Christian Kwakernaak
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

17 september 2020 door Christian Kwakernaak

Een gedaantewisseling van Christus' Gemeente

De coronacrisis heeft in veel opzichten het kerkelijk leven tot stilstand gebracht en een herstart noodzakelijk gemaakt. Hier en daar werd al gesproken over 'het nieuwe normaal' van kerk-zijn in kleine kring. Ook vindt van 18 tot 28 september het gebedsinitiatief De-Terugkeer plaats. Onderstaand profetisch artikel uit 2014 sluit hierop aan en belicht de huidige vernieuwing en gedaantewisseling van Kerksysteem naar Bedehuis.

Een vernieuwd Lichaam van Christus
De laatste tijd wordt er veel gesproken over eenheid, over de toekomst van het christendom, en over de vraag of het Kerksysteem nog wel van deze tijd is. Jaren terug maakte ik wat dit betreft het volgende mee. Op een dag wist ik mij geleid om te bidden voor een nieuwe vervulling met Gods Geest in de Kerk, hetgeen een paar dagen daarna beantwoord werd met een soort van visioen over het te volgen patroon op weg hiernaar toe:

Een afvaardiging van de plaatselijke Kerk verzamelt zich op een centrale ontmoetingsplek om God te (aan)bidden, om zich met elkaar te verzoenen, en om vervolgens als één nieuw Lichaam van Christus voor de stad/dorp verder te gaan. In antwoord daarop zou God antwoorden met regen van Zijn Geest op dit nieuwe Lichaam, en zou ook de vijfvoudige bediening hersteld worden om dit Lichaam te doen opgroeien in eenheid (Ef. 4:11-13).

Het Bijbels principe hierin is dat uitstorting van de nieuwe wijn van Gods Geest samengaat met de vorming van een nieuwe wijnzak (Marc. 2:22). Dit sluit aan bij deze tijd van hervorming van kerkstructuren; een tijd waarin de vraag wordt gesteld of de Kerk in verval is of in verandering (EO radiosymposium, 13 mei 2014).

Het natuurlijke nageslacht van Abraham zal terugkeren naar hun eigen land; de Kerk zal in geestelijke zin terugkeren naar haar 'thuis'.

Gedaantewisseling
Zo'n structuurverandering of gedaantewisseling komt vaker voor in Gods heilsplan. De meest ingrijpende was misschien wel die bij Jezus' eerste komst (Joh. 2:19-21). In het Oude Verbond was sprake van een gedaantewisseling bij het overbrengen van de Ark-van-het-Verbond van de tabernakel van Mozes naar die van David, en later ook weer een verplaatsing ervan naar Salomo's tempel. Het is een studie op zich om aan te tonen dat deze twee gedaante wisselingen profetisch staan voor de overgang van het Oude naar Nieuwe Verbond, respectievelijk van het Nieuwe Verbond naar het Messiaans Vrederijk. De inwijding van Salomo's tempel op het Loofhuttenfeest is daarom van betekenis voor een tijd waarin men in verwachting is van dit Messiaans Vrederijk.

Salomo als koning van rust en vrede is een type van Koning Jezus die zal regeren in Zijn Vrederijk (1 Kron. 22:9; Luk. 11:31). Beiden spraken over Gods Huis als zijnde een Bedehuis voor alle volken (1 Kon. 8:41-43; Marc. 11:17). Salomo voorzag dat volken op zullen trekken naar Gods Huis om er te bidden, en Zacharia 14 bevestigt dat dit tijdens het Loofhuttenfeest zal gebeuren. Het Loofhuttenfeest is ook één van de drie najaarsfeesten die profetisch heenwijzen naar Jezus' wederkomst, in tegenstelling tot de voorjaarsfeesten die een schaduw vormen van Jezus' eerste komst.

De komende gedaantewisseling zal de Kerk 'terugkeren' naar de boom waar zij geestelijk gezien op aangetakt dient te zijn, dat is Gods verbond met Abraham en diens zaad.

