Communiceren
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET TOTALBALANCE

 

Zó zorg je voor een goede werksfeer

De taal van de ander spreken en elkaar aanvullen, dat is de sleutel tot een gezonde werksfeer, zeggen coaches Otto Jager en Elzemarij ’t Hart. “Als mensen liefdevol kunnen communiceren, gaan ze met lol en plezier naar hun werk en voelen ze zich gehoord.”

TotalBalance is een landelijk netwerk van christencoaches. Doe de gratis minitraining (met balanstest) met Carianne Ros en ontdek de drie stappen om keer op keer te leven vanuit rust!

Je moet begrijpen hoe je zelf communiceert, en hoe de ander dat doet, zeggen beide coaches. Jager consulteert ondernemers, ’t Hart denkt vaak met werknemers mee. Jager: “De grootste valkuil is wel het doen van aannames. Heel vaak worden er aannames gedaan, en gedacht: hij of zij zal wel dit willen. Maar je moet beseffen dat sommige ondernemers strak en kort communiceren en anderen het liefst via de mail. Je moet bedenken hoe de boodschap overkomt.”

Drie niveaus voor plezier in je werk
’t Hart onderscheidt drie niveaus die nodig zijn om plezier in je werk te hebben. De basis ben je zelf. Om op een juiste manier met anderen om te gaan, moet je ook jezelf kennen, zegt de coach en therapeut. “Als je niet echt weet waar je behoefte aan hebt, kan je dat ook niet communiceren. Ter illustratie: een werknemer die aangeeft een andere werkplek te willen, maar de werkgever die dit niet kan bieden. Dit kan tot teleurstelling en zelfs tot conflict leiden. De vraag is waar deze werknemer werkelijk behoefte aan heeft, bijvoorbeeld aan rust om zich te kunnen concentreren. Als de werknemer zich hiervan bewust is en dit communiceert is er ineens een groter scala aan mogelijkheden om deze behoefte te vervullen dan alleen een andere werkplek. Daarom is het zaak eerlijk te zijn naar jezelf en je omgeving over je werkelijke gevoelens en behoeften, zodat er begrip kan ontstaan.”

"Een diepere laag: is dit ook wat God met jou voor heeft?”

Bij die eerlijkheid hoort ook de vraag of het werk dat je doet wel bij je past. Voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Jager: “Het is vaak eenzaam aan de top. Sommige ondernemers zijn ver afgedreven van de motivatie waarmee ze ooit ondernemer zijn geworden. Dan kunnen ze bedenken dat ze bijvoorbeeld meer manager zijn geworden dan ondernemer.”  ’t Hart: “Een stuk missie is inderdaad belangrijk, ook voor werknemers. Is je missie hetzelfde als dat van het bedrijf en hoe draag je eraan bij? En een diepere laag: is dit ook wat God met jou voor heeft?”

Spreek elkaars taal
Het tweede niveau dat ’t Hart ziet om met plezier naar je werk te kunnen gaan is de communicatie met collega’s en leidinggevenden. Jager zegt daarover: “Je hebt elkaar nodig. Spreek elkaars taal en gebruik dat.” Daar is vanuit zijn optiek een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. “Het DISC-model geeft daar op een goede manier inzicht in. Tegen iemand met een hoge dominantie moet je kort en bondig zijn, aan iemand met een ‘stabiel’ profiel moet je meer aandacht geven en die kan je bij de hand nemen. Als je bedenkt hoe de ander communiceert, kan je veel effectiever leidinggeven. Dan zal je zien dat ze meer zeggen wat hen bezighoudt.”

"Als mensen zich beter gehoord voelen, gaan ze met lol en plezier naar hun werk"

Niet goed communiceren kost uiteindelijk gewoon tijd én geld, zegt Jager. “Bijvoorbeeld omdat er fouten gemaakt worden of afspraken niet nagekomen. Niemand gaat naar zijn werk om de boel in het honderd te laten lopen. Als mensen zich beter gehoord voelen, gaan ze met lol en plezier naar hun werk. Met elkaar ben je sterker.”

Als laatste ziet ’t Hart het niveau van samenwerken als team. Hier komt de kennis over jezelf en wat bij jou past samen met wie je collega’s zijn en wat bij hen past. Je ontdekt hoe je elkaar kunt aanvullen in plaats van aanvallen. Ook hier geeft het DISC-model richting. Werknemers met een hoge creativiteit en invloed kunnen vormgeven aan innovatie en vernieuwing, maar zonder de kritische en reflectieve blik van de consciëntieuze collega’s komt er niets van de grond. ’t Hart: “Mensen hebben verschillende eigenschappen. Waar de een heel creatief is en allerlei nieuwe ideeën heeft, is de ander heel kritisch en reflectief. Hierdoor kan iemand zich aangevallen voelen, terwijl de collega wilde meedenken. Het is belangrijk bij de samenwerking te gaan zien dat de ander een aanvulling voor je is.”

“Ik confronteer ze waar nodig, maar stimuleer en corrigeer ze ook"

Stimulerend
Als coaches proberen Jager en ’t Hart daarin een stimulerende rol te spelen. ’t Hart gunt iedereen een coach, zodat je kunt werken aan de basis, weet wat je wil en je steviger op je eigen benen kan staan: “Ik leg daarvoor soms de vinger op de zere plek en houd een spiegel voor, maar ondersteun daarbij ook liefdevol naar rust in inzicht.” Dat inzicht werkt door op het niveau van de communicatie onderling. Het meedenken met ondernemers en leidinggevenden is de core business van Jager: “Ik confronteer ze waar nodig, maar stimuleer en corrigeer ze ook. Geen theoretisch gedoe, maar ik wil ze effectiever en efficiënter maken. In mijn coaching wil ik steeds de stap maken ‘van theorie naar praktijk’, want ondernemers en leidinggevenden moeten er in de praktijk direct mee aan de slag kunnen en er voordeel mee behalen.”

Ook benieuwd naar een christencoach?

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.