world vision
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

07 juli 2020 door Nienke Alblas

Miljoenen kinderen veroordeeld tot honger, werken of bedelen door kelderende gezinsinkomens

Alleen al in Azië lopen maar liefst acht miljoen kinderen het risico te worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van bedelen, kinderarbeid en kindhuwelijken, omdat hun ouders als gevolg van de COVID-19-crisis niet genoeg geld meer hebben om eten te kopen. Dit staat in een rapport dat vandaag werd gepubliceerd door de hulporganisatie World Vision.

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Zodat ze tot bloei komen.
  • Naar schatting 85 miljoen gezinnen in Azië hebben als gevolg van COVID-19 nauwelijks of geen voedselvoorraden
  • 110 miljoen kinderen in Azië lijden honger als gevolg van de pandemie
  • Onder Venezolaanse migranten gaat een op de drie kinderen met een lege maag naar bed

Het rapport Out of Time (Geen tijd meer) waarschuwt dat eerdere voorspellingen van een wereldwijde toename van honger, geweld en armoede onder kinderen als gevolg van COVID-19 al werkelijkheid beginnen te worden in de vorm van een geschatte 85 miljoen gezinnen in Azië die nauwelijks of geen voedselvoorraden hebben en 110 miljoen Aziatische kinderen die honger lijden.1

“Onze versnelde onderzoeken in landen door heel Latijns Amerika, Sub-Saharaans Afrika en Azië laten er geen twijfel over bestaan dat we aan de vooravond staan van een ramp voor kinderen,” aldus Norbert Hsu, Partnership Leader for Global Impact bij World Vision. “Ieder nieuw onderzoek bevestigt weer dat we te maken hebben met ernstige ontwrichtingen als het gaat om inkomens, de middelen om voldoende eten te kopen, en de toegenomen risico’s voor kinderen nu gezinnen steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden.

“Vaak worden de meest kwetsbare gezinnen en hun kinderen het hardst getroffen: inwoners van kwetsbare landen die al gebukt gaan onder oorlog, klimaatverandering, instabiliteit of ontheemding, en mensen die volledig afhankelijk zijn van humanitaire hulp.”

De data die World Vision heeft verzameld komen rechtstreeks uit lokale gemeenschappen: 14.000 huishoudens in Azië, ruim 2.400 kleine ondernemers in Afrika en ruim 360 Venezolaanse migranten door heel Latijns Amerika. De uitkomsten bevestigen dat eerdere prognoses van mondiale organisaties over de mogelijke impact van de pandemie zich nu al aan het voltrekken zijn. Van de Venezolaanse migranten die bevraagd werden in Brazilië, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela meldde vierentachtig procent te maken te hebben met een significante inkomensdaling.

“Meer dan tachtig procent van de Venezolaanse migranten die wij spraken vertelde dat de voedselschaarste dusdanig is dat een op de drie kinderen van deze migranten met een lege maag naar bed gaat. In ons onderzoek in Afrika blijkt de meerderheid van de respondenten, waaronder veel vrouwen, als gevolg van inkomensverlies minder geld uit te geven aan gezond eten,” aldus Hsu.

In het rapport Out of Time doet World Vision een wereldwijde oproep aan regeringen, VN-organisaties, donoren, non-gouvernementele organisaties (Ngo’s) en de private sector om met vereende krachten te werken aan de opschaling van kindvriendelijke sociale beschermingsprogramma’s; om voedsel- en marktsystemen op gang te houden; om banen en inkomens nu veilig te stellen; en om te investeren in een economisch herstel dat inclusief, veerkrachtig en groen is.

“Zonder dringende actie,” stelt Hsu, “riskeren we een toename van armoede en honger zoals we in geen decennia hebben gezien.”

World Vision is een christelijke humanitaire organisatie die zich toelegt op het werken met kinderen, gezinnen en hun gemeenschappen, met als doel om hen te helpen hun volle potentieel te bereiken door het aanpakken van de diepere oorzaken van armoede en onrecht. World Vision biedt hulp aan iedereen, ongeacht religie, ras, etniciteit of geslacht. Ga naar www.worldvision.nl/corona voor meer informatie of volg ons op Twitter @WorldVisionNL.

De cijfers in dit artikel zijn ontleend aan de uitkomsten van versneld onderzoek naar vroegtijdig herstel onder ruim 14.000 huishoudens binnen programma’s van World Vision in negen Aziatische landen. In de rapportbijlage wordt de toegepaste methodologie omschreven.

Bescherm samen met World Vision kwetsbare kinderen in coronagebieden

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.