Jaap Bönker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

06 juli 2020 door Jaap Bönker

Wat je niet over het hoofd moet zien in de eindtijdrede van Jezus

‘Zeg ons, wanneer zal dat (Tempelafbraak) geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ - Mattheüs 24:3.

We leven in aparte tijden, alhoewel er door de loop van de geschiedenis wel meer aparte tijden zijn geweest, maar mensen worden door alles heen wel met de neus op de feiten gedrukt en de vraag kan dan komen: heeft het leven wel zin, of is er meer?
Boeiende vragen die prikkelend over kunnen komen.
Ook in de tijd van de Here Jezus op aarde speelden zulke vragen: wanneer?
In de christelijke wereld worden deze vragen ook gesteld. Waar gaan we naar toe? Wat gebeurt er met de aarde?

Error: could not load events

De Here Jezus gaat zitten en gaat uitleggen als een echte Rabbijn. Allereerst waarschuwt Hij voor verleiding. Wat speelde dat de afgelopen weken toch een rol in de christelijke wereld. Iedereen snapte wat de Here God ging doen, goedschiks of kwaadschiks. Velen wisten precies wat de Here God ging doen, maar klopte het ook?

Het in de vraag van de discipelen maar om twee zaken: Zijn wederkomst (parousia) en de ‘voleinding’ (NBG) van de wereld/aarde. Het woord dat daar gebruikt wordt voor ‘voleinding’ is in het Grieks ‘Sunteleias’, dat eigenlijk ‘restauratie’ betekent. We krijgen geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde. De Schepper gaat het alles terugbrengen in de originele vorm, zoals bedoelt. Hal Lindsey schreef in de jaren ’70 vorige eeuw, het boek ‘The late planet Earth’ en door dat boek zijn velen (ik ook destijds, maar ik ben erop teruggekomen), op een bepaald spoor gezet, maar de titel deugde niet. Hal Lindsey ging ervanuit dat alles nieuw werd. Maar welke kunstenaar vernietigt zijn eigen werk, nadat hij het eerst mooi gevonden heeft. Hooguit worden er verbeteringen aangebracht.
Nee, Jezus geeft enkel signalen aan die een soort voorbode is van wat er uiteindelijk gaat gebeuren. De gebeurtenissen zijn niet het eind ‘telos’ want ‘telos’ betekent ‘doel, einddoel of zelfs cirkel’. Alles komt weer ‘rond’ naar het beginpunt. De signalen zijn de weeën en weeën duiden op een geboorte, een wedergeboorte!

Wel is het verstandig dat we Mattheüs 24 lezen in het licht dat het om Israël gaat en niet zozeer de volkeren. Die laatsten spelen wel een rol, want die rollen over elkaar heen, maar Jezus spreekt tot Zijn discipelen in het licht van de verwoesting van de Tempel en Zijn terugkeer op de Olijfberg. Hij spreekt over de toekomstige geboorte van Zijn Koninkrijk op aarde en niet in de hemel. Ook het vernieuwde Jeruzalem (zo noem ik dat) komt uit de hemel op de aarde (Openbaring 21:9v.).
Dan zullen ook de volkeren hersteld worden, want de heerlijkheid en de eer van de volkeren zullen daar wonen (21:22v.).

Wij zijn en blijven aardbewoners en geen hemelbewoners. Maar deze tijden kunnen verstrikkend werken voor velen, ook voor gelovigen, maar alles zal lopen volgens het plan van God Zelf! Het gaat toe naar de GEBOORTE, en dat is een feest!

Jaap Bönker is schrijver en spreker. Hij is verbonden aan de Bijbelse Cultuur Stichting en Comité Gemeentehulp Israël.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.