Joden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

10 juni 2020 door Redactie

Noodhulpactie Israël: "Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt"

Noodlijdende gemeenten, scholen die ondersteuning nodig hebben en uitkering die werd stopgezet. De nood van Arabische christenen en Messiaanse Joden in Israël is hoog. Daarom slaan verschillende organisaties de handen in elkaar en helpen zij deze minderheden samen. Initiatiefnemer Herbert Bulten: "Juist in deze tijd willen we naast onze partners staan, in nood kan men een beroep op ons doen."

Waarom is de noodhulpactie gestart?
"In tijden van crisis zijn de kwetsbare mensen en minderheden vaak de eerste en ergste slachtoffers. Dat geld in zekere zin ook voor Messiasbelijdende Joden. Tijdens het begin van de coronacrisis had ik met veel van onze partners in Israël contact over de situatie. Medio maart heb ik de partners van onze stichting (Steun Messiasbelijdende Joden) in Israël een brief gestuurd met de boodschap dat we juist in deze moeilijk tijd ook naast hen willen staan en als er nood was men een beroep op ons kon doen. Begin april kwamen er wat lijnen samen; ik had inmiddels wat andere (diaconale) collega-organisaties benaderd om samen te werken en in het RD verscheen aan de hand van Albert Groothedde een artikel over de nijpende situatie van de Makor HaTikvah school in Jerusalem."

"Hieruit is een mooi en uniek samenwerkingsverband ontstaan. Het initiatief om als Nederlandse organisaties gezamenlijk te opereren, is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa en het Centrum voor Israëlstudies (waarbinnen de GZB, CHE en commissie Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerk participeren). Andere kerken en organisaties die deelnemen zijn: het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël, Yachad en Jules Isaac Stichting. Mogelijk sluiten andere organisatie en kerken zich nog aan."

Waarom is een noodhulpactie voor Israëlische projecten nu nodig?
"Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die we ontvangen van partners in Israël als gevolg van de coronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse bassischool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Als niet wordt ingegrepen, komt het voortbestaan van de school in gevaar. Hetzelfde geldt voor tal van andere grotere en kleinere (humanitaire) projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten. Ook de diaconieën van veel gemeenten verkeren in zwaar weer. Gelovigen die het al niet breed hebben verliezen opeens hun baan, kunnen om bepaalde redenen geen gebruik maken van overheidshulp. Bijvoorbeeld: van een recent gearriveerd Joods-immigranten gezin met drie kinderen uit Karmiël, een stad in Galilea, werd de speciale immigrantenuitkering stopgezet. Het lukt de vader door de coronacrises echter niet om een nieuwe baan te vinden. In zo’n geval kun je niet stil blijven zitten."

"Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de Israëli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in Israël."

Aan wat voor projecten zal het geld gegeven worden, op wat voor hulp ligt daarbij de focus?
"De projecten die in aanmerking komen voor hulp komen binnen via partners die al ondersteund worden door één van de samenwerkende organisaties. Tegelijktijdig is het heel divers en afhankelijk wie er een appel op ons doet. Over het algemeen zijn degene die in nood zitten leden van Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten en diaconale en maatschappelijke organisaties die geen of weinig steun meer ontvangen."

Waarom is het bijzonder dat zoveel organisaties samenwerken?
"Het is bijzonder om meerdere redenen. Ik heb goede ervaring met (internationale) samenwerking op gebied van zendingswerk, ontwikkelingshulp en mensenrechten. Ondanks verschillen gaat dat binnen bepaalde grenzen en met een beetje goede wil best wel soepel en zie je ook allerlei (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Rondom Israël is dat vaak lastiger is mijn ervaring. Daar is heel veel over te zeggen, maar het heeft vooral te maken met de complexiteit en gevoeligheid rondom alles wat met Israël te maken heeft. Hoewel de verschillen soms inderdaad groot zijn, worden ze nogal eens uitvergroot. Maar juist dan is het belangrijk om in gesprek te blijven en indien mogelijk samen op te trekken."

"Het bijzondere is dat in tijden van nood bepaalde processen sneller gaan, dat is een universeel gegeven. Bovendien moet ik zeggen dat de relaties met de deelnemende organisaties al goed tot uitstekend was, dat maakt het ook makkelijker. We hebben gekeken naar het gezamenlijke belang. Waar een wil is, is een weg. In het persbericht verwoorden we het als volgt: ’We willen als christelijke organisaties in Nederland juist nu klaarstaan voor onze Joodse en Arabische vrienden. Omdat we als Israëlorganisaties deels dezelfde projecten steunen, hebben we besloten om de handen ineen te slaan. Daardoor vergroten we de solidariteit, kunnen we de noodhulp efficiënter inzetten en houden we met elkaar het overzicht.’

En tot slot wil ik nog wijzen op het feit dat zowel Joodse als Messiaanse en Arabisch- christelijke projecten gebruik kunnen maken van de Noodfonds. Daarin zie je de diversiteit van de participerende organisaties terugkomen en geven we elkaar de ruimte. Op deze wijze willen we ook getuigen zijn. Als we dit nu eens vast konden houden?"

Hoe wordt er gezorgd dat het juiste gedaan wordt met het gedoneerde geld?"
We hebben met de 3 stichtingen afspraken gemaakt over een goede, werkbare procedure. De aanvragen komen allereerst alleen binnen via één van de projecten die we al ondersteunen. Er is dus al een (jarenlange) relatie en vertrouwensband. We kennen de mensen vaak persoonlijk en weten wat we aan elkaar hebben. Toch hebben we een en ander geformaliseerd. De aanvraag gaat middels een opgesteld formulier. De aanvraag wordt door ons beoordeeld en gewogen. Als we groen licht geven voor noodhulp plaatsen we het betreffende project op de door ons gelanceerde website. Voordat we daadwerkelijk een bedrag overmaken ondertekenen we een overeenkomst met onderlinge afspraken zodat we weten wat we van elkaar (mogen) verwachten.  

Bijdragen aan de noodhulpactie?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.