Rosaline Ratering McDonald
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

18 juni 2020 door Rosaline Ratering McDonald

Gezond leven als christen, waarom zou je?!

Gezond leven als christen, waarom zou je?! Je aardse tent vergaat en bij de wederopstanding krijg je een nieuw lichaam. Toch is het te kort door de bocht om te stellen dat je hier op aarde niet goed voor die aardse tent zou moeten zorgen. Lichaam, ziel en geest zijn door de Schepper met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Als ik lekker in m’n vel zit, heb ik meer geduld met de mensen om me heen, kan ik nét wat makkelijker die extra mijl gaan en ook mijn bediening beter uitvoeren. Als ik op Christus gericht ben in plaats van op aardse geneugten zoals eten en drinken – wat en waar en wanneer ik maar wil – versta ik beter Zijn stem.

Dus: onderwerp ik ook mijn levensstijl inclusief eten en drinken aan Hem en ga ik respect voor God en Zijn Woord niet nonchalant om met wat ik eet en drinkt en hoe ik leef. De eenvoudigste richtlijn voor een gezondere leefstijl in het algemeen is: rommel eruit, gezonde dingen erin. Dat kun je toepassen op lichaam, ziel (denken, voelen, beslissen) en geest (al dan niet wedergeboren).

Onrein staat in de Bijbel feitelijk gelijk aan ‘niet geschikt voor menselijke consumptie’.

Ik wil me hier beperken tot ‘lichamelijk goed voor jezelf zorgen’. Hoe doe je dat? Met betrekking tot voeding betekent dat eten zoals God het bedoeld en gemaakt heeft. . Het betekent ook: voldoende bewegen (minimaal 150 minuten per week), tijd voor ontspanning en herstel, en breken met ongezonde gewoonten of verslavingen. En kom je er alleen niet, durf dan nederig te zijn een vraag dan om hulp.

Rein en onrein
Vooral in het Oude Testament staat veel geschreven over eten, denk aan de voorschriften rondom rein en onrein vlees. Onrein staat in de Bijbel feitelijk gelijk aan ‘niet geschikt voor menselijke consumptie’. Onrein betekent niet dat deze dieren zinloos of nutteloos zijn, het betekent alleen dat ze in Gods ogen ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. Drs. Ben Hobrink schrijft in zijn boek ‘Moderne wetenschap en de Bijbel’ het volgende. De voedselwetten in de Bijbel zijn bedoeld om de levensomstandigheden in een maatschappij zo gezond mogelijk te maken. Twee aspecten spelen daarbij een belangrijke rol: de volksgezondheid en het biologisch evenwicht in de natuur. Alleen díe dieren mogen gegeten worden die geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid en niet belangrijk zijn voor het evenwicht in de natuur. Dat geldt niet alleen voor alle grote en kleine landdieren, maar ook voor waterdieren, vogels en insecten. De wetgeving op de consumptie van vlees getuigt van een verbazingwekkend diep inzicht in de voedingsleer. Dat geldt ook voor de wetten op het (verbod op, red.) eten van aas, bloed en dierlijk vet.

Hemelse Voedselbank
Het boek ‘De Hemelse Voedselbank’ van drs. Esther Noordermeer gaat hier uitvoerig op in. Alle gedeelten die verband houden met voeding worden chronologisch beschreven en zowel geestelijk als praktisch vertaald naar vandaag. Vanwege de praktische toepassing van de Tora op het heden, wijdt de schijfster een heel hoofdstuk aan de toepasbaarheid van de Tora in het nieuwe verbond. Met name dit laatste punt ligt gevoelig onder gelovigen omdat het ingaat tegen de algemene christelijke overtuiging dat christenen ‘vrij zijn van de Wet’. De auteur heeft 192 pagina’s nodig om de lezer te laten zien dat met het loslaten van de Tora de mens de basis van Goddelijke wijsheid en rechtvaardigheid heeft losgelaten. En dat heeft gevolgen. Welvaartsziekten die verband houden met voeding en sociale misstanden in de voedselwinning worden in dit boek gelieerd aan de Bijbel. Veel gelovigen zullen ook dit boek als een verrassende ‘eyeopener’ ervaren.

