NGK GKv Raad van Kerken
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 november 2020 door Redactie

NGK en GKv willen toetreden tot de Raad van Kerken

De Raad van Kerken noemt zich ‘een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland’. Binnenkort wordt dat aantal naar verwachting uitgebreid naar 20, omdat de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) van plan zijn om zich bij de Raad aan te sluiten. Dat besluit namen de beide kerken, die op weg zijn naar hereniging, afgelopen zaterdag.

Tijdens de digitale gezamenlijke vergadering van de synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK) voerde de voorzitter van de Raad van Kerken, Geert van Dartel, het woord. Hij noemde met dankbaarheid dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties. De onderlinge ontmoetingen bieden de gelegenheid om in alle openheid door te spreken over verschil in opvattingen, en om samen te bidden. Ook kunnen de aangesloten Nederlandse kerken zo als daar aanleiding voor is een gezamenlijk signaal laten horen naar de overheid.

Dhr. Van Dartel toonde zich verheugd over het voornemen van de NGK en GKv om als geassocieerd lid deel te gaan nemen aan de Raad. In de Raad van Kerken zijn veel ‘kerkfamilies’ vertegenwoordigd; deelname van de kleine gereformeerde kerken voegt echt iets toe.

Ds. Tiemen Dijkema is voorzitter van de gezamenlijke GKv-NGK-commissie die het besluit om toe te treden tot de Raad van Kerken voorbereidde. Hij memoreerde dat er in het verleden door de twee kerkverbanden veel is geïnvesteerd in contacten met nabije kerken. Nu wordt daarnaast gewerkt vanuit het besef dat Christus’ kerk, ook wereldwijd, veel groter is. Hij riep op ‘om bescheiden te zijn en nieuwsgierig naar het werk van Christus dat zich eerst wat buiten ons gezichts- en aandachtsveld afspeelde.’

De GKv en NGK zullen eind november naar verwachting het voorlopige besluit van 7 november bekrachtigen. Zij kiezen voor een zogeheten geassocieerd lidmaatschap. Zo kunnen zij de Raad van Kerken beter leren kennen zonder dat er overhaast tot lidmaatschap besloten wordt. Als geassocieerd lid kunnen kerken volwaardig participeren zonder dat ze daadwerkelijk lid zijn. Met deze vorm willen ze onder meer rekening houden met de Christelijke Gereformeerde Kerken, die nu geen ruimte zien om deze stap te zetten.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events