Ezechiël 24:14. Er is niets en niemand die iets doet buiten God om. Toen niet en nu ook niet.

Waarom zoekt God een profeet?
God handelt en Hij wil dat iemand er commentaar op geeft. De HEERE wil dat er tenminste één persoon is die vertelt ‘zaarom ons deze dingen overkomen?’ Het hoeven er niet veel te zijn. Maar iemand kan het toch wel vertellen. Waarom God dat wil? De HEERE wil niet dat er later iemand kan zeggen dat’ie van niets wist. ‘Er was niemand die ons hier iets over vertelde.’ God heeft een rechtszaak met deze wereld en ook met de kerk als je het goed beschouwt. Sterker, Gods hart ligt vooral bij de kerk. God wil niet dat iemand het niet weet. Het doel van God is de bekering van de mens. God wil niet dat de zondaar verloren gaat, maar dat hij zich bekeert en leeft. Wie dat niet van plan is, zal straks zeggen ‘dat hij van niets wist. Niemand heeft het me ooit vertelt, zal zo iemand zeggen.’ Dat wil de HEERE voorkomen. Dat idee van de rechtszaak kom je trouwens op allerlei plaatsen tegen bij de profeten, zo ook in Ezechiël 23:36-39.

Het is niet zo moeilijk om een profeet te zijn. Een kind kan de was doen.

Wij krijgen elke zondag te horen ‘dat God van ons houdt en dat het allemaal goed komt.’
Ja, zo gaat het ook in mijn kerk. Weet je wat het is? ‘De kerk is als het oog. Wanneer ze een klap krijgt ziet de kerk nog licht.’ Wat ik zou willen zeggen tegen de kerk is; ‘U hebt een flinke klap gekregen. U zou zich eens moeten afvragen waarom God u zo’n dreun verkoopt.’ Met corona kunt u als kerk bijna niets meer. Er moeten zo’n twee miljard christenen zijn op aarde. Wij kunnen niet samenkomen. Wij kunnen niet samen zingen tot eer van God. Wij kunnen niet samen bidden. We kunnen het heilig avondmaal niet langer samen vieren. Er is geen gemeenschap mogelijk met de Heere en met elkaar. Wij mensen vormen een bedreiging voor elkaar. De kerk is wereldwijd zwaar gehavend op dit moment. God deelt een enorme dreun uit aan de mensen die Hij lief heeft. Maar niemand vraagt: ‘Hebben wij iets verkeerds gedaan? De meeste dominees zeggen; ‘God is genadig en het komt allemaal goed!’ Maar ik denk dat het helemaal niet goed komt. Bent u blind? Bent u doof? We lijken op de kerk in de tijd van Jesaja. Toen hadden ze ook geen idee. God vraagt via de profeet Jesaja 1:5, Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Ook een rechtszaak trouwens Jesaja 1, maar dit terzijde. Nee, we doen het niet goed. We doen het helemaal niet goed als kerken. Waarom huilen we niet? Waarom verootmoedigen wij ons niet? Waarom bekeren wij ons niet van onze zonden?

Het is niet zo moeilijk om profeet te zijn
Het is niet zo moeilijk om een profeet te zijn. Een kind kan de was doen. Wat zijn de beloften van het Oude Verbond? God belooft aan Israël: ‘Ik zal u tot een groot volk maken en Ik zal u een eigen land geven.’ Genesis 17 Wat gebeurt er als het volk Israel Gods geboden naast zich neerlegt? Dan wordt het volk gedecimeerd en verliezen ze hun land. Waar of niet? Het is zo eenvoudig. Wat zijn de beloften van het Nieuwe Verbond. Dat God door de verzoening van de zonden en de Heilige Geest de gemeenschap herstelt tussen God en de mensen en de mensen onderling. Wat gebeurt er wanneer wij als kerk Gods woorden in de wind slaan? Dan verliezen we de verbinding met God en met elkaar. Wat doet corona? God pakt van Zijn volk de verbinding af en als Hij dat doet dan geeft dat aan hoe boos Hij is. Het is een pandemie. God is echt kwaad op de kerk, wereldwijd. Uit de heftigheid van de straf kun je opmaken dat het menens is. We doen het niet goed. Integendeel, we doen het blijkbaar heel slecht. Wat moeten we tegen de corona doen? Veel medici zijn bezig om een medicijn te maken, iets wat kan helpen zoals een inenting tegen de griep. Wat denkt u? Dat God geen andere plagen achter de hand heeft? Weet u wat echt helpt tegen corona? Dat is bekering. We moeten ophouden dingen te doen die tegen Gods Woord indruisen. We moeten gewoon God weer gaan gehoorzamen. Waarvoor heeft u anders de verzoening van uw zonden en de Heilige Geest ontvangen, denkt u? Inderdaad voor nog veel meer, maar als de gehoorzaamheid wegvalt, komt alles op losse schroeven te staan.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Klik hier om zijn website te bezoeken.

Reacties

K
"Dat is bekering. We moeten ophouden dingen te doen die tegen Gods Woord indruisen. We moeten gewoon God weer gaan gehoorzamen."

Een christelijke waarheid als een koe. Maar wat is dat dan? Vrouwen weren uit het ambt? Homoseksuelen met een relatie weren van het avondmaal? Alleen nog psalmen zingen en gefilterd internet? De zondag weer radicaal eerbiedigen? Wie zijn de goede gelovigen die lijden onder de slechte gelovigen? Zonder corona lopen de kerken vanzelf wel leeg.

Een straf? Ik denk het niet. Wel een wake-up call.
D
Volgens mij is het de bedoeling van de God van Israël, de Koning van Israël, de Heer van de Sabbat, dat we Hem gaan dienen en uit die vervangingsleer wegkomen........Eerst de Jood en dan de Griek, in die volgorde.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events