TWR corona
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET TWR

 

Boodschap TWR relevanter dan ooit: "Werken altijd al door gesloten deuren"

Van China naar Iran en van Europa tot de Verenigde Staten, overal heeft TWR (Trans World Radio) contacten. “Juist in deze tijd wordt de meerwaarde duidelijk van organisaties als TWR. Wij werken altijd al door gesloten grenzen en deuren”, zegt Hubrecht Smits, directeur van TWR Nederland en België.

TWR Nederland laat het Evangelie horen in meer dan 230 talen via de radio en andere media. De christelijke radioprogramma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen.

Smits ziet dat er in het begin van de crisis veel meer naar de programma’s van de organisatie werd geluisterd dan daarvoor gebeurde. “De uitzendingen worden meestal vooraf opgenomen en ons werk via radio en internet kan daardoor ook bij een strikte lockdown doorgaan. Ja, het was wel business as usual, maar we probeerden wel bij mensen aan te sluiten. Praktisch: in Nederland hebben we goede voorlichting over wat je wel en niet moet doen om corona in te dammen. In het buitenland is dat minder goed geregeld. Daarom hebben we daar via onze programma’s voorlichting over gegeven. Daarnaast haken we ook aan op de geestelijke vragen die er leven in een tijd van eenzaamheid, armoede en soms ziekte en rouw. ”

Voor de medewerkers in het Midden-Oosten was de lockdown niets nieuws

Het maken van uitzendingen bleek door corona in sommige landen een flinke uitdaging. Smits vertelt dat TWR in de Arabische wereld een verborgen studio heeft, die onder de vlag van andere activiteiten geheim moet blijven. “Daar mag je geen zending bedrijven.” Door de lockdown moesten medewerkers snel op zoek naar oplossingen. “De uitzendingen moeten ook thuis gemaakt kunnen worden. Met het oog op mogelijke ontdekking van de studio hebben we geïnvesteerd in studio-apparatuur en laptops voor de nabewerking bij de medewerkers thuis.” Voor de medewerkers in het Midden-Oosten was de lockdown niets nieuws: “Zij zijn er al op ingesteld dat zoiets gebeuren kan.”

Slapen op kantoor
In Kenia waren sommige medewerkers door de restricties niet in staat om naar het kantoor van TWR te komen. De producer werd zowel presentator als supervisor en was meestal gedwongen op kantoor te slapen. “Door de avondklok, hij kon niet meer op tijd thuiskomen.” Smits hoort vaker dat het werk aan het begin van de crisis moeilijker was, “maar later kwamen medewerkers dan toch weer in de studio en lieten het werk weer doorgang vinden.”

"Op bepaalde stations gaven we goede voorlichting en vroegen ze nog meer programma’s aan"

Ook de boodschap van TWR blijkt relevanter dan ooit. De Nederlandse directeur reconstrueert: “Wereldwijd, maar ook in Nederland, zie je dat mensen na gaan denken. Ze hebben behoefte aan een boodschap die verder gaat. In Nederland werd er daarom 20 tot 30 procent beter geluisterd, maar in andere landen waren die cijfers nog hoger.” Of dat inmiddels weer teruggezakt is naar het normale niveau? “In Nederland grotendeels wel, daar is het na de eerste weken weer wat ingezakt. Maar in het buitenland houden de verhoogde luistercijfers langer aan en hebben mensen de programma’s gevonden. Soms zelfs zo dat we op bepaalde stations goede voorlichting hebben gegeven over Covid-19 en ze nog meer programma’s aanvroegen. Op die manier zijn we actueel, maken we goede uitzendingen en kunnen we het evangelie brengen!”

Kleine kerkjes
Behalve de gebrekkige coronavoorschriften, zijn de uitzendingen van de organisatie van levensbelang. “In Nederland hebben we veel alternatieven (apparatuur om diensten in kerken uit te zenden, internet om de diensten te bekijken), maar in het buitenland is dat vaak niet zo. Een pastor in Sri Lanka zei: “Hier horen we dezelfde boodschap als in de kerk en daardoor konden we het evangelie ook delen.” En hoewel het in elk land anders gaat, ziet Smits dat mensen in kleine groepen bij elkaar komen om naar de uitzendingen te luisteren. “Luistergroepen functioneren als kleine kerkjes.”

“Wij mopperen in Nederland veel, maar de drive die TWR-medewerkers laten zien is bijzonder"

TWR-medewerkers doen er alles aan om het evangelie bekend te maken. Het raakt Smits. “Wij mopperen in Nederland veel, maar die drive die zij laten zien is bijzonder. Dat vind ik heel mooi.” Omdat de meeste stations diverse uitzendingen op de plank hebben liggen, konden voor zover de directeur weet alle programma’s doorgaan. “Op die manier kom je er dan uit.” Corona heeft wel om zich heen gegrepen, ook in de organisatie in Centraal-Azië: “Er zijn veel mensen ziek geweest en Covid-19 heeft heel erg om zich heen gegrepen in kerken en de organisatie. Onze medewerkers waren lokaal aangewezen op hulp.” Of TWR dan nog hulp kan bieden? “Dat is moeilijk: we werken decentraal en het is lastig om geld over te maken.”

Christenvervolging
Toch kan TWR wel iets betekenen, ook als medewerkers merken dat ze benadeeld worden in crisissituaties. “Toen er in Bangladesh mensen overgeslagen werden bij voedsel uitdelingen, kregen ze die via TWR.” Ook in landen als China blijkt dat corona wordt aangegrepen om christenen te vervolgen: “Het zakendistrict is daar alweer open, kerken kunnen niet of later van start. Die berichten krijgen we meer: christenen worden overgeslagen, terwijl het leven weer op gang komt.”

Draag bij aan het werk van TWR!