Vergadering NGK-GKv
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

03 november 2020 door Jeffrey Schipper

GKv en NGK vergaderden digitaal: eenheid met CGK verder weg dan ooit

Momenteel werken de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) aan een fusie. Afgelopen weekend werd de deur naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opengezet. PKN-predikanten kunnen straks in beide kerken voorgaan. Tegelijkertijd is eenheid met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vanuit het perspectief van GKv en NGK verder weg dan ooit.

Afgelopen weekend kwamen afgevaardigden van de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv digitaal bijeen. "We hebben in de PKN broeders en zusters van gelijke zielsbewegingen ontmoet en daar kun je geen afstand meer van houden", zegt Tiemen Dijkema. Hij is voorzitter van deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de GKv en de commissie contact en samenspreking met andere kerken (CCS) van de NGK. Ds. Marco Batenburg, synodepreses van de PKN, juicht deze ontwikkeling toe maar benadrukt dat er ook "culturele en inhoudelijke verschillen" blijven.

Dijkema wijst tegelijkertijd op moeizaam conact met de CGK. Dit jaar namen binnen deze kerk spanningen toe, onder invloed van veranderingen binnen de GKv. Sinds 2017 is het binnen dit kerkverband mogelijk dat vrouwen worden benoemd als ambtsdrager. Ons land telt tientallen samenwerkingsgemeenten met bloedgroepen uit de CGK, GKv en NGK. In deze samenwerkingsgemeenten werden dit en vorig jaar meerdere vrouwelijke ambtsdragers aangesteld. Dit leidt tot verwarring omdat de CGK in 1998 afspraken dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.”

Daar komt nog bij dat in 2017 duidelijk werd dat er geen gezamenlijke Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) komt als opleiding voor predikanten van de CGK, NGK en GKv. Willem van 't Spijker wees er eerder op dat de tientallen christelijke gereformeerde kerken die warme banden hebben met NGK's en GKv's "niet goed vertegenwoordigd waren in een deel van de besluitvorming rondom de GTU." Uit onvrede met het GTU-besluit stopte hij destijds als voorzitter van de landelijke CGK-commissie die zich inzet voor het bereiken van kerkelijke eenheid.

Dr. Martin Heijer gaf als voorzitter van het deputaatschap eenheid van de CGK woorden aan de achterop geraakte onderlinge gesprekken tussen CGK en GKv. "Vertrouwen is geschaad. Er is tijd nodig om dit te herstellen en tot een nieuw evenwicht te komen", laat hij weten. Tijdens de digitale vergadering werd zaterdag besloten om zich in relatie met de CGK te blijven bezinnen over mogelijkheden om het onderlinge gesprek voort te zetten. Eind deze maand (24 - 27 november) komt de CGK voor de laatste keer dit jaar bijeen voor de generale synode.

Foto boven: gezamenlijke vergadering GKv en NGK in 2017

Reacties

S
Is het de wens van de Heere dat we zoveel heisa maken in een proces van orientatie op samengaan? Ik hoop dat dit proces de seculiere pers niet bereikt, omdat er geen getuigenis van uitgaat. Paulus en Barnabas gingen uiteen om mindere reden. Geef elkaar de ruimte.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen