Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

15 september 2020 door Albert Oosting

Vrijdagavond begint Jom Teroea: wat houdt deze feestdag in?

Van al Gods hoogtijdagen is de Dag van Hoorngeschal de minst bekende feestdag, maar ook de minst gedetailleerde en meest mysterieuze, zegt Albert Oosting, schrijver van het boek 'Jom Teroea'. Het is een bijzondere feestdag, waarbij de sjofar een cruciale rol speelt.

Het Hebreeuwse woord ‘Jom Teroea’ betekent: Dag van Hoorngeschal. Het is de naam van de eerste hoogtijdag in het najaar, een gedenkdag ingesteld door de HEER (Lev. 23). Jom Teroea wordt gevierd op de 1ste dag van de 7de maand van Gods kalender. Maar op deze dag vieren Joden ook Rosj Hasjana, het begin van het Joods Nieuwjaar; een niet-Bijbels feest. Jom Teroea is een mysterieuze dag. Zo was in de tijd van Jezus ‘de dag noch het uur’ bekend wanneer het feest begon. Dat was namelijk afhankelijk van het zichtbaar zijn van de nieuwe maan.

Waarom is Jom Teroea een gedenkdag en waarvan is het een voorafspiegeling?
In mijn boek geef ik hier uitgebreider antwoord op. Want van alle andere Bijbelse feesten is het bekend wat we gedenken en waar we naar uitzien. Jom Teroea is minder bekend omdat christenen de najaarsfeesten nauwelijks kennen. En weinigen kennen de functie van de ‘sjofar’, in onze Bijbel vertaald met bazuin of ramshoorn. Daarom begint het boek met een korte samenvatting van de hoogtijdagen. Daarna volgt een uitgebreide studie over de rol en de klanken van de ramshoorn; in de Bijbel en in de synagoge. Maar ook over de functie van de wachter en de hoorn in de eindtijd, wanneer God, engelen, Joden en gelovigen uit de volken de sjofar zullen blazen.

Wat voor functie heeft de sjofar?
De sjofar is het instrument en het symbool van de (geestelijke) strijd. Als bijvoorbeeld Abram zijn zoon Isaak moet offeren op de berg Moria, als het volk Israël Gods geboden ontvangt bij de berg Sinai en als bij Jericho strijd wordt gevoerd om het land Kanaän. God gebruikt de sjofar als spreekbuis, als Zijn megafoon. Je hoort Zijn stem, zoals bij de Sinai. De Israëlieten gebruiken de hoorn om God tijdens hun strijd te herinneren aan Zijn verbond met hen. Ze proclameren Zijn almacht. Het hoorngeschal is een soort klanktaal.

Je verwijst naar de eindtijd – wat voor rol heeft Jom Teroea daarin?
Het luide hoorngeschal van Jom Teroea op de 1ste van de 7de maand moet ons eraan herinneren dat Gods Ontzagwekkende Dagen zijn begonnen. Volgens de Joodse traditie neemt op deze dag het hemelse hof plaats en worden de boeken geopend om de doden en levenden te oordelen (Openb. 20:12).  De Ontzagwekkende Dagen eindigen op de Dag van Oordeel, Jom Kipoer (Grote Verzoendag), negen dagen later. Sommigen zullen worden aangenomen en anderen afgewezen, zoals bij de komst van de Bruidegom in de gelijkenis van de tien maagden. Het hoorngeschal op de laatste Jom Teroea is een ‘wake-up call’. Het geschal dient als aankondiging, waarschuwing en verwelkoming van de Koning Messias.

De Ontzagwekkende Dagen leiden tot de vernietiging van Babylon, schrijf je. Waar maak je dat uit op?
De strijd om het Beloofde Land werd gevoerd bij het geestelijke bolwerk Jericho; met het geschal van de zeven hoorns door de zeven priesters tijdens de zeven dagen van belegering. De vijandschap met het volk en land Israël begon met de nakomelingen van Kanaän, de kleinzoon van Noach die door hem werd vervloekt. Deze vijandschap duurt voort tot op de huidige dag. Dit conflict tussen de God van Israël en Zijn aardsvijand krijgt zijn beslag aan het begin van het Duizendjarig Rijk met de komst van de Zoon van David, de Koning van Israël. Deze geestelijke eindstrijd om Gods toekomstig Koninkrijk wordt aangekondigd met de zeven bazuinen van het laatste Bijbelboek (Openb. 8-11).

Het bazuingeschal zal uiteindelijk leiden tot de vernietiging van ‘Babylon’, het symbool voor alles waar God een gruwel aan heeft. De sjofar is hierbij de verbindende factor tussen de eerste machtsstrijd om Zijn Land en de laatste machtsstrijd om Zijn Koninkrijk met als hoofdstad Jerusalem. Daarom is het zo belangrijk Gods hoogtijdag Jom Teroea te kennen en te gedenken. Kortom: het boek sluit prachtig aan bij de tijd van het jaar en de actualiteit van de wereld waarin wij leven. 

Wat heb je geleerd van het schrijven over deze feestdag?
Gods najaarsfeesten zijn niet alleen voor Joden, maar ook voor christenen van groot belang. Het geschal van de hoorns is een directe verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus, de langverwachte Messias. Zoals Jezus, de Verlosser, en Gods geboden en Gods geest centraal staan tijdens de voorjaarsfeesten, zo zijn de rechtvaardige Rechter, de Bruidegom en Koning van Israël dat tijdens de najaarsfeesten.

‘Jom Teroea’ (255 blz.) is te bestellen bij de auteur via jomteroea@gmail.com of bij CGI-holland.nl. De prijs is € 16,95 (excl. €4 verzendkosten)

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!