Bloesem
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

13 mei 2020 door TotalBalance, Carianne Ros

Hoe Bijbels is persoonlijke ontwikkeling?

Stel jij jezelf ook weleens de vraag in hoeverre het nu Bijbels is om aandacht aan jezelf te besteden en jezelf te ontplooien? Voel je je ‘ondankbaar’, als je je onvoldaan voelt en je afvraagt ‘of dit het dan is’? Of voel je dat er iets borrelt – een diep verlangen - in je hart wat er graag uit wil komen?

TotalBalance is een landelijk netwerk van christencoaches. Doe de gratis minitraining (met balanstest) met Carianne Ros en ontdek de drie stappen om keer op keer te leven vanuit rust!

Wát nou, als we ook daadwerkelijk nog niet daar zijn, waar God ons wil hebben? Dat God ons een heleboel potentie heeft gegeven, toen Hij ons schiep, maar dat dat nog niet ten volle ‘tot wasdom’ is gekomen? Zou dat verlangen ook daarmee te maken kunnen hebben? En dat het dus wellicht een ‘call to action’ is voor ons, om met onszelf aan de slag te gaan en onszelf te gaan ontwikkelen?

God wil graag dat we tot ons doel komen
De Bijbel is er duidelijk over dat zondige neigingen de mens in de weg zitten om tot God te naderen. Maar dat niet alleen. Zonde betekent letterlijk: ‘niet tot je doel komen’, en dat is waar veel mensen mee worstelen. Ze weten niet goed wat Gods doel met hun leven is en waar ze voor moeten gaan.

In 1 Korintiërs 14:1a staat: Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest. Wat eigenlijk mooi aansluit op het belangrijkste gebod wat Jezus ons gaf, namelijk: Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand en je naaste als jezelf (Matteüs 22:37-39). We zijn geroepen om lief te hebben! En een ieder van ons kan en mag dat op zijn of haar eigen manier doen, omdat we allemaal unieke gaven en talenten hebben gekregen, waarmee we God eren als we die gebruiken. En hoe mooi is het dat we, wanneer we onze gaven en talenten inzetten, daarmee ook onszelf én anderen liefhebben en dienen?

God heeft het zó prachtig bedacht! Hij heeft een plan met ons leven en Hij heeft ons geluk voor ogen, zoals Jeremia 29:11 het zo krachtig verwoordt. En dat plan, wat ook geluk geeft, heeft alles te maken met hoe Hij ons geschapen heeft!

We mogen elk op onze eigen, unieke wijze God, onszelf en anderen liefhebben. Want de talenten die jij hebt gekregen, in combinatie met de gaven die God jou gaf, met de ervaringen die jij in je leven hebt opgedaan, met de plek waar je woont, en de mensen die jij ontmoet, en het verlangen in je hart voor een bepaalde doelgroep, vormen allemaal een heel specifiek palet aan mogelijkheden waarop jij jouw doel – lees: Gods doel voor jou – tot uiting kan en mag brengen!

Zonder ontwikkeling geen vrucht
Maar die gaven en talenten krijgen we als zaadjes, oftewel ze hebben water en zonlicht nodig om te kunnen groeien. Als jij God, jezelf en anderen op de beste manier wilt liefhebben en dienen, dan zul je moeten investeren in tijd, geld en energie om je gaven en talenten te ontwikkelen, zodat ze ‘tot volle wasdom’ kunnen komen, zoals ze bedoeld zijn.

Op meerdere plekken in de Bijbel wordt het beeld gebruikt van bomen die vrucht dragen. Van kleine zaadjes die ontwikkelen tot grote bomen, die groeien, bloeien en vervolgens vrucht dragen. Een natuurlijk proces van ontwikkeling, door God zelf in de schepping gelegd. Sterker nog: de hele schepping, de hele natuur is eigenlijk één grote ontwikkeling. En alles is erop gericht om óf vrucht te dragen, of af te sterven.

En misschien besef je het niet, maar ook een mens kan van binnen doodgaan, nog vóór zijn sterven. Aan een gebroken hart. Aan het opgeven van de moed en het verliezen van de hoop. En iedereen komt vroeg of laat in zijn leven op dat punt waarop hij of zij moet kiezen: ‘ga ik ontwikkelen, of laat ik mezelf langzaam doodgaan?’ Oftewel: luister ik naar mijn hart – naar Góds kloppen in mijn hart en naar zijn stem – of luister ik naar andere mensen of naar ‘wat hoort’ of naar ‘wat goed betaalt’?

Je bent geroepen om te leven voor Gods eer
En persoonlijke ontwikkeling vanuit Bijbels perspectief omvat zelfs nog meer dan alleen het ontdekken en van daaruit ontwikkelen van je talenten. Het is de bedoeling dat we er ook naar streven om – vanuit Gods Geest! – meer en meer te gaan lijken op Jezus. Oftewel dat ook ons karakter en onze houding en onze manier van denken, spreken en handelen steeds meer worden zoals Jezus is, omdat we van daaruit ook echt vrucht kunnen dragen voor Gods eer en zijn koninkrijk.

In Johannes 15 is Jezus heel duidelijk dat God het belangrijk vindt dat we vrucht dragen. Want: ‘de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn’ (Johannes 15:8). Wanneer wij onszelf ontwikkelen, wanneer we groeien en bloeien zoals we bedoeld zijn, dan kunnen we anderen daarmee oprecht liefhebben. En die liefde zal mensen nieuwsgierig maken naar de Bron van waaruit wij leven en vrucht dragen. Dat is ook waarom Jezus benadrukt dat we alleen écht vrucht kunnen dragen, wanneer we in zijn liefde blijven en ons aan Gods geboden houden.

Wil jij weten welke talenten, passies en verlangens God in jou heeft gelegd? Verlang jij ernaar om vrucht te kunnen dragen? En wil je graag af van dat ‘is-dit-het-nou-gevoel’? Schakel dan een goede christencoach in die jou zal helpen om dát leven te leiden waar je het meest gelukkig van wordt en waarin je de meeste mensen kunt dienen en liefhebben.

Zoek je een goede christencoach?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.