Jaap Bönker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 september 2020 door Jaap Bönker

Akkoord Israël en Verenigde Arabische Emiraten: onderdeel van Gods masterplan?

Het Arabisch Schiereiland is een mengeling van staten, twaalf in totaal. Het koninkrijk Saudi-Arabië is verreweg het grootste en misschien het meest bekende land. Jemen, een presidentieel land (overigens momenteel zeer verscheurd). Oman, een Sultanaat. Qatar, een Emiraat en Koeweit, ook een Emiraat. Daarnaast zijn er de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een samenwerking (olie) tussen Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajam, Umal Qaywayn, Rah al Kaimah en Fujarah. Deze Emiraten zijn voor een groot deel het minst bekend. Bahrein ligt niet op het Schiereiland, maar ernaast, het is een eiland.

Twaalf volkeren/stammen die zich daar in de loop van de tijd gevestigd hebben. Twaalf is een bekend getal als je het Bijbels bekijkt, maar wat de gemiddelde Bijbellezer niet weet, of terzijde, is dat Ismaël, naar de volgorde van geboorte de eerste zoon van Abraham, twaalf zonen heeft gekregen (genoemd in Genesis 25:12v.) en deze zonen ‘vorsten’ genoemd. Vorsten, vandaag de dag zou je zeggen Sultans. En dan een opmerkelijke heenwijzing. ‘En zij woonden van Chawilla tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. En zij hebben zich ‘tegenover’ al hun broederen gevestigd.’ Dat woord ‘tegenover’ heeft in de theologie vaak een negatieve klank gekregen, alsof het vijanden werden, maar dat is niet altijd terecht.

Wat de gemiddelde Bijbellezer niet weet, of terzijde, is dat Ismaël, naar de volgorde van geboorte de eerste zoon van Abraham, twaalf zonen heeft gekregen.

Chawilla is gelegen op het Arabisch Schiereiland boven Jemen en Sur, daar zijn twee plaatsen voor, de woestijn die de verbinding vormt tussen Egypte en het Arabisch Schiereiland of een stad in het huidige Oman dat in het zuidoosten van het Schiereiland ligt. En dan staat er een verwijzing ‘in de richting van Assur’. Assur was een rijk dat momenteel Irak, Iran, Syrië zou behelzen.
Al met al zou je kunnen zeggen dat de zonen van Ismaël zich op het Schiereiland hebben gevestigd. En het markante is dat er vandaag de dag twaalf staten zijn op dat Schiereiland, toeval?

Nu heeft Israël (in samenwerking met de VS) een verbond/pact gesloten met de VAE gesloten, dus met zeven van de twaalf landen, terwijl de samenwerking met Saudi-Arabië ook de laatste jaren een redelijke verhouding heeft. Dit laatste heeft te maken met een blok vormen tegen Iran.
Mogen we daar, vanuit de Bijbel een bepaalde blik op werpen?

De geschiedenis met Ismaël houdt namelijk niet op bij Genesis 25, want er zijn verschillende geschiedenissen en profetieën die erop wijzen dat Israël (Isaäk) en Ismaël aan elkaar verbonden zijn en dat in de toekomst er een mooie belofte blijkt te zijn.

Een korte samenvatting:
- Ismaël heeft van de Eeuwige zelf een naam gekregen, beginnend met een ‘Jod’. Dat is voor weinigen weggelegd (Isaäk, Josia, Israël/Jakob, Johannes, Jezus). Opvallend is dat deze namen allemaal met ‘Jod’ beginnen, de letter van JHWH.
- Zijn naam betekent ‘Jah hoort’ wat een verbondenheid!
- Hij is tot vier keer gezegend met een belofte door JHWH.
- Ismaël en Isaäk hebben vrede gesloten om hun vader te begraven.
- De eerste die in het huis van Abraham werd besneden was Ismaël.
- Ismaël en Midjan (zoon van Keturah, de derde vrouw van Abraham, alhoewel de Joodse wijsheid zegt dat dit Hagar was) zijn nadrukkelijk betrokken in de verkoop van Jozef. Sterker, Midjanieten hebben Jozef uit de put gehaald en zij hebben hem verkocht aan de Ishmaëlieten die hem naar Egypte hebben gebracht. De broers zijn er niet eens bij betrokken! (lees grondtekst) Ongewild hebben ze meegewerkt aan de redding van Israël en de wereld (hongersnood).
- Psalm 87 spreekt o.a. over Egypte/Rahab, Babel, Filistea volkeren die verwant zijn aan de volkeren vanuit Ishmaël.
- Jesaja 19:23v. spreekt over het herstel van de Bijbelse wereld en de hele wereld daaropvolgend. In het herstel spelen Egypte, Assur en Israël een grote rol.

Ongewild of onwetend spelen mensen en volkeren een rolletje in dat grote plan van God.

Zo is er veel meer te vinden. God, De Eeuwige, werkt door Abraham aan het herstel van de wereld. Israël voorop, maar het hele huis van Abraham zal worden hersteld, ieder op zijn eigen plaats in het huis, want de zegen, de Messias, komt door Isaäk. Ook wij Gojim (heidenen) moeten een plaats innemen in dat huis in de wetenschap dat de Almachtige Abraham heeft gekozen zodat alle families op de aardbodem gezegend zouden worden, maar in volgorde.

Het verbond/pact dat Israël heeft gesloten met de VAE kan een begin zijn van dat herstel. Zeven van de twaalf staten sluiten zich aan bij Israël en de grootste staat Saudi- Arabië is niet langer tegen Israël. Natuurlijk heeft het allemaal te maken met menselijk handelen, maar als je de Bijbel leest zul je ontdekken dat dit niet vreemd is. Ongewild of onwetend spelen mensen en volkeren een rolletje in dat grote plan van God. Hij laat soms dingen toe om dan te gebruiken in Zijn Masterplan. Om maar een voorbeeld te noemen, in dit kader, Hij verbiedt niet de omgang die Abram heeft met Hagar. Je zou kunnen zeggen dat het een menselijke fout was, maar toch gebruikt Hij die ‘misstap’ en wordt Ismaël gezegend. Of de hierboven genoemde verkoop van Jozef.

We leven in een ‘woelige’ maar ook weer boeiende wereld. De staat Israël is in 1948 ontstaan. Het lijkt steeds meer een steen des aanstoots te worden, maar het volk komt langzamerhand tot ‘leven’. Steeds meer Israëli ontdekken de Messias Jezus en het aantal ‘ontdekkers’ groeit enorm. Naar Ezechiël 37 gesproken, de dorre beenderen hebben zich gevormd tot een skelet en langzamerhand komt er meer vlees aan. En de Geest komt er langzamerhand in!
Dat is ook in de Arabische wereld gebeurt na de terreuraanslagen op 11 september 2001 en de zogenoemde Arabische Lente, begin 2000. Onnoemelijk veel moslims (miljoenen) hebben de Messias ontdekt en zijn anders gaan denken, hoe moeilijk ook in hun diverse situaties. Zo is de wereld aan het veranderen. En wij, wij mogen daar getuige van zijn en meegenieten en meebidden.

Jaap Bönker is schrijver en spreker. Hij is verbonden aan de Bijbelse Cultuur Stichting en Comité Gemeentehulp Israël.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!