kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

14 september 2020 door Jeffrey Schipper

'God heeft mij nog niet laten zien dat Hij bestaat'

"Ik heb om een teken gevraagd aan God zodat ik kan geloven dat Hij bestaat maar dat heeft Hij mij nog niet laten zien. Ik bid elke vrijdag en zaterdagochtend voor mijn werk dat ik het goed mag doen en of God mij daarbij wil zegenen. En ondanks het gebed helpt Hij mij niet... voor mijn gevoel. Dit versterkt mijn gedachte dat God niet bestaat", aldus een 16-jarige jongen in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

In zijn antwoord wijst ds. P. C. van Keulen op Hebreeën 11:1, 'Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.' "Hoe kan nu iets dat je niet ziet een bewijs van iets zijn? Met het verstand is dat niet te bevatten. Een bewijs moet overlegd kunnen worden, aantoonbaar zijn, anders is het geen bewijs. De tekst spreekt echter niet over “het verstand is een vaste grond en een bewijs van”, maar “het geloof”!"

De hervormde emerituspredikant uit Bodegraven denkt aan de rijke man en de arme Lazarus. "Beide gestorven, de rijke man in de plaats van de pijniging, de hel, Lazarus in de hemel; en dan vraagt de rijke (eigenlijk de eeuwig straatarme) man of Lazarus naar zijn broers kan gaan om getuigenis af te leggen, zodat zijn broers niet ook voor eeuwig in de pijniging komen. Maar dan zegt Abraham: “Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.” Zij hebben het Woord, toen nog het Oude Testament, naar dat Woord moesten zij luisteren, dat Woord is genoeg en een bijzonder teken is daarbij niet nodig.

Ook jij hebt het Woord, daarin staat alles wat nodig en noodzakelijk is voor jouw tijdelijk en geestelijk leven. Daarin komt God tot jou en spreekt jou aan. En dat mag jouw geloof en gedachten versterken, namelijk dat Hij bestaat en dat de deur van Zijn Koninkrijk ook voor jou nog wagenwijd openstaat. Laat je niet leiden door jouw eigen gedachten, hoor Gods gedachten: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jer. 29: 11).

Wat een heerlijke openbaring van God in Zijn Woord tot ieder mens en dus ook tot jou. Hoe wil Hij ook jou het goede schenken (gedachten van vrede). En dat is niet alleen het tijdelijke goede, maar ook het goede dat nooit zal vergaan, namelijk alles wat daar is in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus." Van Keulen raadt de vragensteller aan "om persoonlijk met de predikant of een ambtsdrager eens van gedachten te wisselen" over de dingen die hem bezig houden.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

De schepping wordt vaak ook wel als teken van het bestaan van God beschouwd.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!