Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 september 2020 door Jeffrey Schipper

VBSO wil dat kabinet erkent dat refoscholen zinvolle plaats hebben

"Erken de zinvolle plaats van onze scholen op gereformeerde grondslag in onze samenleving", stelt de Vereniging tot Bevordering voor Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO) naar aanleiding van de troonrede van koning Willem-Alexander. VBSO-bestuurder Arno Brinkhorst publiceerde een uitgebreide reactie.

"Onze scholen op gereformeerde grondslag zien het als hun roeping om kinderen voor te bereiden op een opbouwende plek in onze samenleving", maakt Brinkhorst duidelijk. "Het christelijk geloof kent een andere levenshouding dan veel andere Nederlanders en dat moet onder ogen worden gezien, ook door de overheid. Maar juist die christelijke boodschap wil bijdragen aan een vredige samenleving. Om gedreven en betrouwbaar werk te maken van burgerschapsvorming voor onze samenleving, hebben onze scholen geen gedetailleerde of verstrekkende burgerschapswet nodig. En vanuit dit onderwijs, vanuit onze scholen zien we een verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor saamhorigheid en inclusiviteit in ons land. Daarvoor is echter wel een herkenbaar identiteitsbeleid binnen de school nodig, en aansluiting tussen de waarden van thuis en die op school."

Brinkhorst roept het kabinet ook op om gezinnen en scholen te faciliteren om hun verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen te nemen. "Veiligheid voor kinderen is een basisvoorwaarde voor hun welzijn. Allereerst zijn de ouders in de gezinnen daarvoor verantwoordelijk en ook school moet een veilige basis zijn. Voor die vertrouwde basis is voor kinderen ook belangrijk dat de onderliggende waarden bij de opvoeding thuis, en bij het onderwijs op school, zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Maar ook is belangrijk dat school en ouders elkaar weten te vinden als dat nodig is. Aandacht dus voor ouderbetrokkenheid. Kinderen moeten ook weerbaar worden gemaakt tegen risico’s, bijvoorbeeld op sociale media. Veel aandacht voor die veiligheid op scholen kan een preventieve werking hebben en de inschakeling van jeugdzorg later voorkomen."

Verder pleit de VBSO-bestuurder ervoor om werk te maken van een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. "Op dit moment blijkt telkens weer dat de waterscheiding in de wetgeving voor onderwijs en jeugdzorg in de praktijk voor problemen zorgt en de noodzakelijke samenwerking belemmert. Als kinderen zorg nodig hebben, moeten de juiste helpers om hen heen staan, in goede samenwerking. Daarbij vraagt ook de facilitering van identiteitsgebonden jeugdzorg nog wat meer aandacht. Juist in kerkelijke kringen is van belang dat de jeugdzorg vanuit dezelfde identiteit werkt om meer vertrouwen en aansluiting te vinden."

Lees hier de volledige reactie van Arno Brinkhorst.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!