Ds. A. Kort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 november 2020 door Jeffrey Schipper

Boze man zet juridische strijd tegen ds. A. Kort voort: "Dit zou strafbaar moeten zijn"

"Onder normale omstandigheden zou dit strafbaar zijn, maar ds. A. Kort kan zich beroepen op vrijheid van godsdienst. Dat vind ik gek en een vorm van voorkeursbehandeling", zegt Leon Houtzager. De 34-jarige homoseksueel deed eerder dit jaar aangifte tegen de predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel, maar hij kreeg nul op het rekest bij het Openbaar Ministerie (OM). Desondanks geeft hij niet op, meldt RTV Rijnmond.

De predikant schreef de brief een half jaar geleden in vertrouwen aan het gemeentebestuur in zijn eigen woonplaats, maar de brief werd gelekt en kwam uiteindelijk in handen van De Telegraaf. De landelijke krant lichtte vervolgens een aantal passages uit de brief uit, waarna er ophef ontstond. ‘Dominee: ‘Iedereen dood door corona’, stond boven het Telegraaf-artikel waarin de brief van ds. Kort is geciteerd. Een kop die volgens de domineesvrouw niet de lading van het 'lieve briefje' dekte. In de brief schreef Kort onder meer over ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. 

Volgens Houtzager doelt de predikant met 'het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen' op het verbieden van menselijke relaties anders dan die tussen een man en een vrouw.

Tegenover CIP.nl vertelde de vrouw van ds. Kort dat in het oorspronkelijke artikel van De Telegraaf woorden waren verdraaid en zij is van mening dat haar man niet verkeerd heeft gehandeld: “Het was een hartelijk en lief briefje. Dat horen we ook terug van mensen uit onze kerkelijke gemeente. Nu doen mensen alsof we iedereen dood wensen. Woorden in de brief worden verdraaid, waardoor er leugens worden verkondigd. Het is schandalig dat De Telegraaf geen contact heeft opgenomen”, aldus mevrouw Kort begin april.

Volgens Houtzager doelt de predikant met 'het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen' op het verbieden van menselijke relaties anders dan die tussen een man en een vrouw. De man ervaart passages uit de brief als kwetsend en neemt hij geen genoegen met het feit dat Kort niet wordt vervolgd. Hij stapt volgens RTV Rijnmond naar het gerechtshof en dient een klacht in. Formeel is dat een beklagprocedure 'niet-vervolgbaar strafbaar feit'. Hij wil dat de rechter zich serieus buigt over botsende vrijheden binnen de Grondwet.

In september maakte het OM bekend dat er geen sprake is van een strafbaar feit. 'De uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.'

Lees hieronder de volledige brief van ds. Kort.

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

De man ervaart passages uit de brief als kwetsend en neemt hij geen genoegen met het feit dat Kort niet wordt vervolgd.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Error: could not load events

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.
Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

Reacties

A
Hoewel ik het eens ben met de inhoud van de brief, hij is duidelijk gesteld maar niet liefdeloos, sluit ik me aan bij de reactie van Dirk Goudriaan, niet de zondag maar de Sabbat moet worden geheiligd. De zondagheiliging is ingesteld door de katholieke kerk om zich af te zetten tegen Israël, die er ook bijzonder trots op is, mede doordat de protestantse kerk zich hiermee onder Rome stelt.

Heiliging is van levensbelang want zonder heiliging zal niemand de Here zien volgens Hebreeën 12:14.
D
"de zondag niet langer ontheiligd".......deze tekst van ds. Kort had mogen/kunnen/moeten zijn: de Sabbat niet langer ontheiligd.... 10 geboden van de God van Israël, de Koning van Israël, de Koning der Joden, de Heer van de Sabbat!
H
Wat dhr Houtzager bedoeld heb ik niet in de brief terug kunnen vinden wel waarschuwde ds Kort tegen de roepende zonden van land,volk en overheid.

Het beste voor dhr Houtzager en voor ons allemaal is te verootmoedigen en te bukken en te buigen voor de Heere.

Want wie heeft de wil des Heeren tegengestaan en vrede gehad ??
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen