Martien Timmer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET 3xM

 

Martien Timmer ziet Gods voorzienigheid, ook in de crisis: "Eerst kreeg een video 150 views, nu 533,000"

“Hoe raar het ook klinkt: voor ons is dit een tijd waarin we actiever willen zijn in plaats van minder actief.” Was getekend, Martien Timmer. De directeur van online zendingsorganisatie 3xM ziet voor zijn organisatie in deze moeilijke tijd behalve problemen vooral uitdagingen. “We zien op verschillende manieren de voorzienigheid van God.”

3xM brengt via tv, internet en social media het evangelie in moeilijk bereikbare landen. Ze viert dit jaar haar jubileum, vier dat mee!

U heeft het over Gods voorzienigheid. Hoe ziet u dat in deze crisis?
“Het is heel bijzonder dat al onze partners een speciale social media training hebben gehad. Social media is anders dan televisie, veel meer gericht op interactie. Onze partners kregen een training om met een goede ontwikkeling van persona’s mensen te benaderen. Al die trainingen waren net klaar, heel toevallig zou je kunnen zeggen.”

Waarom is het werk van 3xM nu belangrijk?
“We praten over 3 miljard mensen die het evangelie niet kennen. Een kwestie van leven en dood. Onze missie is het maken van discipelen, een missie die alleen maar urgenter is geworden. Daarom is het nu drukker dan ooit, vooral op social media.”

Partners zullen last hebben van de maatregelen die in hun eigen landen genomen zijn. Hoe gaan jullie daar mee om?
“Zij gaan allemaal vanuit hun eigen thuiswerkplekken aan de slag. En het televisiewerk gaat soms ook nog door, met voldoende afstand. Veel opnames waren al op locatie, waardoor we met de juiste afstand gewoon kunnen filmen. Behalve als er een echte lockdown is. En als het niet door kan gaan, schrijven we scripts voor de nieuwe programmering. Daarmee maken we een verdieping- en verbeterslag.” 

Timmer zegt dat partners vaak ver gaan om hun landgenoten over het evangelie te vertellen. “Eerst ook fysiek, en nu digitaal.” Ook als het om landen gaat waar christenen vervolgd worden om hun geloof. “Ze vertellen mensen dat ze hun hoop in Jezus Christus kunnen vinden en zijn daarbij heel moedig. Soms zo moedig dat wij denken: dat gaat wel heel ver. Aan de andere kant van de computer kan iemand van een radicale beweging zitten, je weet nooit met wie je te maken hebt. Maar mensen leven continu in die situatie en hebben het risico over voor het evangelie. Ze achten hun eigen leven niet hoger dan dat van anderen.”

Programma’s over hoop
De programma’s die partners maken stemmen ze vaak af op de huidige crisis, ziet Timmer. “Programma’s over hoop. Hoe kunnen we van Job leren, of van Asaf? Hoe kunnen we hoopbrengers zijn? We moeten het licht in de wereld laten schijnen als het donker wordt. Ezechiël kreeg die verantwoordelijkheid, en zo zien wij dat ook voor 3 miljard mensen. Voor hen is het een kwestie van leven en dood. Nu er mensen ook kunnen overlijden is de opdracht om het evangelie te verspreiden en discipelen te maken alleen maar urgenter geworden.”

"I want to become a follower of Jesus"

Het brengen van hoop leent zich goed in de contacten via social media, door de persona’s die 3xM ontwikkelt. “Dat zijn fictieve personen waar je je op richt. En onlangs kregen we hier heel goede respons op, waarvan we weer moeten bedenken hoe we elke reactie behandelen. Een voorbeeld hiervan is een reactie uit Afhanistan:

“I really like your programmes, especially when you talk about peace and love. So last week, I decided to become like you. Is it possible that you will accept me as your brother? I want to become a follower of Jesus. Please send me a Bible.” Viewer response from Afghanistan 

Voor onze training kreeg onze partner in Afghanistan 150 views, nu 533.000. Eerst waren er 41 publieke acties zoals likes, delen en commentaren, nu zijn dat er bijna 19.000. Er is dus enorm veel te bereiken via social media, social tv en internet platforms!"

Nood bij Hem brengen
Op de langere termijn kan de coronacrisis ook 3xM stevig raken, verwacht Timmer. “Daar proberen we nu zicht op te krijgen. Inkomsten uit kerken zullen lastiger worden, omdat er minder collectes voor de zending gehouden zullen worden. Op de korte termijn beïnvloedt de crisis ons werk minder dan het dat bij veel andere organisaties doet. Maar we moeten ook die nood bij onze Vader brengen.” 

“Ook tegen de mensen die dit lezen, zeg ik daarom: Wees bemoedigd dat Jezus ons is voorgegaan in moeilijke omstandigheden. Als we Zijn leven lezen, zien we dat het niet makkelijk was. Maar Hij ging altijd terug naar Zijn Vader. Laten wij dat ook doen.”

Bijdragen aan het werk van 3xM?

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.