Kees van der Staaij
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET WI/SGP

 

Kees van der Staaij: Stop met het geflopte gedoogbeleid

Het kabinet Rutte-III gaat een experiment uitvoeren in een aantal proefgemeenten, waarbij de (lokale) overheid zelf de wietproductie ter hand neemt. Gaat zoiets helpen om criminelen de wind uit de zeilen te nemen? SGP-leider Kees van der Staaij heeft daarover een duidelijke mening.

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. In haar Kwartaalblad Zicht gaat ze in op de maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke problemen.

De regering start in een aantal gemeenten een proefproject met ‘staatswiet’. Wat was uw reactie op de aankondiging van dit experiment in het regeerakkoord van dit kabinet?
Ik vind het wietexperiment één van de slechtste plannen van dit kabinet. Met drugs moet je niet experimenteren. Kijk naar wat voor ontwrichtende gevolgen drugsgebruik heeft voor de volksgezondheid, voor gezinnen, voor huwelijken. Luister maar naar ervaringsverhalen van Stichting Moedige Moeders. Het reguleren van de teelt en verkoop van wiet is de wereld op zijn kop.

Het doel van het experiment is om door gereguleerde productie de criminele handel de wind uit de zeilen te nemen. Minder criminaliteit, dat zal de SGP aanspreken, toch?
Dat spreekt mij inderdaad aan. De SGP is voor een veilige samenleving. Maar ik geloof niet dat het wietexperiment daaraan bijdraagt. Met deze proef probeert de overheid te concurreren met het criminele circuit. Dat ga je nooit winnen. Criminelen zullen altijd betere producten kunnen maken voor een lagere prijs. De proef draagt bij aan de normalisering van drugsgebruik. De SGP wil juist het tegenovergestelde. Drugsgebruik is niet normaal. Het wordt tijd dat we inzien dat je door drugs te gebruiken, bijdraagt aan het in standhouden van een crimineel businessmodel. Drugsbendes maken misbruik van mensen, vaak jongeren, in een kwetsbare positie. En vergeet ook niet dat met de massale drugsproductie in bijvoorbeeld Zuid-Amerika roofbouw op de schepping wordt gepleegd.

Wat vindt u van de gedachtegang dat door drugsverslaving te bestrijden (met repressieve maatregelen), de autonomie van de verslaafde al gauw bekneld raakt?
Ik zou het willen omdraaien. Een drugsverslaving werkt juist beknellend! Het trekt je steeds dieper in het moeras. Een drugsverslaving staat vaak niet op zichzelf. Er komen allerlei andere problemen bij, zoals een echtscheiding, schulden, dakloosheid of een alcohol- of pornoverslaving. Om een verslaving tegen te gaan, bestaan allerlei professionele programma’s. Daarvoor moet meer geld beschikbaar komen, zodat we mensen een nieuw leven kunnen bieden, vrij van drugs!

Het aantal drugsverslaafden is kleiner dan het aantal alcoholverslaafden. Is het verwijt terecht dat de SGP verkeerde prioriteiten stelt? Maakt zij zich ‘te druk om drugs’?
De SGP maakt zich niet alleen druk om drugs, maar ook om alcohol. We steunen daarom het Nationaal Preventieakkoord van het kabinet, dat inzet op minder overmatig alcoholgebruik. Ik vraag in de Tweede Kamer al enige tijd aandacht voor het stunten met prijzen voor alcoholische dranken. Daar wordt nu een einde aan gemaakt. Ik vind ook dat er minimumprijzen moeten komen voor alcohol, zodat we veel drinken ontmoedigen. Het kabinet zou dit moeten regelen.

U heeft vast wel eens een (ex) verslaafde ontmoet. Weet u nog een uitspraak tijdens zo’n ontmoeting die is bijgebleven?
“Voordat ik er erg in had, was ik vastgelopen”, zei een ex-verslaafde eens treffend tegen me. Wij mensen zijn heel goed in staat om onszelf een rad voor ogen te draaien, en in feite de problemen te ontkennen. Totdat je keihard tegen de muur loopt.

De sluiting van restaurants en cafés als gevolg van de Coronacrisis raakte ook de coffeeshops. Kort na de aankondiging van de sluiting stonden er rijen mensen bij coffeeshops om nog gauw een voorraadje wiet te ‘hamsteren’…
Ik heb me daar enorm over verbaasd. In het Kamerdebat over de bestrijding van het coronavirus heb ik premier Rutte daarom gevraagd hoe het toch mogelijk is dat je in Nederland op dit moment makkelijker aan wiet dan aan eieren kon komen... Wat zegt het als drugs blijkbaar voor veel mensen een eerste levensbehoefte is geworden? Moeten we dan als samenleving niet even goed in de spiegel kijken?

Welke maatregel is volgens u het meest dringend nodig om de kluwen van problemen rondom drugs – vooral criminaliteit en verslaving - doortastend aan te pakken?
Stop met het geflopte gedoogbeleid. Ga serieus werk maken van het opsporen en illegale productie en handel in drugs. En laten we alles op alles zetten om drugsgebruik te ontmoedigen. Of het nou om wiet, cocaïne of xtc-pilletjes gaat. Op naar een drugsvrije samenleving, zou ik zeggen!

Dit artikel is verschenen in Zicht, het kwartaaltijdschrift van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

Ben jij geïnteresseerd in de SGP? Word donateur of abonnee!

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.