Compassion sloppenwijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET COMPASSION

 

Kinderen in armoede zwaar getroffen door COVID-19

Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van COVID-19. Zij lijken niet ernstig ziek te worden van het virus. Nederlandse ouders halen opgelucht adem, maar in de landen waar Compassion werkt is dat anders. De langetermijneffecten van deze pandemie zijn afschuwelijk voor kinderen in armoede.

Doneer direct voor noodhulp, zodat kwetsbare kinderen geholpen kunnen worden.

Zoals altijd in een wereldwijde crisis krijgen de armen de zwaarste klappen. Kinderen in armoede zijn nog kwetsbaarder geworden. Denk aan: gebrek aan onderwijs, kinderarbeid, kindermisbruik, slechte gezondheidszorg, ondervoeding en kindersterfte. Factoren die een gezonde ontwikkeling voor een kind in de weg staan. En dat terwijl ieder kind daar recht op heeft volgens het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind (1989). Welke directe effecten heeft COVID-19 op kinderen in armoede?

"Door COVID-19 raken degenen die al een achterstand hebben op school nog meer achterop"

Geen school voor kinderen in armoede
Door de coronacrisis gaan meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren wereldwijd niet naar school. Zij hebben thuis veelal geen online leermiddelen. Dit zijn dezelfde kinderen die op school al verminderde schoolprestaties hebben vanwege de gevolgen van armoede. Denk aan: schoolonderbrekingen als gevolg van het niet kunnen betalen van schoolgeld of moeite hebben met focussen op schoolwerk vanwege het meehelpen thuis of op het land. Kortom, door COVID-19 raken degenen die al een achterstand hebben op school nog meer achterop. Gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen voor de rest van je leven. Op die manier wordt het erg moeilijk om aan extreme armoede te ontkomen.

Compassion denkt na over extra scholing voor sponsorkinderen om deze achterstand weg te werken. Voorwaarde: Compassion-projecten moeten open zijn.

Kinderarbeid stijgt
Wereldwijd nam kinderarbeid de afgelopen decennia gestaag af door stijgende inkomens, maar door COVID-19 is de werkeloosheid gestegen en raken meer kinderen betrokken in kinderarbeid. Alleen als kinderen meewerken, heeft het gezin genoeg te eten. COVID-19 maakt misschien geen slachtoffers onder kinderen, maar wel onder hun ouders. Als kinderen wees of het gezinshoofd worden, moeten ze vaak stoppen met school en gaan werken om voor zichzelf en hun broers en zussen te zorgen. Meer over kinderarbeid lees je hier.

Compassion ondersteunt ouders in deze crisis, zodat kinderen niet hoeven te werken.

Vaker slachtoffer van kindermishandeling
Tragisch genoeg melden lokale en internationale hulporganisaties dat huiselijk geweld toeneemt tijdens deze crisis. Ook in Nederland stond de lijn van de Kindertelefoon roodgloeiend tijdens de lockdown. In de landen waar Compassion werkt, is de lockdown niet opgeheven en zijn kinderen thuis. Er zijn deskundigen die waarschuwen voor een toename van kindhuwelijken door de pandemie. Een huwelijk sluiten, kan voorkomen dat een gezin onder de armoedegrens terecht komt. Europol meldt dat criminelen de pandemie gebruiken om kinderen online uit te buiten: cyberseks. En als meer kinderen wees worden, neemt hun kwetsbaarheid voor mensenhandel en andere vormen van uitbuiting toe.

Compassion houdt zoveel mogelijk contact met de kinderen om toe te zien op hun welzijn.Kinderen niet beschermd tegen ziektes
In veel landen is het gezondheidszorgsysteem overbelast. Als kinderen ziek zijn door malaria, tuberculose of hiv/aids en geen toegang hebben tot gezondheidscentra kunnen ze eerder overlijden aan deze ziektes. In 2014-2015 bijvoorbeeld kampte West-Afrika met de ebola-uitbraak. Al snel liep het aantal sterfgevallen onder kinderen als gevolg van andere oorzaken op. Een ander groot probleem: in sommige landen zijn de reguliere vaccinatiecampagnes stopgezet. Denk bijvoorbeeld aan malaria en polio. Dat kan per jaar zo'n 300.000 extra sterfgevallen bij kinderen met zich mee brengen.

Compassion helpt kinderen die op dit moment medische zorg nodig hebben.

“Nu het tempo van de wereldwijde recessie toeneemt, kan de kindersterfte in 2020 toenemen met honderdduizenden"

Meer kinderen sterven van de honger
Veel kinderen over de hele wereld zijn afhankelijk van schoolmaaltijden als dagelijkse voeding. Doordat deze vitale voedselbron wegvalt voor veel kinderen en ouders niet kunnen werken, bestaat de  kans dat ondervoeding toeneemt. De VN-secretaris-generaal António Guterres zegt hierover: “Nu het tempo van de wereldwijde recessie toeneemt, kan de kindersterfte in 2020 toenemen met honderdduizenden."

Compassion voorziet in voedselpakketten voor de gezinnen van sponsorkinderen.

Recht op bescherming
Kinderen in armoede zijn kwetsbaar en verdienen bescherming. Deskundigen zeggen dat we door COVID-19 zeker tien jaar teruggaan in de tijd wat betreft kinderrechten. Wil jij een kind beschermen? Dat kan door te geven aan COVID-19 noodhulp. Geef een kind en zijn of haar gezin een voedselpakket, een hygiënekit voor zes maanden of onderdak. Zo bescherm jij een kind tegen kinderarbeid, misbruik en honger. Al vast bedankt voor je steun!

Beeld: Compassion Nederland

Doneer direct voor noodhulp, zodat kwetsbare kinderen geholpen kunnen worden

Error: could not load events