Grote Verzoendag
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET ISRAEL & DE BIJBEL

 

Wat iedere christen zou moeten weten over Grote Verzoendag

“Grote Verzoendag bepaalt ons bij Gods heiligheid en de noodzaak van verzoening. Zonder verzoening kunnen we nooit tot een heilig God naderen.” Eind september stond één van de belangrijkste feesten in het jodendom op het programma: Grote Verzoendag. Namens stichting Israël en den Bijbel beantwoordt David van Wijck een aantal vragen hierover. “Als christenen hebben we vandaag weinig oog meer voor Gods heiligheid.”

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Al ver voor Jezus’ komst vierden de Joden Grote Verzoendag. Het is dus te simpel om dit feest alleen op Jezus te betrekken. Wat is de aanleiding van dit feest?
"De directe aanleiding voor de instelling van dit feest is de dood van de zonen van Aäron", antwoordt David. "In de tabernakel mocht alleen gebruik gemaakt worden van vuur van het brandofferaltaar dat door God Zelf was aangestoken. Maar Aärons zonen hadden hun wierookschalen met ander vuur aangestoken en waren met dit eigen vuur bij God gekomen. Het gevolg is dat zij sterven (Lev. 10:2). Deze geschiedenis en ook Jom Kippoer zelf bepalen ons dus bij Gods heiligheid en de noodzaak van verzoening. Zonder verzoening kunnen we nooit tot een heilig God naderen. We kunnen niet met onze eigen oplossingen tot Hem komen. Alleen de Hogepriester mocht één keer per jaar op een voorgeschreven manier tot God komen en zo verzoening doen voor het volk. Anderzijds leert het ons over Gods genade die ondanks alles toch een manier aanreikt aan het volk om met Hem verzoend te worden."

De naam (Grote) Verzoendag is de vertaling van Jom Kippoer. Het Hebreeuwse woord kipper betekent ‘verzoenen’. Wat bedoelen de Joden met verzoenen en is dit een richtingwijzer naar de Messias/Jezus?
"De Bijbel heeft het letterlijk over Jom Kippoerim: dag van verzoeningen. Dat meervoud zien we terug in de rituelen van het feest. Aäron moest eerst verzoening doen voor zichzelf en zijn gezin, daarna voor het volk. Daarnaast werd er ook verzoening gedaan voor het altaar en de hele tabernakel. De verzoening voor het volk is uiteraard een richtingwijzer naar de Messias die verzoening zou doen voor het volk. Jesaja 53:8 zegt: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.” Maar er is ook een belangrijk verschil. De Heere Jezus hoefde niet eerst verzoening te doen voor Zichzelf! Zijn offer was voor eens en voor altijd genoeg voor iedereen."

“Grote Verzoendag bepaalt ons bij Gods heiligheid en de noodzaak van verzoening. Zonder verzoening kunnen we nooit tot een heilig God naderen.”

De grote feesten, waaronder Grote Verzoendag, konden niet meer gevierd worden zoals door Mozes in de Thora was voorgeschreven, vanwege de ondergang van de tempel. Hoe wordt Grote Verzoendag vandaag de dag praktisch vormgegeven? En wat valt je op aan de wijze waarop dit feest wordt gevierd?
"Dat kan per stroming verschillen. In bepaalde ultraorthodoxe stromingen kent men een ritueel waarbij een kip boven het hoofd wordt rondgeslingerd. Hun zonden zouden dan overgaan op de kip. Hoe men Jom Kippoer vandaag de dag ook vormgeeft, het belangrijkste ontbreekt: het offer. Veel religieuze Joden zullen zeggen dat de offerdienst is overgegaan op de gebeden. Zo had je vroeger het ochtend-, middag- en avondoffer, nu bidden velen op die momenten. Leviticus 17 leert ons echter dat er onder bloed geen verzoening mogelijk is. Er is dus geen enkele zekerheid dat zonden vergeven zijn. De Joodse gelovige Louis Goldberg vertelt daarover in zijn getuigenis: “Toen ik na de plechtigheden van Jom Kippoer naar huis wandelde, spookte door mijn hoofd: Heeft God mijn gebeden wel gehoord? Welke zekerheid heb ik nu dat mijn zonden vergeven zijn?” Voor mij zijn dergelijke uitspraken een motivatie om hen te wijzen op wat hun eigen Bijbel zegt. Hoe bijvoorbeeld Jom Kippoer ook wijst op het Lam van God dat zou komen. Eén van de materialen die wij als Israël en de Bijbel hebben ontwikkeld is een kleine uitgave van de Hebreeënbrief in het Hebreeuws en Jiddisch. Voor veel ultraorthodoxe Joden is dit een eerste kennismaking met hoe er vanuit al deze inzettingen prachtig wordt verwezen naar het volbrachte werk van Israëls Messias, de Heere Jezus. Daarnaast zijn we bezig met het digitaliseren en online zetten van het Jiddische Nieuwe Testament."

Wat heeft Grote Verzoendag tot ons christenen te zeggen?
"Ik denk dat we als christenen vandaag weinig oog meer hebben voor Gods heiligheid", maakt David duidelijk. "Jazeker, we mogen met vrijmoedigheid tot Hem naderen. Maar we moeten wel beseffen tot Wie we naderen en welke prijs daarvoor betaald is.

Iets anders waar we weinig oog voor hebben is Gods beloften voor het volk Israël die nog vervuld zullen worden. Zoals Pesach wijst op de dood en opstanding van de Heere Jezus, en Sjavoe’ot vervuld werd op de eerste Pinksterdag, zo zal ook Jom Kippoer nog zijn vervulling krijgen. We lezen in Zacharia 13 dat er een bron in Jeruzalem geopend zal worden tegen zonde en de onreinheid. Zo geven de feesten ons ook een profetisch uitzicht op Gods herstel voor Israël."

Wil je meer weten over de diepere betekenis van de feesten? Dan ben je van harte welkom op de studieavond! Donderdag 24 september spreekt David van Wijck over de historische en profetische betekenis van Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Klik hier voor meer informatie over komende studieavonden van Israël en de Bijbel.