Ds. F. Maaijen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 september 2020 door Ds. F. Maaijen, De Waarheidsvriend

Geduld is Gods ijzersterke kwaliteit

Met groot respect zie ik soms gebeuren dat ouders het volhouden met een kind, terwijl dat kind het bloed onder hun nagels uithaalt. In zulke situaties is er sprake van geduld, veel geduld, groot geduld, schrijft ds. F. Maaijen in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Geduld is Gods ijzersterke kwaliteit. Aan het begin van de Bijbel komen we het al tegen. De mensheid ontaardt. In Genesis 6 wordt als reden voor de komende zondvloed gegeven dat het hart van de mens een en al boosheid is. Godenzonen vermengen zich nota bene met vrouwen op aarde. Wat moet het voor God geweest zijn als Hij er spijt van heeft de mens te hebben geschapen?

De zondvloed komt niet als het een beetje uit de hand loopt met de mensheid. Ook niet als driekwart van de mensheid zich van God afkeert, zelfs niet bij 99 procent. God vindt nog slechts één man van wie gezegd mag worden dat hij vroom leeft en God vreest. Deze ene man, Noach, met zijn gezin zal God redden, maar dan geeft Hij de mensheid 120 jaar de tijd voor inkeer en omkeer. Nog 120 jaar moet God het aanzien. Wat een geduld van Hem.

Geloof maar dat zo’n gebed van Abraham ondertussen wel een groot beroep op Gods geduld doet.

In Sodom en Gomorra zijn zonde en boosheid hemelhoog. Abraham gaat door de knieën. Stel dat er toch vijftig rechtvaardigen zijn, zo houdt hij God voor. Er zijn er nog geen tien te vinden. Waren er maar tien, God zou de steden niet hebben verwoest. Geloof maar dat zo’n gebed van Abraham ondertussen wel een groot beroep op Gods geduld doet.

We zien dat het kwaad gigantisch is, maar Gods geduld houdt het uit, onvoorstelbaar lang. De mensheid mag zich gelukkig prijzen met zo’n God, zijn Schepper. Dat wordt ook gezegd in 2 Petrus 3:9. God wil niet dat enigen, zoals Noach en Lot, verloren gaan. Zolang er enigen op aarde zijn die vroom met God leven en Hem vrezen, zal de oordeelsdag niet komen. Dat is misschien wel de verbazingwekkende betekenis van die tekst. Zolang kan Gods geduld het blijkbaar uithouden.

Israël
Je zou het niet verwachten, maar met Israël gaat het anders toe. Je zou immers denken dat Gods uitverkoren volk bij Hem wel een potje kan breken. Integendeel. Nog maar amper als volk geboren, verlost en bevrijd uit Egypte, trekt Israël door de woestijn. Als Mozes op de berg is, bij God, duurt het wachten op zijn wederkomst voor Israël te lang. In zondige dwaasheid danst en dartelt het volk rond een gouden kalf.

Gods verkiezende genade moet wel als graniet zijn om zo geduldig te kunnen en willen zijn.

Meer nog dan Mozes kookt God van woede. Zijn heilige gramschap gruwt ervan. Het is ook ongehoord van dat volk, toch? Van geduld bij God is geen enkele sprake. Het is over en uit, heel het volk zal worden gedood en met Mozes zal Hij een doorstart maken. Het is dat de middelaar Mozes zijn leven in de waagschaal stelt, anders was het met heel het volk afgelopen. Als doordenker kan worden gezegd dat verzoening betekent dat God weer tot Zichzelf wordt gebracht, namelijk tot Zijn ijzersterke geduld. Door het werk van de middelaar voor Israël.

Na dit heftige gebeuren zal Israël toch wel voorgoed hebben afgeleerd zich zo te misdragen? Was het maar waar. Keer na keer valt Israël in de zonde terug. De zondeval is blijkbaar structureel van aard. Gods geduld wordt hevig op de proef gesteld. Zelfs in die mate dat op twee na geen enkele twintigplusser zijn voet zal zetten op de bodem van het beloofde land. Als refrein klinkt het in de tijd van de Richteren dat het volk doet wat kwaad is in de ogen van de Heere. De profeten vinden meer ongeloof dan hun lief is, dan God lief is. Meerderen moesten het met de dood bekopen. Dat Gods geduld het uithoudt met dat volk.

Laten we ons maar verwonderen over zoveel goedheid en genade. Gods verkiezende genade moet wel als graniet zijn om zo geduldig te kunnen en willen zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 september 2020, of download de gratis pdf.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!