Ds. A. A. Egas
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 maart 2020 door Jeffrey Schipper

Wordt het tijd voor een nieuwe psalmberijming? Bekijk het antwoord van ds. Egas

'Veel reformatorische dominees staan afwijzend tegenover opwekkingsliederen, maar die zijn onder christenen juist heel populair. De taal is vlot en aansprekend, de melodie of het ritme wordt door velen gewaardeerd. De psalmen uit 1773 het tegenovergestelde van wat aanspreekt bij de opwekkingsliederen...', aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. 'Ik hoop dat mensen over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ook als ze graag uit 1773 willen blijven zingen.'

Ds. A. A. Egas beantwoordt deze vraag als volgt: "Het is inderdaad zo dat de Psalmberijming 1773 op sommige punten een aanvechtbare vertaling geeft van de grondtekst, dat ook bepaalde uitdrukkingen sterk verouderd zijn en vervreemdend kunnen werken. Toch is daarmee niet alles gezegd. Het overgrote deel van de Psalmen is prachtig vertaald en spreekt tot het hart van Gods kinderen. 

Verder is het zo dat de Psalmen door de kinderen op de christelijke en reformatorische scholen geleerd worden en geven de leerkrachten toelichting en uitleg bij de teksten. Veel onduidelijkheid wordt hierdoor voorkomen. We moeten het probleem daarom ook niet groter maken dan het is. Nog steeds geldt dat de berijmde Psalmen van 1773 voor de gemeenteleden met zegen worden gezongen en vertolken wat er in hun hart leeft.

Is daar alles mee gezegd en moeten ze ongewijzigd blijven? Nee. Het is mijn verlangen dat de kerkelijke vergaderingen van de verschillende kerkverbanden samen zien dat een revisie van 1773 wenselijk is om ook voor de toekomst met elkaar de psalmen te kunnen blijven zingen. Dat we daarmee ook een verantwoord tegenwicht kunnen bieden tegen allerlei liederen met een minder getrouwe Bijbelse boodschap."

De christelijke gereformeerde predikant uit Damwoude vindt de psalmberijming van ds. C. J. Meeuse een goed vertrekpunt. "Ook hij erkent dat er kritiek te leveren is op de berijming van 1773. Het moet ons gebed zijn dat de kerken uit de kramp van vrees voor verandering komen en hieraan onder leiding van de Heilige Geest te durven beginnen."

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Reacties

J
Zolang liederen een bijbels verantwoorde inhoud hebben kan er toch niets op tegen zijn? Voor ons enkele van die mooie liederen uit Weerklank, als aanvulling, in de eredienst juich ik toe.

De Russische gelovigen zingen geen psalmen maar hebben wel een bundel met 1000 door de Heilige Geest geïnspireerde liederen. Deze zijn "doorleeft gedicht in tijden van verdrukking, vervolging en zelfs tijdens de gevangenschap" van gelovige broeders en zusters, oa door Br.Chrapov. Al zingend en lofprijzend "vertroost men elkander met deze woorden".
P
De berijming mag nooit een probleem zijn maar het punt is wij zijn opgevoed in de oude berijming en dat willen we houden. Een ander aspect is dat wij psalmen zingen die als melodie bekend klinken en dat verdrukt de psalmen waar de melodie ons niet zo bekend is.

Nog belangrijker is zingen wij de psalmen vanuit de vervangingsleer of waar wij uitzien naar Zijn wederkomst en Zijn belofte naar Zijn uitvoerkorenvolk Israël waar in eerste instantie de psalmen voor geschreven zijn.
Inderdaad is de psalmberijming van ds. Meeuse een goede en bruikbare vertaling. In de liedbundel Weerklank (die bij orthodox hervormden en hervormd-gereformeerden veel gebruikt wordt) staan de Psalmen ook in een deels vernieuwde vertaling. Er hoeft geen vrees te zijn voor zulke vertalingen. Met proberen kom je aan de weet.
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.