Van Kerksysteem naar Bedehuis
In aanloop naar Jezus' wederkomst zullen we daarom een tweevoudige beweging zien die gecentreerd zal zijn op Sion: (1) Het natuurlijke nageslacht van Abraham zal terugkeren naar hun eigen land; (2) de Kerk zal in geestelijke zin terugkeren naar haar 'thuis'. Het westerse Kerksysteem heeft namelijk haar wortel in Rome. Echter, gaandeweg de komende gedaantewisseling zal de Kerk 'terugkeren' naar de boom waar zij geestelijk gezien op aangetakt dient te zijn, dat is Gods verbond met Abraham en diens zaad (Gen. 12:1-3; Rom. 11:17; Gal. 3). Verhelderend bij deze inenting op Israëls Bedehuis voor alle volken is Jesaja 56:3-8.

Het 'nieuwe christendom' heeft in onze dagen te maken met deze geestelijke terugkeer. De verbinding met Israëls Bedehuis zal voor geestelijk herstel zorgen. De Kerk zal daarmee een voorloper zijn voor de volken die in het Vrederijk zullen volgen (Jes. 2:2). Het appèl vanuit Lukas 9:62 is dan ook om niet terug te zien naar wat achter ligt, maar om vooruit te kijken naar wat komen gaat.

Praktische uitwerking
Een gedaantewisseling van de Kerk op plaatselijk niveau kan in goede orde verlopen wanneer plaatselijke kerkleiders bij elkaar komen op een centrale ontmoetingsplek om te bidden voor hun stad of dorp, en vervolgens hun kerk erbij gaan betrekken. In Nederland zien we in steeds meer plaatsen gebedshuizen ontstaan die – geënt op Israëls Bedehuis – dienst doen voor interkerkelijk gebed & aanbidding. Zodoende kan plaatselijk het altaar worden hersteld, waarin elke denominatie “zijn steen kan bijdragen” (vgl. 1 Kon. 18:31-32). Wanneer vervolgens Gods visie erin komt, kan er gebouwd worden aan een nieuwe wijnzak met daarin hersteld: De vijfvoudige bediening, grote plaatselijke vieringen, en een extra onderliggende structuur van huiskerken die werfkracht naar de omgeving hebben en waarin men elkaar kan dienen door de Geestesgaven. Immers beter is een goede buur dan een verre vriend…

Bovenstaand artikel verscheen eerder op de site van Christian Kwakernaak.

Neem een kijkje op de website van Christian Kwakernaak

Reacties

C
Een kleine correctie van mijn kant: De inwijding van het altaar in Salomo´s tempel vond zeer waarschijnlijk plaats op de Verzoendag, aangezien het altaar de plaats was waar verzoening werd gedaan. Tijdens die inwijding spreekt Salomo ook het bekende verootmoedigingsgebed uit, reageert God met vuur, en viert het volk zeven dagen lang de inwijding tijdens het Loofhuttenfeest (2 Kron. 6-7) …. (+)
C
(+)… Ook Elia zal waarschijnlijk op de Verzoendag het altaar – dat spreekt van gebed – op de Karmel hebben opgericht met als doel het volk te doen terugkeren tot God. Daarna gaat hij zeven keer bidden om nieuwe regen (1 Kon. 18); vermoedelijk een schaduw van het zevendaagse Loofhuttenfeest dat ook relatie heeft met de komst van regen op volken (Zacharia 14).
".... en waarin men elkaar kan dienen door de Geestesgaven." Helemaal correct (zie ook 1 Kor. 14:1), maar dan moet wel elk gemeentelid (afzonderlijk) gedoopt zijn in Gods geest. Dan gaan de gaven functioneren en kan men tot God bidden in nieuwe talen ('tongen') en zo zichzelf en daardoor ook de gemeente van Christus opbouwen. En die gemeente bestaat uit in Gods geest gedoopte gelovigen uit alle volken, waarbij 'geen verschil bestaat tussen Jood en Griek'. En alleen zó woont God in zijn geestelijke tempel, 'die niet met handen gemaakt is'!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!