Uitbuiting heeft te maken met minachting voor Gods leefregels ten aanzien van Zijn schepping en de medemens. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.

Nieuwe Testament
Alle Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament die de kerk als onderbouwing gebruikt om het onderscheid tussen rein en onrein als passé te beschouwen, worden stuk voor stuk uitgelegd. Jezus’ conflict met de Farizeeërs, het visioen van Petrus, het spoedberaad in Jeruzalem en de brieven van Paulus worden in de juiste context geplaatst en menig lezer zal zich verbazen over de verfrissende zienswijze waarbij kennis met betrekking tot de Tora cruciaal blijkt te zijn. Het niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de invloed van de Tora verklaart waarom menig Bijbeltekst verkeerd begrepen wordt. Aan de hand van bijbelse voedingsgewoonten behandelt De Hemelse Voedselbank actuele thema’s als meer vis, minder vlees, borstvoeding, lactose-intolerantie en Lysteria besmetting. Ook de gewoonte van het vasten komt uitgebreid aan bod.

Gevolgen uitbuiting
In het Nieuwe Testament verklaart Jakobus dat de overvloed van de rijke gebaseerd is op uitbuiting van de maaier, mensen die in de primaire sector werken, en daarmee wordt een groot onrecht op aarde bedreven (Jak. 5:4-6). Deze onrechtmatig toegeëigende overvloed zal zich niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk tegen de rijke keren (Jak. 5:1-4). Onrechtmatig toegeëigende overvloed heeft te maken met uitbuiting. Uitbuiting heeft te maken met minachting voor Gods leefregels ten aanzien van Zijn schepping en de medemens. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.

Artikel Lancet
Op 12 februari 2013 publiceerden artsen een opzienbarend artikel in The Lancet, een wereldwijd toonaangevend medisch vakblad. Zij lieten zien hoe grote foodmultinationals wereldwijd bijdragen aan de wereldwijde stijging van hartziekten, kanker en diabetes. “De voedingsmiddelenindustrie gebruikt dezelfde tactieken als de tabaksindustrie die de volksgezondheid ondermijnen.” De onderzoekers wezen onder meer op het verband tussen welvaartziekten en de sterke groei van ongezonde producten in de supermarkten in landen met veel lage en middeninkomens.

Heden ten dage sterven dus tientallen miljoenen mensen per jaar aan de gevolgen van ‘welvaartsziekten’. Tientallen miljoenen. De boze is goed op dreef.

In 2010 overleden wereldwijd ruim 34,5 miljoen (!) mensen aan welvaartsziekten als kanker en diabetes. Dit kwam neer op 65% van alle doden in dat jaar. Je leest er makkelijk overheen, maar het staat er écht. 34.5 miljoen mensen overleden in 2010 aan welvaartsziekten. Ter vergelijking: in Eerste Wereldoorlog stierven 8.5 miljoen mensen, voornamelijk soldaten. In de Tweede Wereldoorlog verloren naar schatting 55 miljoen mensen het leven, circa de helft waren burger. En heden ten dage sterven dus tientallen miljoenen mensen per jaar aan de gevolgen van ‘welvaartsziekten’. Tientallen miljoenen. De boze is goed op dreef.

Kortom: is het teveel gevraagd om als christen stelling te nemen en uit respect voor God een andere weg te willen bewandelen? De eerste zegen is altijd voor jezelf. Onze God weet het écht beter.

Rosaline Ratering McDonald is de oprichtster van opleidingsinstituut Gezond & Weldoen voor christencoaches en leefstijlcoach. Via haar website www.gezondeleefstijlcoach.nl kunt u gratis haar e-book De 12 basics voor een gezonder leven downloaden, met bijbels geïnspireerde tips. Bovenstaand artikel is de ingekorte versie van het artikel Gezond leven als christen, waarom zou ik? uit het Promise Magazine.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.