aarde
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

16 oktober 2020 door Mathan Lokerse

De leefbaarheid van de aarde op peil houden: hoe doen we dat?

Afgelopen Prinsjesdag kondigde het kabinet de oprichting van het Nationaal Groeifonds aan. Het fonds is gericht op publieke investeringen die kunnen bijdragen aan het nationaal verdienvermogen. Op die manier moet er een bijdrage geleverd worden aan de welvaart in de toekomst.

Om in de toekomst welvarend te blijven, is een goede leefbaarheid van groot belang. Als we de huidige leefbaarheid van de aarde willen behouden voor de toekomst, moet er nu werk gemaakt worden van de energietransitie. Er is een omslag nodig naar meer duurzame technieken voor de opwekking en het gebruik van energie. Laat het kabinet in het Nationaal Groeifonds daarom de nadruk leggen op financiering van innovatief onderzoek dat zich richt op de energietransitie. Op die manier kan de leefbaarheid op peil gehouden en de welvaart bevorderd worden.

Bij genoemd onderzoek valt te denken aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor de opslag van energie. Zoals het er nu voorstaat lijkt opslag van energie in de toekomst onmisbaar te zijn. Er moet daarom nu al geïnvesteerd worden in het onderzoek naar rendabele technieken voor opslag. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van energie in bakstenen. Onderzoekers van de Washington University in St. Louis zijn er onlangs in geslaagd om bakstenen als supercondensatoren te gebruiken. Hiermee zou energie in muren van huizen opgeslagen kunnen worden. Laat dit soort onderzoeken naar nieuwe opslagtechnieken financieren vanuit het Groeifonds.

Als we de huidige leefbaarheid van de aarde willen behouden voor de toekomst, moet er nu werk gemaakt worden van de energietransitie.

Een andere onderzoeksrichting is de opwekking van groene energie. In Nederland wordt nu volop aandacht en geld besteed aan zonne- en windenergie. Er zijn echter nog meer vormen van duurzame energie, neem bijvoorbeeld waterkracht. Momenteel is de elektriciteitsproductie door waterkracht in Nederland goed voor 0.08% van de totale productie. Technieken die in ontwikkeling zijn, zouden hiervan in de toekomst 9% kunnen maken als er nu ingezet wordt op verder onderzoek met proefcentrales. Het lijkt technisch zelfs mogelijk te zijn om met nieuwe technieken 55% van de gebruikte elektriciteit in Nederland te produceren met waterkracht. Waterkracht heeft dus een enorm potentieel dat benut kan worden door meer geld te investeren in onderzoeken naar en proefnemingen met nieuwe technieken.

Ook kernenergie is een voorbeeld van duurzame energie waar momenteel onderzoek naar gedaan wordt. Een veelbelovende nieuwe techniek is de thorium-gesmoltenzoutreactor. Het gebruik van thorium als brandstof in plaats van uranium heeft als voordeel dat het drie keer zoveel voorkomt op aarde. Daarnaast zorgt de gebruikte techniek in deze reactoren voor minder afval wat ook nog eens minder lang radioactief is. Ook is het proces in deze reactor van zichzelf veiliger en efficiënter dan het proces in conventionele kernreactoren. Kortom, deze kernreactor biedt vele voordelen ten opzichte van bestaande reactoren. Voordat deze techniek echter op grote schaal toegepast kan worden, is er nog veel onderzoek nodig, wat goed gefinancierd kan worden uit het Groeifonds.

Uiteraard houdt het onderzoek niet op bij duurzame opslag en opwekking van elektriciteit. Ook naar duurzamer gebruiken van elektriciteit is volop onderzoek nodig. Denk aan het verminderen van het gebruik van zeldzame materialen in elektromotoren, het verbeteren van warmtepompen en koelinstallaties, nieuwe technieken voor vervoersmiddelen. Voor veel, zo niet alle aspecten van onze samenleving is verduurzaming nodig om de leefbaarheid van de aarde op peil te houden. Laat het kabinet in het Nationaal Groeifonds daarom de nadruk leggen op innovatief onderzoek dat zich richt op de energietransitie. Op die manier wordt er een goede bijdrage geleverd aan onze welvaart in de toekomst.

Mathan Lokerse is commissielid Duurzame Ontwikkeling en Landbouw bij SGP-jongeren.


Klimaatverandering
- Meteoroloog Reinier van den Berg is klaar met 'klimaatontkenners': "De twijfel heeft nu lang genoeg geduurd"
- Klimaatverandering, het nieuwe evangelie?
- Waarom christelijke klimaatactivisten een brug in Amsterdam blokkeren: "Het klimaat hoort volledig bij het werk van Jezus"
- De klimaatmars: waarom iedere christen mee zou moeten doen
- Klimaatverandering? Klopt het wel wat ze ons vertellen?
Meer over Klimaatverandering »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen