Bijbellezen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 oktober 2020 door Drs. Gerard de Lange

Zet als (gereformeerde) christen vaker de eschatologische bril op

De Bijbel geeft zich niet zo gemakkelijk. Hoewel ook de professional het moet hebben van het gebed en de Heilige Geest is Bijbeluitleg niet alleen een kwestie van inspiratie maar ook van transpiratie. En dan zijn er ook nog de zogenaamd ‘eschatologische Bijbelgedeeltes’. Ik stel voor om de eschatologische bril wat vaker op te zetten. Dat helpt bij het verstaan. Toch blijft ook het handwerk van de exegese van belang.

Een boodschap voor gereformeerden
De nieuwe tempel in Ezechiël 40-48 is een goed voorbeeld. In negen hoofdstukken krijgt de profeet Ezechiël een rondleiding door de nieuwe tempel waar God in zal wonen te midden van Zijn volk Israel op de nieuwe aarde. ‘NEE, zeggen de mensen die het weten kunnen dit ziet u verkeerd!’ Er komt geen nieuwe tempel. Christus is de tempel en het offer en het Lam. En u bent als gelovige de tempel van God. Datzelfde is van de gemeente te zeggen. Luister maar naar Paulus: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Korinthe 3:16) Met de kennis van nu weten wij dat er geen concreet stenen gebouw op de nieuwe aarde komt waar God in gaat wonen. Is
dat zo? Lees dat gedeelte van Ezechiël nu eens eschatologisch. Hoe bedoel je? Nou, vanaf Ezechiël 33 schetst de HEERE een Bijbelse toekomstverwachting. Het mooie van deze toekomstverwachting is dat deze begint met:
1. De komst van Christus (de Herder Ezechiël 34)
2. De uitstorting van de Heilige Geest (Ezechiël 36)
3. Het herstel van Israël (Ezechiël 37)
4. De aanval van Gog en Magog op (de God van) het Joodse volk
5. De komst van de toekomstige tempel waarin God te midden van Zijn volk gaat wonen.

Eschatologisch lezen werpt een ander licht op de tekst. Hier kan wat mij betreft het gesprek beginnen met gereformeerde mensen want ‘die menen dat Christus de tempel helemaal vervangt.’

Het is dus niet waar dat wij met de kennis van nu – lees: het Nieuwe Testament – weten van Christus en de Heilige Geest. Ezechiël wist ook al van Christus en de Geest en toch komt God daar en daarna met de toezegging van Zijn wonen in die nieuwe tempel te midden van Zijn volk Israël op de nieuwe aarde. Eschatologisch lezen werpt een ander licht op de tekst. Hier kan wat mij betreft het gesprek beginnen met gereformeerde mensen want ‘die menen dat Christus de tempel helemaal vervangt.’

Een boodschap voor evangelischen
Veel evangelische mensen zijn aanhangers van het chiliasme. Zij zijn er van overtuigd dat er – tussen de terugkomst van Jezus en de nieuwe aarde – een duizendjarig rijk komt. Zij verwachten dat Christus na Zijn terugkomst eerst 1000 jaar vanuit Jeruzalem over de hele wereld zal regeren. God woont volgens hen gedurende die tijd in de nieuwe tempel van Ezechiël in Jeruzalem. Die periode zou afgelost worden met een aanval op het geloof en de God van Israël door Gog en Magog.

Ook hier zijn wel wat vragen te stellen. In Ezechiël komt de nieuwe tempel namelijk ná Gog en Magog. Ook in het boek Openbaring komt de nieuwe tempel ná het optreden van Gog en Magog. Ná Gog en Magog sluit God de periode van de wereldgeschiedenis eerst af met het laatste oordeel. We lezen dat in Openbaring 20. God opent daarna de nieuwe hemel en aarde met Openbaring 21.

Exegetisch lezen kan een bijzonder licht werpen op de eschatologie. Hier kan het gesprek beginnen met de evangelische broeders en zusters.
Error: could not load events

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen de nieuwe tempel van Ezechiël én Openbaring 21.
1. De hoge berg als locatie van het nieuwe Jeruzalem vinden we zowel in Ezechiël 40:2 als in Openbaring 21:10.
2. Verder heeft het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:12 de 12 poorten met de namen van de twaalf stammen van Israël net als in Ezechiël 48:30-35.
3. Tenslotte stroomt ook in Openbaring 22:1-2 de levensrivier van onder de troon van God vandaan net als bij Ezechiël 47:1.

De Bijbel situeert de nieuwe tempel van Ezechiël dus op de nieuwe aarde. In de zienswijze van de chiliasten komt de nieuwe tempel van Ezechiël echter niet ná Gog en Magog maar ervóór. Hoe zit dat? Exegetisch lezen kan een bijzonder licht werpen op de eschatologie. Hier kan het gesprek beginnen met de evangelische broeders en zusters.

Eschatologie én exegese
Het is waar, wanneer iemand een Bijbelgedeelte eschatologisch wil lezen zal hij of zij zijn eigen eschatologie als frame gebruiken. Het hebben van een eigen toekomstverwachting helpt zeker om bepaalde perioden in het Bijbelgedeelte te onderscheiden. Tegelijkertijd snijdt dit mes aan twee kanten. Het Bijbelgedeelte is op zijn beurt ook weer een toets voor de eschatologie van de uitlegger. Klopt mijn verwachting wel? Ook wanneer die verwachting in grote lijnen wordt bevestigd dan nog komt er allerlei aanvullend materiaal naar voren waardoor men zijn eigen overtuiging kan aanscherpen en aanvullen. Het is nuttig. De eschatologie van de lezer helpt bij het verstaan van een Bijbelhoofdstuk en het op hetzelfde moment wordt deze getoetst en aangevuld.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Klik hier om zijn website te bezoeken.

Reacties

W
Als het om eschatologische inzichten gaat is het van het allergrootste belang, dat de reformatorische wereld zich over de eigen grenzen gaat orienteren, gaat trouwens ook op voor soteriologie en de gaven van de Heilige Geest.
P
Daniel sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde; en vele zullen het naspeuren. We moge uit deze woorden een hoopvolle toekomst verwachting hebben op de eindtijd die het evangelie en de profeten profeteren over Zijn gemeente en het plan van God met Zijn uitverkoren volk Israël
Dominee schijnt zelf geen onderscheid te maken tussen het 1000 jarige rijk en het tijdperk van de nieuwe hemel en aarde. Als dat bijbelse onderscheid in het slot van Openbaring blijkbaar niet van belang is, dan vraag je je af wat er "met je eigen eschatologische bril" allemaal voor fraais uit komt rollen. De pot verwijt de ketel ...
Toon meer reacties (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen