Stichting HOE, toerusting
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET STICHTING HOE

 

Hoe in Oost-Europa de vraag om meer toerusting ontstond: "Er is meer oog voor de naaste"

We merken in onze contacten dat predikanten en kerkenraden zich meer en meer willen richten op het ontdekken en inzetten van gaven en talenten van gemeenteleden.” Voorzitter van de commissie Gemeenteopbouw van Stichting HOE Aart Peters: “Het lichaam van Christus bestaat tenslotte uit vele leden die allemaal nodig zijn voor elkaar en voor hen die niet gezien worden. Die niemand hebben die naar ze omziet. Die zich ‘weggezet’ voelen in de samenleving en ervaren dat er niemand is die belangstelling voor ze heeft. Maar ook dat je als predikant en kerkenraad op zoek wilt naar mensen die de Here Jezus nog niet kennen. De blikrichting naar buiten dus!” Maar hoe doe je dat?

Stichting Hulp Oost-Europa is dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa.

Hoe ontstond het idee dit project te starten?
"Relaties ontstaan en verdiepen zich, na vele jaren van contacten en gesprekken, met broeders en zusters van gemeenten in Oost-Europa. Naast het verstrekken van allerlei materiële goederen en middelen voor het levensonderhoud (wat steeds weer nodig blijkt), is er de laatste jaren ook behoefte ontstaan met elkaar in gesprek te gaan over de missionaire en diaconale taak van de gemeente. Vanuit de classispredikanten in Roemenië bijvoorbeeld, kwam de vraag om meer toerusting, op diaconaal en pastoraal gebied.

"De trainingen zijn zo samengesteld, dat ook eigen mensen deze trainingen kunnen geven"

‘Voor wie zijn wij, als gemeente van Christus, de naaste?’ En: ‘Hoe kunnen wij onze diaconale en missionaire opdracht dan zo goed mogelijk uitvoeren?’ zijn vragen waar menig predikant en kerkenraad zich mee bezighoudt. Naast de Emmaüscursus, een missionaire cursus, zijn er interactieve cursussen diaconaat en pastoraat samengesteld, die door deskundige trainers op verzoek lokaal of regionaal gegeven kunnen worden. De trainingen zijn zo samengesteld, dat ook eigen mensen deze trainingen kunnen geven."

Wat willen jullie bereiken met het geven van de trainingen?
"Het doel is om samen te ontdekken dat de gemeente van Christus geen gondel is, met maar één roerganger, maar een zeilboot, met zeilers die verschillende taken hebben en samen de koers bepalen, richting de toekomst van God.

"Het is nogal een verschil of je leeft in grote welvaart of stille armoede"

Naast de trainingen zijn er ook conferenties voor predikanten en andere ambtsdragers, zowel daar als hier. De focus bij deze conferenties is om van elkaar te leren, hoe bijvoorbeeld de verkondiging van het Woord een landingsplek vindt in de harten van mensen binnen de eigen leefomgeving en cultuur. Het is nogal een verschil of je leeft in grote welvaart of stille armoede. Belangrijke vraag is dan hoe je vanuit die verschillende leefwerelden kijkt naar de opdracht van Christus. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen? Welke kansen zien we binnen onze eigen leefwereld?"

Wat houdt die training precies in?
Een pastorale training is interactief van opzet. Ter illustratie: aan de hand van Psalm 23 en een casus dachten we tijdens een vorige training in groepen na over de vraag hoe je als presbyter (kerkenraadslid) ‘herder’ kunt zijn. De groepen brachten zelf pastorale kernbegrippen naar voren. De deelnemers kregen handvatten voor het voeren van pastorale gesprekken. In deze training is gebleken dat predikanten vooral geholpen zijn met het maken van een praktische vertaalslag.

"Het samen bidden met en voor elkaar geeft ook een diepe geloofsband"

Waar moet je extra op letten in de training?
"In de Hongaarse cultuur worden gevoelens niet gemakkelijk benoemd, is de ervaring. Van belang is dat de pastoraal werker daartoe zelf aanzetten geeft. Tijdens de training hebben we met de deelnemers gekeken naar taken die van hen verwacht worden en die bij de kern van hun ambt horen. Wij geven geen adviezen, omdat we de cultuur onvoldoende kennen. We stimuleerden wel onderlinge uitwisseling en gesprek. We hopen dat deze ambtsdragers zo vertrouwen in elkaar krijgen en verder contact opbouwen."

Hoe zijn trainingen in het verleden bevallen?
"Een predikant keek eerst sceptisch naar de Bijbelstudies die HOE gaf, maar werd enthousiast om zelf trainingen te geven. Hij investeert nu in de eigen gemeente in jeugdwerk. Ook zien we presbyters groeien in persoonlijk geloof en meer betrokkenheid tonen bij het gemeentewerk. Predikanten worden na een training opener en delen dan hun zorgen en moeiten met ons."

"De gemeente is gemeente van Christus. Daar en hier!"

Het samen bidden met en voor elkaar geeft ook een diepe geloofsband. We staan er niet alleen voor. De gemeente is gemeente van Christus. Daar en hier!"

Beeld: Stichting HOE

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.