Ds. C. Sonnevelt
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 oktober 2020 door Jeffrey Schipper

GerGem-predikant steunt oproep om schuld te belijden aan Joden

"De Bijbelverhalen die ik in mijn jeugd over de kruisiging en 'de duivelse haat van de Joden' tegen hun Messias heb gehoord en gelezen, waren vaak bloedstollend. Het is geen wonder dat in zo’n klimaat een diepe afkeer van Joden ontstond en dat de Duitse bezetter daarvan dankbaar gebruik kon maken", schrijft ds. C. Sonnevelt in het Reformatorisch Dagblad.

Verschillende afgevaardigden van kerken uit de gereformeerde gezindte hebben een handreiking opgesteld die kerken zondag 15 november in de dienst kunnen gebruiken. In deze handleiding wordt schuld beleden voor de nalatige houding van kerken in de Tweede Wereldoorlog. Ze willen deze dag uitroepen tot een zondag van verootmoediging en schuld. De handreiking werd ondertekend door predikanten uit de Gereformeerde Bond (PKN), Hersteld Hervormde Kerk (HHK), Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) en Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Los daarvan gaat ook René de Reuver, scriba van de PKN tijdens de herdenking van de Kristallnacht schuld belijden.

Sonnevelt, predikant van de gereformeerde gemeente in Alblasserdam, legt in het RD uit waarom hij de oproep tot schuld belijden onderschrijft. "Menige voorganger en kerkganger heeft zich toch voor de Joden ingezet? Dat is ongetwijfeld waar, al denk ik dat we geen reden hebben om een hoge borst op te zetten over de Europese christenheid. Juist degenen die zich zo hebben ingezet, voelden zich vaak alleen staan. Ze zouden mijns inziens blij (geweest) zijn met een ruiterlijke erkentenis van tekortschieten, ook al komt zoiets inmiddels rijkelijk laat. Ze zouden zich daarmee zeker niet verraden voelen!"

Opperrabbijn Binyomin Jacobs liet weten dat hij het signaal van de kerken waardeert maar niet nodig vindt. "Kinderen hoeven geen schuld te bekennen voor de daden van hun ouders." Toch gelooft Sonnevelt dat er ook Joden zijn die de schuldbelijdenis wél verwelkomen. "Er waren zeer positieve reacties op de recente spijtbetuiging van kerkelijke leiders in Nederland. Zelfs de Jerusalem Post gaf er aandacht aan." Sonnevelt voegt toe dat sommige Joden ook niet zitten te wachten op Evangelieverkondiging. "Maar mogen wij het hun daarom onthouden? Zijn we door een zelfgenoegzame houding niet eens te meer een sta-in-de-weg voor de verkondiging ervan?"

Lees hier het volledige commentaar van ds. Sonnevelt en bekijk waarom ds. C. P. de Boer de oproep tot schuld belijden steunt:

Reacties

M
Fijn dat ds. Sonnevelt deze oproep steunt. Hopelijk volgen velen uit de reformatorische kerken die niet meedoen aan het initiatief hem hierin en sluiten individuele predikanten en kerkenraden zich er alsnog bij aan. De promotieonderzoeken van dr. W. Fieret en dr. E.G. Bosma hebben laten zien dat de SGP-achterban zich gemiddeld genomen zeker niet gunstig onderscheidde van de overige Nederlanders in hun houding t.o.v. de Joodse mensen.
Zeer gerespecteerde predikanten! De dwang heeft een parallel en onherroepelijk gevolg vanuit de hemel. Zo was er een heidenman, ene Simon uit Noord Afrika die gedwongen werd mede het kruis te dragen van de Joodse Messias. (Marc. 15:21) Hij was de vader van Alexander en Rufus, die christenen zijn geworden. De Rabbijn Paulus groet Rufus als ,,de uitverkorene in den Here", met zijn moeder die ook een moeder voor de Rabbijn was geweest. (Rom.16:13).

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events