Piet Vergunst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 mei 2020 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Geloof in een handelde God: is Hij erbij op de IC en in het verpleeghuis?

Nooit zullen we de voorbije Pasen vergeten, nooit verdwijnt het jaar 2020 uit onze herinnering. Voor de Nederlandse, Europese en wereldwijde samenleving zijn de huidige maanden inderdaad bijzonder, zelfs uniek. En tegelijk schrijft Gods hand verder, gaat de heilsgeschiedenis verder, schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Niet het laatste woord
‘Samen komen we deze tijd door’, dat is het appèl van Rutte. Gelukkig maakt ook het CDA deel uit van ons kabinet en twitterde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid op Pasen over de Levende: ‘De paasboodschap klinkt vanmorgen onveranderd. Over het menselijk tekort, waarbij we ons niet hoeven neer te leggen. Over de dood, die niet het laatste woord heeft. Over God die in genade naar ons omziet.’ Een wereld van verschil, de woorden van twee ministers die schouder aan schouder staan om ons land te dienen. Ze illustreren dat onze levensvisie bepaalt hoe we naar de crisistijd kijken.

Gelukkig maakt ook het CDA deel uit van ons kabinet en twitterde minister Hugo de Jonge van volksgezondheid op Pasen over de Levende.

Beperkingen zijn er vandaag zowel voor degenen die het goede doen als voor degenen die het kwade doen. Het maakt dat de geestelijke strijd in ons land doorgaat. Uit onderzoek van Alpha Nederland, de organisatie die zich inzet voor evangelisatie in ons land, blijkt dat niet alleen gezondheid (79 procent) en het belang van vriendschappen (43 procent) vandaag meer leven, maar dat er bij 33 procent van de mensen meer aandacht is voor zingeving. Nu is ‘zingeving’ een wat vaag woord, al verandert dat direct als we formuleren dat Jezus Christus ‘de zin van de geschiedenis is’, naar de titel van een bekend boek.

Stem van de Herder
Duidelijk is in elk geval dat deze onzekere tijd ruimte biedt om met mensen over het Evangelie te spreken. Al is dat de roeping van ‘de kerk’, kunnen we die roeping vertalen naar ons persoonlijke leven, naar de contacten die ik heb, naar mensen die God mijn weg doet kruisen. Concreet mag je er vandaag om bidden: ‘Geef dat ik op deze dag woorden van U met anderen kan delen, dat ik kan laten zien in Wie mijn houvast ligt.’

Juist dezer dagen lag bij ons thuis een dagboek van McCheyne open en hoorden we: ‘Wanneer de wereld in verlegenheid is en niet meer weet wat zij moet doen, dan horen de schapen van Christus Zijn stem. Zij horen Zijn stem tijdens het verborgen gebed. Wanneer Gods kinderen hun Bijbel opendoen, horen zij hun Liefste spreken. Ook in tijden van verdrukking horen zij Zijn stem, de stem van de Herder in de roede en zeggen ze: “Het is de HEERE; Hij doe wat goed is in Zijn ogen”.’

Abortuspil per post
Op deze wijze gaat vandaag het Evangelie door, als we met anderen delen wat we zelf ontvingen. Dat is de ene lijn. En ondertussen vermenigvuldigt als andere lijn het kwaad in de wereld zich ook. Zo zorgt de coronacrisis voor een piek in het aantal echtscheidingen, dit jaar wellicht tienduizend meer dan gewoonlijk. Samen thuiswerken is beslist een straf als je elkaar meer irriteert dan liefhebt. Egoïsme kan hierachter schuilgaan, maar ook onmacht, een diep verdriet.

Ook als we Hem niet opmerken, niet begrijpen wat er gebeurt, is er rust in de belofte dat Hij erbij is.

De rechtbank moest half april uitspraak doen over ‘het per post ontvangen van de abortuspil’. Als vrouwen hun huis niet uit mogen en de abortuskliniek niet kunnen bezoeken, is er discussie of je na een telefonisch consult per post de abortuspil ontvangen kan – alsof het gaat om tabletjes tegen de hoest die je even bestelt…

Gods voetstappen
Zo schrijft onze tijd haar geschiedenis – en voor een christen is dit geen zinloze voortgang van de tredmolen van het leven. Op een doel is de geschiedenis gericht, van begin naar einde, van schepping naar voltooiing. Zullen we als gelovigen hiervan ook vandaag niet leven? We ontrafelen niet waaróm er wereldwijd zovele kwetsbare mensen sterven aan een virus dat vanaf een dierenmarkt in Wuhan een hoge vlucht nam. En we belijden met Psalm 77 dat we Gods voetstappen veelal niet zien en dat Zijn weg door de zee kan gaan.

Tegelijk zegt Psalm 77 ook dat de Heere Zijn volk als een kudde leidde. Dat leren we van de vrome Israëlieten in het Oude Testament, het gelovig opzien naar God, van harte een betrokkenheid op Zijn handelen. Ook als we Hem niet opmerken, niet begrijpen wat er gebeurt, is er rust in de belofte dat Hij erbij is. Dat geldt de intensive care, dat geldt de afgesloten kamer in het verpleeghuis.

In Gods voorzienigheid beleeft de kerk de periode van coronacrisis gelijk met de herdenking van de heilsfeiten: lijdensweken en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het richt in het geloof ons oog op Zijn daden: overwinning op de dood, de voorbede in de hemel, de komst van de Trooster. Wát een genade.

Piet Vergunst is hoofdredacteur van De Waarheidsvriend.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.