Hans Maat
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET HET EWV

 

“God gebruikt corona om de wereld te transformeren”

De coronacrisis is nog altijd in volle gang en zet veel christenen aan het nadenken: wat wil God hier eigenlijk mee zeggen? Afgelopen week legde Hans Maat de vraag voor aan de voorzitter van de profetische raad in Nederland, Arleen Westerhof én aan huisarts John Baak uit Veenendaal.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Arleen Westerhof legt uit dat juist in deze periode de profetische duiding heel belangrijk is. We luisteren naar wetenschappers, naar het RIVM en dat is goed, maar Gods perspectief is minstens zo belangrijk. Zij zegt: “God heeft juist daarom profeten aangesteld, omdat zij vooral luisteren naar Gods stem”.

Behoefte aan bijbels en profetisch perspectief
Hans Maat onderstreept dit en ziet hoe christenen en kerken in de diaconale stand schieten - er worden veel woorden van troost gesproken en dat is nodig - maar er is ook behoefte aan een bijbels en profetisch perspectief. Arleen stelt dat dit de taak is van de profeten, om in tijden van crisis te luisteren en God te vragen: Wat wilt U over deze crisis zeggen. De Bijbel vertelt ons dat God niets doet zonder het zijn profeten te openbaren. (Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. HSV)

Voordat Arleen hier dieper op in gaat, wil Hans ook van huisarts John Baak meer weten over dit ‘profetische perspectief’. Hoe verhoudt zich dat met zijn werk waarin het toch vooral gaat om medische adviezen, om feiten en om behandeling van ziekte. Dr. Baak stelt: “Het helpt je om er met meer toewijding voor de patiënten te zijn. Als ik weet wat het grotere plaatje is, dan geeft mij dat een andere focus. Hierdoor kan ik biddend mijn vak uitoefenen. Ik bid trouwens ook voor de regering dat zij de juiste beslissingen nemen vanuit een meer profetisch perspectief, bewust of onbewust. Ik weet: God heeft de tijden in Zijn hand. Als ik medische adviezen geef, mag ik er ook op vertrouwen dat God hierin verder werkt.”

Gods perspectief
Wat zegt God dan in deze tijd? Arleen Westerhof legt uit wat volgens haar het hele doel is van deze crisis. Ze verwijst naar Hebreeën 12 vers 27: ‘dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.
“Het is duidelijk dat God de wereld aan het schudden is, ook onze economie. Het is dus God die dit doet. Wat is de reden, volgens dit vers? Zodat de dingen die niet van Hem zijn, zullen wegvallen. Het onwankelbare zal blijven.”

Hans vraagt: “Je zegt dat God de wereld schudt, maar is hij dan de Auteur van dit kwaad?” Arleen: “God stuurt het kwaad niet, maar Hij kan het wel gebruiken. Dit schudden is er, zodat het slechte verwijderd kan worden. Het woord verwijderen in het nieuwe testament( metanoia) betekent verandering, transformatie. God zei duidelijk tegen mij: ‘Ik doe dit niet om de mensen te vernietigen, maar om te transformeren. Dat is ook heel profetisch.

Het gaat om de transformatie van onszelf. Als God schudt dan veranderen we op geestelijk gebied in de relatie met God. Misschien moeten we nog mensen vergeven, of op relationeel niveau dingen rechtzetten. Het is tegelijkertijd ook een verandering op nationaal niveau.”

Op de vraag of de huisarts John Baak met dit soort inzichten iets kan in zijn dagelijkse werk, geeft hij aan hoeveel respect hij heeft, ook voor zijn niet-christelijke collega’s die alles geven in deze crisis. Hij zegt: “Zeker als je beseft dat zij geen God belijden waar ze kunnen schuilen. Door mijn geloof kan ik zonder angst uitstappen in deze crisis. Ik weet dat Hij de tijden in zijn hand heeft. Als mensen bang zijn, dan leef ik vanuit het perspectief dat God zorgt voor zijn kinderen.”

In volgende afleveringen van There is more! Media gaan we verder met de vraag: Wat zegt God in deze tijd? Opnieuw met Dr. Arleen Westerhof maar ook met Dr. Gerrit Vreugdenhil, hervormd predikant uit Gouda die spreekt over psalm 91 waarop hij promoveerde onder de titel ‘Onheil dat voorbijgaat’.  Volg ons en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal!

Volg het Evangelisch Werkverband op YouTube!