richard
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

IN SAMENWERKING MET SDOK

 

Richard Groenenboom over getuigen met lef: "Vergeet niet dat er veel op het spel staat"

Het thema van de nieuwe livestream van de SDOK is ‘Getuigen met lef’. Richard Groenenboom spreekt tijdens de avond met verschillende gasten, onder wie dominee Paul Visser en Wesselien Fouad. Laatstgenoemde krijgt vanwege evangelisatiewerk onder moslims met ernstige bedreigingen te maken. CIP.nl sprak alvast met Groenenboom over het online event en het thema. “Er zijn in mijn leven momenten dat ik moet belijden: ‘Heere God, ik heb een kans laten lopen.’

SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.

Bekijk het evenement:

Deze keer is het thema ‘Getuigen met lef’. Hoe zijn jullie op dat thema gekomen?
“We vinden het vooral een mooi thema omdat het onderwerp verschillende lagen in zich heeft. Als christenen in het Westen ervaren we het soms best als lastig om te getuigen. Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. In reformatorische kringen zie je dat mensen kunnen worstelen met hun eigen geloofszekerheid. Als je daarmee worstelt, kom je niet eens toe aan getuigen naar anderen. Daarnaast zijn er ook christenen die zeggen: het is vooral mijn waarheid. Ik geloof het wel, maar wil er anderen niet mee lastig vallen. En een ander mag ook zijn eigen waarheid hebben.

"Ik mis wel eens de urgentie onder Nederlandse christenen om het Evangelie met anderen te delen."

Ten derde mis ik ook wel eens de urgentie onder Nederlandse christenen om het evangelie met anderen te delen. We hebben het heel gezellig en leuk met elkaar, maar het besef dat anderen ook Jezus nodig hebben ontbreekt nogal eens. Vergeet niet dat er veel op het spel staat. Buiten Jezus kun je geen eeuwig leven hebben. Dat voedt de noodzaak om anderen tot Hem te brengen. Vervolgde christenen zien de urgentie om het evangelie met niet-christenen te delen wel en willen daar ook een hoge prijs voor betalen. Dat kan en moet een spiegel voor ons zijn. Het is in ieder geval een inspiratie om een online evenement met dit specifieke thema te organiseren.”

Je zegt dat het in de reformatorische wereld nog wel eens ontbreekt aan geloofszekerheid. Is het geen goed idee daar dan eerst een event over te organiseren?
“Ik hoop dat door de getuigenissen die wij met SDOK op dit event laten zien en horen mensen jaloers worden. Dat ze aangespoord en aangevuurd worden om het bij de Heere Jezus te zoeken en daar de zekerheid te vinden. Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom mensen niet evangeliseren en getuigen. We kunnen niet voor elke afzonderlijke reden een event organiseren. Maar ik denk wel dat je in een event als deze die verschillende redenen aan bod kunt laten komen. We willen mensen verder helpen door ze een spiegel van vervolgde christenen voor te houden.”

Je sprak net ook over mensen die het vooral zien als hun eigen waarheid en niet de behoefte voelen anderen daarvan te overtuigen. Heb je daar een Bijbels weerwoord op?
“Allereerst is het denk ik heel duidelijk dat Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Buiten Mij is geen leven, maar de eeuwige dood.’ Als Jezus zegt dat Hij de waarheid is, betekent dat dat de rest geen waarheid is. Zo simpel is het. Dat is een vrij radicale boodschap die we zeker niet kwijt moeten raken. Als we dat verliezen, blijft er namelijk een slap christendom over. Wat maakt het dan nog uit of je in Jezus gelooft? Er zijn dan immers meerdere wegen die tot het leven leiden. Je ontkracht met dergelijke gedachten de kern van het Evangelie, namelijk dat Jezus moest komen om de wereld te redden.

"Als Jezus zegt dat Hij de waarheid is, betekent dat dat de rest geen waarheid is."

