Ds. W. Pieters
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 september 2020 door Jeffrey Schipper

'Minder bevindelijke refopredikanten worden al snel afgeschreven'

"Het valt mij op dat er binnen de reformatorische gezindte, voornamelijk in de rechterflank, meer wordt gesproken over preken en predikanten die wel/niet genoeg bevindelijk zijn. Ik merk dat de rechterflank dan bevindelijke prediking goed vindt en minder bevindelijk is al gauw afgeschreven. Ik heb er ook best moeite mee dat mensen hier zo over spreken, juist omdat een zogenoemde minder bevindelijke predikant, juist zo veel diepgang had en een preek mij zo raakte", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"In de prediking dient het geheel van Gods Woord aan de orde te komen (hoewel niet in elke preek alles, natuurlijk), zodat ook deze bevindelijke aspecten of ervaringen van Gods kinderen op zijn tijd bepreekt worden – vanuit het Woord", antwoordt ds. W. Pieters. "Daarbij is het nodig dat alle waarheden van Gods Woord die in een preek aan de orde komen, door de predikant toegepast worden op de hoorders. Hiermee bedoel ik dat het niet als een mededeling over de gemeente heen komt, maar dat in de preek duidelijk wordt hoe die en die waarheid op het persoonlijke leven (in het geloofsbeleven én in de praktijk van de liefdesgehoorzaamheid) invloed uitoefent.

Neem als voorbeeld een preek over de almacht Gods, zoals in Jesaja 40 vanaf vers 12 verwoord. Dan zal een bevindelijke prediking niet alleen uiteenzetten wat Gods almacht inhield voor het volk in de dagen van Jesaja of wat deze macht van God in het algemeen inhoudt in onze tijd, maar ook persoonlijk worden om onderzoek te doen of wij geloof hechten aan de Almachtige en hoe de almacht van God in het geloofsleven gestalte krijgt, bijvoorbeeld in de onderwerping van de zonde of in de beoefening van het geloof (waarvoor immers Gods kracht nodig is).

Hoe nu een prediking gewaardeerd wordt, of iemand de preken van ds. A. als wel of als niet bevindelijk, eventueel als te bevindelijk of als minder bevindelijk, schat, is een persoonlijke zaak. Hierover kunnen we wel van gedachten wisselen, maar het is wijs om het een illusie te achten om hierover met iedereen overeen te stemmen", merkt de hersteld hervormde predikant uit Elspeet op.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

K
Zit je in de kerk om de dominee te beoordelen, of zit je in de kerk om geestelijk gevoed te worden?
De hartader van de bevinding is de toe-eigening van het heil: de zoektocht en de worsteling om tot gelovige overgave aan de Heer Jezus te komen. Tot de bevinding behoort ook de dagelijkse strijd tegen de zonde en de toenemende groei in geloof, hoop en liefde. Bevinding is datgene, wat een mens ondervindt, wanneer Christus door Zijn Geest verlossend en vernieuwend in zijn leven gaat werken met het Woord. Deze belangrijke zaken voor de gelovige zullen daarom ook regelmatig ter sprake moeten komen in de prediking.
A
precies Kees, je slaat de spijker op zijn kop. In iedere preek zit een graankorrel voor de hoorders. Maar horen we wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft?
Toon meer reacties (6)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen