Orgaandonatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET DE NPV

 

Een orgaan doneren is naastenliefde... Toch?

Zomaar een vraag die je te binnen kan schieten als je nadenkt over orgaandonatie. Dat onderwerp is voor iedereen belangrijk, sinds op 1 juli 2020 de Donorwet is ingegaan. Van iedere Nederlander van 18 jaar en ouder wordt gevraagd een keuze vast te leggen ten aanzien van orgaandonatie na overlijden. Welke keuze maak je als christen? 

Elk mensenleven is waardevol: van het prille begin tot in de hoge ouderdom. De NPV komt op voor dit leven.

In de tijd van de Bijbel bestond orgaandonatie nog niet. Er zijn echter wel een aantal Bijbelse waarden die ons een richting kunnen wijzen. In de volgende alinea’s noemen we een aantal voor- en tegenargumenten aan de hand van de waarden naastenliefde, integriteit en het mysterie van sterven.

Deze argumenten zijn een deel van alle informatie die de NPV kan bieden over dit onderwerp. Meer weten? Volg de links onderaan het artikel.

Voors en tegens 

Naastenliefde
De liefde voor de naaste is voor veel mensen een belangrijk motief om organen te doneren. Het is ook zeker richtinggevend, maar je kunt niet zeggen dat naastenliefde per definitie orgaandonatie tot plicht maakt. We zijn geneigd om als eerste te denken aan de persoon die een orgaan nodig heeft. Maar het is goed te bedenken dat we te maken hebben met meerdere naasten.

Denk bijvoorbeeld aan de nabestaanden van iemand die overleden is. Orgaandonatie zal voor hen impact hebben. Enerzijds kan het de positieve betekenis hebben: iemand anders kan geholpen worden met deze organen. Aan de andere kant kan de impact zo groot zijn dat het rouwproces (ernstig) verstoord kan raken door orgaandonatie.

De integriteit van het lichaam
Wij geloven dat we ons lichaam van God hebben gekregen. Kunstig en complex geschapen. Die integriteit, dat geheel van geest en lichaam, mag je niet zomaar doorbreken. God is de Schepper, Hij heeft de zeggenschap over het lichaam. Dat is een aspect.

Er is echter ook een keerzijde. Omdat ons lichaam niet van onszelf is, maar we het in beheer hebben gekregen van onze Schepper, mogen we met ons lichaam ook een ander dienen, zodat deze persoon mag doorleven.

Sterven is een mysterie. Is iemand die hersendood is overleden?

Bij hersendood is er sprake van een medisch onomkeerbare situatie waarbij de centrale aansturing van alle voor het leven noodzakelijke processen onomkeerbaar is weggevallen. Hierover leeft veel verwarring en onzekerheid: ben je wel echt overleden als je hersendood bent? En: wanneer verlaat de ziel ons lichaam? Is dat op het moment dat iemand hersendood is, of pas als alle lichaamsfuncties zijn uitgevallen? Het is een mysterie waar we de vinger niet 100 procent achter krijgen. Ook vanuit dit perspectief zijn er verschillende voor- en tegenargumenten te benoemen, die in onze materialen verder uitgewerkt worden 

Een goede keuze
Orgaandonatie is een moeilijk onderwerp. Goed om daarover na te denken en erover te spreken met bijvoorbeeld familie of vrienden. Een keuze maken vraagt zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Onthoud: iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen, persoonlijke afweging. Een goed doordachte keuze is daarom altijd een goede keuze; christenen kunnen verschillende keuzes maken over orgaandonatie.

Om een goede keuze te kunnen maken, kun je gebruik maken van verschillende materialen:
-De NPV heeft een keuzehulp ontwikkeld over orgaandonatie. In de keuzehulp komen zowel voor- als tegenstanders van orgaandonatie aan het woord, samen met deskundigen die veel weten over bijvoorbeeld het stervensproces. Maar je gaat ook zelf aan de slag door middel van testjes, ervaringen en opdrachten. 
-Ook is er een uitgebreid artikel beschikbaar over de medisch-ethische aspecten die te maken hebben met orgaandonatie. De informatie is een samenvatting van een deel van de keuzehulp. Dit artikel is te vinden op de algemene pagina over orgaandonatie: www.npvzorg.nl/orgaandonatie 
-Heb je een persoonlijke vraag? Neem contact op met de NPV-Advieslijn, per e-mail, telefoon of chat.

Bekijk de keuzehulp orgaandonatie!

Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!