Daarnaast gaf Jezus een duidelijke opdracht voordat Hij naar de hemel terugkeerde. Hij zei: ‘U zult Mijn getuigen zijn.’ We leven in een wereld waarin het merendeel van de mensen niet in Jezus gelooft. Als christen heb je als het goed is het verlangen dat iedereen het geluk en de vrede van de Heere Jezus leert kennen. En, nu spreek ik uit eigen ervaring, als je dat zelf hebt ervaren, wil je ook dat anderen dat leren kennen en ervaren.”

Over jezelf gesproken. Hoe gaat dat bij jou, getuigen met lef?
“Ik ben ook maar een mens. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Er zijn in mijn leven momenten dat ik moet belijden: ‘Heere God, ik heb een kans laten lopen.’ Gelukkig zijn er ook momenten waarop ik wel vrijmoedig kan getuigen van de Heere Jezus. Dat kan soms heel eenvoudig op straat of in je eigen huis als er iemand op bezoek komt. Om die reden hebben wij in ons huis ook veel Bijbelteksten ophangen. Als er dan iemand komt, kun je het Evangelie op een laagdrempelige manier ter sprake brengen. Maar ik wil me absoluut niet boven anderen verheffen. Ook ik vind het soms best lastig in deze cultuur om te getuigen. Zelf heb ik dan ook zo’n event en de verhalen van vervolgde christenen nodig.”

"De drive om te getuigen is bij mij gegroeid door ontmoetingen met vervolgde christenen."

Hoe helpen die verhalen je dan?
“Ik merk bij mezelf dat mijn ontmoetingen met vervolgde christenen mij wel hebben aangevuurd om vrijmoediger te getuigen. Een tijdje geleden stond er een jongen op straat kranten uit te delen. Ik stond met hem te praten en ineens misbruikte hij de naam van Jezus. Ik vroeg of hij ook geloofde in Jezus. Zo ontstond er een gesprekje. Hij was in het begin een beetje overvallen, maar we hadden een mooi gesprek. Vroeger zou ik dat niet zo snel gedaan hebben. Ik merk wel dat de drive om te getuigen bij mij persoonlijk is gegroeid door de ontmoetingen met vervolgde christenen. Waarom zou ik niet getuigen als ik geloof dat Jezus de enige Weg tot God is? Mij kost het niets als je dat vergelijkt met christenen die voor hun christelijk getuigenis een hoge prijs moeten betalen. Heel veel mensen kennen de vrede van de Heere Jezus niet, maar die kunnen ze wel krijgen. Als ik dan mijn mond houd, is het een gemiste kans.”

Heb je ook nog een gouden tip als het gaat om getuigen met lef?
“Persoonlijk heeft het mij heel erg geholpen om het niet als een ‘moeten’ te zien. Probeer gewoon jezelf te zijn en wees open in wie je bent en wat je doet naar anderen toe. Nodig je buren eens uit om te eten en begin de maaltijd met gebed zoals gewoonlijk. Dan ontstaat er vaak vanzelf een gesprek. Wij hebben een keer een buurvrouw gehad die tranen in haar ogen kreeg omdat we tijdens het bidden voor de maaltijd ook voor haar baden. Probeer er ontspannen mee om te gaan. Zorg dat het natuurlijk gaat en dat het niet een moeten is. Ik denk dat dat het beste is.”

Tot slot nog even terug naar het online event. Wanneer zie je dit als geslaagd?
“Als we christenen in Nederland geholpen hebben door ze nieuwe handvatten aan te reiken. We hopen en bidden dat ze daardoor met nieuwe moed en inspiratie aan de slag gaan om de boodschap van het Evangelie met anderen te delen. Op die manier kunnen we als christenen zegenrijker zijn voor mensen in onze omgeving.”

Volgende week vertelt Wesselien haar indrukwekkende verhaal tegenover CIP.nl.

Klik hier voor meer informatie over het online event