Els van Dijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Samen met de EH

 

Els van Dijk over het nieuwe lesprogramma van de Evangelische Hogeschool: "Dit is een schot in de roos, zegt men"

De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort heeft het aantal onderwijsprogramma’s uitgebreid. De school gaat zich vanaf nu ook richten op mbo-studenten en komt met een nieuwe cursus Studiekeuze. Directeur Els van Dijk is enthousiast over de uitbreiding van het aanbod: "Wij stellen ons op de EH steeds weer de vraag: 'Hoe kunnen we voor zoveel mogelijk mensen iets betekenen?'"

De Evangelische Hogeschool is een interkerkelijk stichting met als missie jongeren toe te rusten vanuit bijbels fundament op het gebied van studie, beroep, kerk en maatschappij. De EH wordt niet gesubsidieerd door de overheid.

Els van Dijk legt uit dat het geloof, je werk en je persoonlijke leven met elkaar verbonden zijn. Zo is volgens haar ook je studiekeuze niet los te koppelen van je visie op bepaalde zaken. "We hebben een heel eigen visie op studiekeuze. We geloven bij de EH dat deze niet los verkrijgbaar is. Je kan geen beslissingen nemen zonder, naast aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling, stil te staan bij levensvragen en geloofsvragen. Wij maken een combinatie tussen het beantwoorden van die vragen en het bepalen van een passende studierichting."

Theorie naast de praktijk
"Als studenten een mbo-2 of een mbo-3 opleiding hebben gedaan en zij in de praktijk aan de slag gaan, worden zij geconfronteerd met allerlei zaken die hun persoonlijke ontwikkeling betreffen. Daarmee willen wij in de M-Route aan de slag." De M-Route richt zich op het toerusten van deze jongeren nu er in die nieuwe fase van hun leven van alles op hen afkomt en zij voor die toerusting wellicht meer open staan dan tijdens hun schoolperiode. De studenten van de M-Route denken na over levensvragen en geloofsvragen, net als bij de andere programma’s van de EH. "Deze vragen hangen onlosmakelijk samen met de keuzes die studenten moeten maken in hun leven", licht Els van Dijk toe.

"Er is al jaren vraag naar een toerustingsprogramma op mbo-niveau. Hier waren we als school eerst nog niet klaar voor. Dit is nu veranderd, nu we een heel nieuw concept bedacht hebben om de praktijk en theorie aan elkaar te koppelen. We zien ernaar uit om de nieuwe studenten te ontvangen. De reacties vanuit de omgeving zijn positief. Veel mensen wachten al lang op iets dergelijks als de M-Route. Dit is een schot in de roos, hoor ik om mij heen zeggen.“ 

Er wordt in het nieuwe programma een duidelijke link gelegd met het dagelijks leven van de studenten, zowel persoonlijk als op het werk. "Mbo'ers staan vooral open voor leerervaringen naar aanleiding van de werkpraktijk. Door naast hun werk twee dagen naar de EH te gaan kunnen ze de lesinhoud van de M-Route meteen terugkoppelen. Tegelijkertijd kunnen ze vragen waar ze in de praktijk tegenaan lopen bespreekbaar maken op de EH. We zijn zeker geen beroepsopleiding, maar sluiten wel aan op de praktijk." 

Cursus Studiekeuze
Naast de M-Route komt er ook de cursus Studiekeuze bij op de EH. "Deze cursus richt zich op studenten die om wat voor reden dan ook niet het fulltime Basisjaar kunnen volgen op onze school, maar toch op zoek zijn naar de verdieping die wij bieden", aldus Els van Dijk. "Zo is deze cursus erg geschikt voor studenten die bijvoorbeeld naast de vavo (waar zij nog certificaten voor havo of vwo moeten halen) op zoek zijn naar verdieping en begeleiding bij hun studiekeuze." Er komen zoveel mogelijk verdiepende onderwerpen aan bod in deze cursus. De studenten van de cursus studiekeuze gaan tien dagen naar school en moeten tien dagen besteden aan zelfstudie. "Natuurlijk gunnen we het iedereen om het hele studiejaar bij ons op de EH te volgen, maar als dit niet kan dan is dit een heel goede optie."

"Als de studenten door God op ons pad gebracht worden, dan zullen wij er ruimte voor maken. We hopen veel nieuwe studenten te ontvangen, zodat we hen kunnen begeleiden in het antwoord vinden op belangrijke levens- en geloofsvragen. We hebben een groot eigen terrein, desnoods zetten we een tent neer op het plein zeg ik wel eens voor de grap. De studenten van de M-Route krijgen les op maandag en dinsdag, de cursus studiekeuze wordt gegeven op donderdag."

Klik hier voor meer informatie over de EH

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.