Frans Stam
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 maart 2020 door Frans Stam

Valse bescheidenheid bij Mozes? Niets daarvan!

Ik ben geschokt door de manier waarop Klaas van Denderen in zijn laatste bijdrage over zogenaamde valse bescheidenheid in de Bijbel spreekt en wat hij het Woord wil laten zeggen. Dit gaat de grens van zorgvuldigheid ver te buiten. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar je kunt als gelovige niet alles zomaar zeggen, vanuit een (vermeende) autoriteit als profeet. Ik roep hierbij de lezers van CIP.nl op, de woorden van de boodschappen die afgegeven worden, te toetsen aan het Woord.

Dhr. van Denderen heeft een probleem, hij ziet overal mensen die vanuit valse bescheidenheid, anderen de mond snoeren. In de Bijbel was dat volgens hem ook al te zien en hij voert dan Mozes ten tonele. Zoals we weten wordt Mozes door God geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Van Denderen ziet vervolgens een angstige Mozes, zich niet bewust van zijn autoriteit voor zich, die onvolwassen de spotlights schuwt en vals bescheiden de opdracht teruggeeft. Toen ik dit las, was mijn eerste gedachte dat de Bijbel gewag maakt van het feit dat er in het laatste der dagen vele valse profeten zullen opstaan. Deze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels (2Tim 4:4).

Mozes krijgt van God een zware opdracht: een heel volk leiden en de Farao (een despoot) toespreken. Hij kent zichzelf: niet al te rap van tong en geen mandaat, alleen van een op dat moment nog naamloze God, die ondertussen wel zo heilig is, dat Mozes zelfs de schoenen van de voeten moet doen. Passende houding bij een theofanie ofwel Godsontmoeting, beseffen we nog dat God nu nog precies zo heilig is, ook al mogen gelovigen Hem Vader noemen? Dat is heel wat anders dan ‘in je autoriteit gaan staan’, zoals Klaas en ook andere personen hier op CIP.nl graag zeggen. De enige autoriteit is God en elke dienaar van Hem dient slechts Zijn woorden door te geven. Mozes krijgt te horen namens Wie en wat hij moet spreken, God neemt daar ruimschoots een aantal keer de tijd voor, zonder dat Hij enig verwijt laat horen. Valse bescheidenheid bij Mozes? Niets daarvan. Mozes heeft zijn leven willen geven voor het volk, toen God daar een einde aan wilde maken door hun voortdurende afval, wat lijkt hij daarin op Jezus die ook in onze plaats wilde treden. Hij is door God begraven, op de berg van verheerlijking weer gezien en straks zingen we het lied van Mozes de dienstknecht van God en het Lied van het Lam (Op. 15:3).

Van Denderen komt uit bij David. Die lijkt meer in aanmerking te komen als voorbeeld van het type leider dat hij voorstaat: de zelfbewuste krachtige leider die ervoor gaat! Inderdaad was David moedig, hij versloeg de leeuw, de beer en zelfs de reus. Maar niet in eigen kracht of vanuit zelfverzekerdheid of eigen autoriteit! In 1 Samuël17-45 geeft David zijn geheim prijs als hij tegen Goliath zegt: ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van der legermachten, de God van de gelederen van Israël. Enkele verzen verder zegt hij: de strijd is van de Heere, Hij zal u in onze hand geven. Wij moeten ook nu in 2020, niet zelfverzekerd in eigen kracht vechten tegen reuzen, maar nederig en zachtmoedig. Zoals David het verwacht van God, onze Helper en Zaligmaker. Onze kracht is in en uit God. Als kerk hebben we dringend behoefte aan dit soort leiders.

Mozes werd valse bescheidenheid verweten. Nu is David een zelfverzekerde, stoere man die Saul zou hebben laten weten dat die niet wist met wie hij te maken had (alsof het over David zelf zou gaan!) die opschept en zonder angst om als hoogmoedig beschouwd te worden, een reus dood. Diep triest als dit een profetisch geluid moet zijn? Welk een ander beeld geeft David in de vele Psalmen die hij dichte over zichzelf! Hoe vaak zegt David dan: Sta op Heere verlos mij, o mijn God. Of: Ik neem tot u de toevlucht, verlos mij en red mij, anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw (Psalm 7:2-3). Ik vraag alle publicisten en zij die leidinggeven aan de kerk, wel of niet met echte of valse profetische gave bedeeld, met eerbied naar de Schrift te spreken en niet met eigen verhalen en ideeën te komen.

Bovenstaand artikel is ingestuurd door Frans Stam uit Ridderkerk.

Reacties

G
Ik sluit me hier volledig bij aan. Het artikel van Klaas van Denderen zegt mij meer over van Denderen zelf, dan over zijn autoriteit als profeet of leraar. En zeker als iemand zichzelf tot autoriteit uitroept, dan lijkt mij gepast wantrouwen op z'n plaats, ook al doet iemand dat met een beroep op de Schrift.
H
De oproep is om te toetsen aan het Woord. Maar net als bij van Denderen lees ik hier een "interpretatie" van het Woord. Van Denderen heeft gelijk als hij opmerkt dat God boos wordt op Mozes vanwege zijn tegenwerpingen. Stam heeft gelijk als hij benadrukt dat Mozes een opdracht krijgt die hij in afhankelijkheid kan volbrengen. Het zijn beide interpretaties, en soms hebben we de ene kant van de waarheid nodig en soms de andere kant van de waarheid. Ik heb wel moeite met het claimen van "het Woord" als onderbouwing van de eigen interpretatie.
K
Jezus waarschuwt ons voor valse profeten. Dat suggereert dat er ook echte profeten bestaan. Maar dat staat er niet. Toen Jezus werd geboren, was de laatste profeet al ca. 400 jaar dood. Iedereen die beweert profeet te zijn, is bij mij bij voorbaat verdacht.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.