Steven Middelkoop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 juli 2020 door Steven Middelkoop

Christenvervolging: Lijden voor wie tevoorschijn komt

"Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is." Deze uitspraak van een vervolgde christen komt binnen. Wie Christus liefheeft, leert kruisdragen omwille van Hem. De weduwen op deze foto weten daarvan. Zij verloren hun man vanwege christenvervolging in India.

Zondag voor vervolgde kerk
Onlangs (op de Zondag voor de Vervolgde Kerk, red.) baden veel voorgangers voor christenen die vervolging ervaren. Eén op de acht christenen krijgt daarmee te maken. Met name in Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië en Pakistan staan christenen onder druk. Maar ook in India, een land dat ik als ambassadeur van SDOK bezocht. Voor hen is werkelijkheid wat Jezus beloofde: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben. (Joh. 16: 33) Hij zei er echter iets achteraan. ‘Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’

De verkondiging van Gods Woord draagt vrucht, steeds weer. Ook als dat lijden met zich meebrengt.

Verhullen of getuigen
Diverse ontmoetingen met christenen vanuit de vervolgde kerk stempelden mijn beeld van christenvervolging. Ooit dacht ik dat elke christen in gebieden waarin het christendom onder druk staat met directe vervolging te maken heeft. Deze ervaringsdeskundigen leerden mij echter dat men zich ook daar schuil kan houden. Veelal wordt het pas spannend, waar christenen uit het donker tevoorschijn stappen en vrijmoedig Christus’ Naam belijden. Blijkbaar is er geloofsmoed voor nodig om Zijn getuige te zijn. Maar dan blijkt inderdaad Paulus’ woord waar: ‘Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.’ (2 Tim. 3: 12)

De verkondiging van Gods Woord draagt vrucht, steeds weer. Ook als dat lijden met zich meebrengt. Tertullianus (155-220): ‘Kruist, pijnigt, verdoemt, verplettert ons; iedere wreedheid van u, hoe scherp bedacht, is een lokaas van meerder gevolg; hoe meer wij van u worden afgemaaid, hoe meer wij in getal toenemen; het bloed van christenen is een zaad.’

Wie christenen spreekt die de sporen van vervolging dragen, wordt geraakt door hun getuigenis. Het gaat hen om Christus.

Hij is erbij
Jezus zond Zijn discipelen de wereld in om het Evangelie te verkondigen. Daarbij zou geregeld vervolging hun deel zijn. Hij gaf hen een belofte mee: ‘Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Matt. 28: 20) Hij zegt niet in het algemeen: ‘Ik ben erbij’. Nee, ‘al de dagen, tot de voleinding van de wereld’. Elke afzonderlijke dag van vierentwintig uur. In voorspoed en tegenspoed. In vrijheid en vervolging. In rijkdom en armoede. Ten tijde van keizer Nero en ten tijde van keizer Constantijn. Te midden van een samenleving die werd gestempeld door een Joods-Christelijke cultuur en in een werkelijkheid waarin men God wegredeneert. ‘Ik ben met u…’ Hoe dat kan? Omdat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. (Matt. 28: 18)

Kanttekening
Is al het lijden dat christenen overkomt werkelijk lijden om Christus’ wil? Die vraag beantwoordt Florentius Costerus (1635-1703) ‘Als het de naam heeft dat wij om Christus’ wil lijden, moeten wij bij onszelf verzekerd zijn dat het werkelijk Christus’ zaak is. Het lijden maakt geen martelaar, maar de oorzaak van het lijden.’ Als het niet gaat om Hem, maar om onszelf, dan ervaren we daar Gods nabijheid niet in. ‘In zulk lijden is geen troost, geen grond van ware blijdschap, geen verwachting van de sterkte van de Heere.’ (Costerus F., 2001, De geestelijke mens, Barneveld: Koster, Pag. 137)

Wie christenen spreekt die de sporen van vervolging dragen, wordt geraakt door hun getuigenis. Het gaat hen om Christus. 'O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk'.

Spreker en schrijver Steven Middelkoop heeft preekbevoegdheid binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en is programmamanager van Yona.nu.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.