Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 november 2020 door Jeffrey Schipper

Hoe worden mensen beoordeeld op de oordeelsdag?

"Wanneer iemand sterft die een leven heeft geleid zonder moord, doodslag, overspel, etc, maar iemand kent de Heere Jezus niet, wat gebeurt er dan? Moet deze persoon dan ook voor Gods troon verschijnen en rekenschap afleggen, zoals ook iemand die de Heere Jezus wel kent moet doen? Kan die persoon dan ook in de hemel komen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"We mogen ervan uit gaan dat God in alles rechtvaardig is", antwoordt ds. H. D. Rietveld. "Daarom zegt Ps. 67:5 al duidelijk dat God alle volken in rechtmatigheid zal oordelen (Ps. 67:5). Dus inzake alles wat zij al dan niet over God hebben kunnen weten of willen weten. Denk bijvoorbeeld aan de mondelinge traditie vanaf Adam en vanaf Noachs zonen na de zondvloed. God proeft de nieren en kent de harten van alle mensen (Ps. 17:3; Spreuken 17:3; Jes. 11:20 en 17:10).

Vervolgens is te wijzen op Luk. 12:41-48. Daar leert Jezus Zijn discipelen hoe het zal zijn bij het eindgericht. In die gelijkenis gaat het over getrouwe en ontrouwe dienaren/slaven. Terwijl hun heer op reis is hebben zij voor zijn bezittingen te zorgen. Hij zal hen verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. En dan zegt de Heere: De slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Maar dan wijst Jezus ook op het volgende: Wie echter Zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden.

In Zijn volstrekte rechtvaardigheid zal God dus rekening houden met mensen die van Hem niet veel hebben kunnen weten. Aangezien wij allemaal zondaren zijn heeft elk mens wel zonden die de Heere zal zien en bestraffen, maar blijkbaar naar de mate van die zonden. Hoe en wat wij ons daarbij moeten voorstellen blijft voor ons moeilijk, maar deze gradatie geeft al voldoende aan dat God echt met alles rekening zal houden", laat de christelijke gereformeerde emerituspredikant weten.

Lees zijn volledige antwoord op de website van Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events