Raymond Warnaar
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET NETFOUNDATION

 

De spiegel van de wereldwijde kerk

Enoe, de rector van de Bijbelschool in Havana vraagt ons: Hoeveel kerken moeten jullie in Nederland geplant hebben, voordat je aan een Bijbelschool toegelaten wordt? Ik mompel: ‘Espere, espere, una vez más (wacht, wacht, kun je de vraag nog een keer herhalen)?’ Hoeveel kerkjes, evangelisatieposten of huisgemeenten moet een Bijbelschoolstudent bij jullie geopend hebben, voordat hij aan een Bijbelschool toegelaten wordt? Wat is de minimumeis in Nederland? Bij ons in Cuba is dit minimaal drie, maar de meeste studenten zitten tussen de vijf en tien preekplaatsen… Welkom in Cuba, welkom in Kenia, welkom in India, welkom buiten Nederland!

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk. Zodat zij met praktische Bijbelse kennis, inzichten en vaardigheden in staat zijn om met 'hoofd, hart en handen' hun werk te verrichten.

Wat doe je hier nu mee, met deze Cubaanse vraag en antwoord van broeder Enoe? Moet ik dit tegen de theologische opleidingen, Bijbelscholen en studenten van de CHE, TUA, VU of andere instellingen in Nederland aanhouden? Of moet ik doorvragen naar de juiste theologie en structuur van de geopende huisgemeenten? Wie er met welke papieren voorgaan? Of het wel echte levende wedergeboren christenen zijn, die toch zeker de drie sola’s van de Reformatie belijden en beleven? Of doorvragen hoe kerkbezoekers de zondagmiddag besteden? Het zijn interessante vragen, maar ze leiden af. De echte grote vraag die ik persoonlijk steeds ervaar is: Hoe kan dit? Hoe kan het dat deze mensen zo gedreven en gepassioneerd zijn om het Evangelie uit te dragen? Waar is dit heilige vuur in Nederland? Waar is dit brandende hart in mijn eigen leven?

Ik kan deze voorbeelden moeiteloos aanvullen. Van broeder David uit Kenia, een trainer van voorgangers en evangelisten, die behalve zijn eigen gezin dagelijks zoveel mogelijk straatkinderen in zijn huisje laat mee eten. Van mijn vriend Fabricio uit Ecuador, die zijn predikantsvergoeding maandenlang aan de kant zette om een weduwe uit de gemeente van inkomsten te voorzien. Van pastor Marcos uit Pakistan die de kamer en slaapkamers van zijn huis aan ons beschikbaar stelde, toen wij in zijn kerkgebouw een training verzorgde.

Ik ben bang dat veel christenen in Nederland deze heilige toegewijde ijver aan God en de mensen om ons heen zijn kwijtgeraakt. Dat het vuur van het missionaire elan bijna gedoofd is. Enerzijds omdat we de liefde en heerlijkheid van de gekruisigde en opgestane Zaligmaker, Jezus Christus, en Zijn Evangelie zo weinig zoeken en ervaren. Anderzijds omdat we afgeleid of verlamd worden door een angst voor veranderingen en het niet meer geaccepteerd worden, door een overmatig respect voor de levensstijl van niet-christenen, vanwege verschillende opvattingen binnen de kerk over het bereiken van de mensen uit de buurt. Maar boven alles kost het mij teveel. Niet alleen tijd, maar ook aanzien, erkenning en persoonlijke welvaart. Ja, het kost mijn leven! Broeder Paul Zamba, gevlucht uit Sudan, preekte er twee weken geleden over in de ICF gemeente in Apeldoorn: Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden (Matth. 10:39).

Wat is het daarom een voorrecht om met de kerk in het zuiden in nauwe verbinding te staan. Door samen met lokale trainers Bijbelgetrouwe toerustingsmaterialen voor hart, hoofd en handen te ontwikkelen en aan voorgangers en evangelisten beschikbaar te stellen. Maar vooral door naar hun verhalen te luisteren: hoe zij de roepende stem van God gehoorzamen, hun leven verliezen, Hem volgen en uiteindelijk zo veel vruchten mogen dragen. Om echt jaloers op te worden!

Vanuit NET Foundation willen we graag zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze missie: dienstbaar zijn aan de verkondiging van het Koninkrijk van God. Hetzij als vrijwilliger, ambassadeur, voorlichter, bidder of donateur. Op dit moment zijn wij ook op zoek naar online buddy’s om de contacten te onderhouden met onze broeders en zusters uit het zuiden. Door elkaar te bemoedigen, levenslessen te delen, samen te bidden en de Koning van de Kerk te volgen. Doet u mee? Voor meer informatie, neem contact op met buddy@netfoundation.nl.

Raymond Warnaar is directeur van NET Foundation.

Lees hier meer over het werk van NET Foundation

Download hier al onze gratis e-books + achtergronden!