Marijn Burkunk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 november 2020 door Marijn Burkunk

Ons volk wordt tegen elkaar uitgespeeld: wie zit erachter?

Er bestaat een uiterst geraffineerd complot dat stiekem invloed heeft op heel de mensheid en zelfs op heel de schepping. Een complot dat ouder is dan de wereld en dat overvloedig Schriftuurlijk aangetoond is. We hebben te maken met geduchte tegenstanders, die de kunst verstaan zich als een virus in ons hart en brein te nestelen. Het zijn de wereldbeheersers van deze aardse duisternis. Ja, ze hebben gelijk, die wakkere complotdenkers; de duvel en zijn trawanten spelen een spelletje met ons…

De Eeuwige is één, oftewel Eenheid, en eenheid is het beginsel en doel van de schepping. Veelvormige -, veelsoortige - en veelkleurige eenheid, dat wel. De tegenstander, aarts-rebel en verdeeldheid en achterdocht zaaiende twistzoeker, heeft wegens die Goddelijke eenheid geen poot om op te staan en kan zich alleen maar machteloos mokkend en morrend in zijn duistere hoekje terugtrekken. Totdat daar als kroon op Gods schepping de mens verschijnt. Een grofstoffelijk wezentje met nogal beperkte inzichten en vermogens. Wat een vernedering voor een voormalig lichtwezen van zeer hoge komaf. Hoe groot kan afgunst groeien… Maar wacht eens, die naïeve kwetsbare mens is wel een uitgelezen kans om wat terrein op de Almachtige terug te winnen. Eigenlijk heel simpel; door in die mensenziel het besef van eenheid te verstoren. Door hem/haar te verleiden om zich met tegenstellingen zoals goed/fout bezig te houden en zo dat tweebenig scharminkel voorgoed te onderwerpen aan innerlijke - en onderlinge verdeeldheid, die uiteindelijk leidt tot het absolute einde van die walgelijke lievelingetjes van de Almachtige.

Het bleek een koud kunstje om de mens af te leiden van die heerlijke Goddelijke eenheid en te laten ronddolen in het rijk der tegenstellingen.

Het bleek een koud kunstje om de mens af te leiden van die heerlijke Goddelijke eenheid en te laten ronddolen in het rijk der tegenstellingen, waar de verleider en tevens aanklager heer en meester is.
De rest is geschiedenis. Sindsdien slaat de ene mens de ander de hersens in en zijn hele volkeren met elkaar en onderling in conflict met vaak ongelooflijk wrede uitspattingen.
Als we het dan hebben over het einde der tijden dan gaat het vooral om een escalatie van die verdeeldheid. Zo zegt Jezus dat volk zal opstaan tegen volk en we interpreteren dat volk A strijdt tegen volk B. Dat is al sinds de oudheid zo. Maar wat we heden ten dage vooral zien is dat volk A de strijdbijl oppakt tegen volk A en dat zo hele naties tot op het bot verdeeld raken en daarmee kwetsbaar worden voor vernietigende invloeden.

Nu is dat verdeel-en-heers-kunstje een handigheidje dat de lieden van uiterst links of rechts, die op macht en controle uit zijn, erg goed van pas komt. In de recente geschiedenis waren onder andere die stiekemerds van de CIA er meesters in om in een autonoom land politieke verdeeldheid en verwarring te zaaien om daar zo een marionet van hun voorkeur aan de macht te helpen. Alle grootmachten en extreme politici doen dat trouwens om hun macht uit te breiden en veilig te stellen. Zoiets gebeurt in het grootste geniep; je ziet de escalerende chaos en verdeeldheid, maar niet waar het weg komt. Dat de VS het deden weten we, omdat daar nog wel eens iemand uit de school klapt en niet gelijk vergiftigd wordt.

Ons gemoedelijk volkje wordt tegen elkaar uitgespeeld. Ten diepste zit de tegenstrever van de Eeuwige er natuurlijk achter. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat ze in de VS nu een koekje van eigen deeg krijgen. Er zouden vijandige mogendheden middels hackwerk de politiek beïnvloeden en via sociale media de mensen tegen elkaar opzetten en zo de onverdraagzaamheid tot een kookpunt opstoken. De natie polariseert als een tierelier en de baas blaast het vuur onbekommerd verder aan.

Wij hier, op ons plat polderend landje aan de zee, krijgen daar een veeg van mee. Er lopen dankzij het wereldwijde web rechtstreeks communicatiestromen van daar naar hier en zo worden we mede beïnvloed door uitgekookte agitatoren. Heel getrouw aan ons grote overzeese voorbeeld staan ook hier malafide “influencers” oftewel opiniemakers elkaar te verdringen om ons gemoedelijk volkje op de kast te jagen en tegen elkaar uit te spelen. Wellicht zelfs direct aangestuurd door de vijandige mogendheden die ook in de VS middels agitatoren verwarring zaaien om de natie te verzwakken, maar ten diepste zit de tegenstrever van de Eeuwige er natuurlijk achter.

In de volgende en laatste aflevering doe ik verder uit de doeken welk uiterst effectief middel die agitatoren hanteren om de verdeeldheid binnen een natie razendsnel tot een onverzoenlijke controverse op te stoken.

Bovenstaand artikel van CIP-lezer Marijn Burkunk is deel 2 van een drieluik over complottheorieën. Volgende week verschijnt het laatste deel. Lees hier deel 1: Brave christelijke Facebook-vrienden blijken onheilsprofeten te zijn.

Reacties

Marijn, is dit ook niet ten diepste wat bedoeld wordt in Genesis 3:15? Goed tegenover kwaad. Efeze 6:12 als strijd in de hemelse gewesten en komt daar alles niet uit voort?

Velen hebben het geloof vaarwel gezegd en daarmee ook de kennis en het onderscheid. Als openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Ieder doet wat goed is in eigen ogen! Tot slot, ze hebben zichzelf tot voorwerp van verering gemaakt als voorloper op de antichrist.
R
Waar is de link naar het eerste artikel? R. Seldenrijk
J
@Ruth, goede opmerking. De link is toegevoegd!
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events