kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

29 mei 2020 door Jeffrey Schipper

God is almachtig, maar kan Hij Zijn almacht ook misbruiken?

'De Bijbel leert dat God almachtig is. Hoe sluit men uit dat God Zijn macht niet misbruikt? Mensen kunnen enorm lijden, God bestuurt alles, hoezo is Gods wil belangrijker dan de meningen en ervaringen van ontelbaar veel mensen?', aldus een vragensteller via de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. B. M. Meuleman geeft antwoord.

"Eigenlijk is het niet mogelijk om over God te spreken en Hem te kennen zonder het geloof in Hem door Zijn Zoon Jezus Christus. Gods eigen Woord leert ons dat Hij een Vader is en Jezus Zelf zegt ons dat niemand tot de Vader komen kan dan door Hem. Dat betekent dat iemand die niet in Christus gelooft, niet op een juiste manier over God na kan denken en ook niet op een juiste manier over Hem kan spreken. Buiten de levende geloofskennis van Christus om maken we ons een god naar ons eigen beeld en naar onze gelijkenis. 

Ik wil je dan ook de vraag stellen of je God persoonlijk kent vanuit het hartelijke vertrouwen dat Hij om Christus’ wil jouw God en Vader is, Die je eeuwig leven schenkt, in de vergeving van al je zonden, alleen om het lijden en sterven van Christus. Als dat niet zo is, heeft het eigenlijk niet zoveel zin om je vraag te beantwoorden, want met alleen verstandelijke kennis ben je niet geholpen. Het helpt je hoogstens om een vertekend beeld van God verder in te kleuren waardoor je nog meer van Hem vervreemd raakt.

Toch wil ik wel iets op je vraag zeggen en dat kan natuurlijk alleen vanuit de Bijbel als het Woord van God waarin Hij Zichzelf bekendmaakt. De Bijbel leert ons inderdaad dat God almachtig is, maar niet als een abstract begrip waarbinnen alles mogelijk is. Strikt genomen kan God niet alles. Zo kan Hij bijvoorbeeld niet liegen. Hij kan niet onwaarachtig zijn. Zie Nummeri 23:19 en vele andere teksten. Hij kan niet onbetrouwbaar zijn.

De Bijbel leert ook dat God niet alleen almachtig is, maar ook rechtvaardig. Sterker nog, alleen God is rechtvaardig en alle mensen zijn van nature onrechtvaardig. God is zo rechtvaardig dat Hij Zijn eigen wetten en regels niet kan overtreden en dat Hij straffende gerechtigheid oefent over hen die dat wel doen. Maar meer nog houdt Zijn rechtvaardigheid in dat Hij niet onrechtvaardig met mensen in nood kan en wil omgaan. Hij komt op voor de zwakke, de verdrukte, de ellendige.

Dat gezegd hebbende, besef ik heel goed dat er heel wat vragen over blijven wanneer het gaat om het lijden in deze wereld en waarom dat gebeurt. Bekend is de vraag: Als God dan liefde is, waarom laat Hij dit alles toe? Een sluitend antwoord op deze vraag heb ik niet, ook al hebben veel theologen zich de eeuwen door al over deze vraag gebogen." De predikant wijst tenslotte op de zondeval, waardoor lijden in de wereld is gekomen en dat God in Christus het mogelijk heeft gemaakt dat er een nieuwe hemel en aarde komt waarop gerechtigheid woont.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

"Hoe sluit men uit dat God Zijn macht niet misbruikt?" Wat is dat voor een God-verlaten vraag??? We hebben het niet over een mens of zo maar over DE SCHEPPER van hemel en aarde die de aarde / zon deed stilstaan (te tijde van Jozua). Die al onze gedachten kent. HIJ IS een verblindend LICHT, daar kan geen duisternis wonen. Hij wordt niet door het kwade verzocht en Hij IS louter goed.
K
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.