Sarit Roytman
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

IN SAMENWERKING MET CGI

 

Sarit Roytman over haar diensttijd en leven met God: "Ik wil Gods plan graag verder ontdekken"

Ik ben in 1999 geboren in Haifa. Mijn joodse ouders zijn in de jaren ’80 uit Oekraïne en Siberië naar Israël gekomen. Op mijn derde verhuisden we naar Jeruzalem waar we lid werden van de Messiaanse gemeente Het Lam op de berg Sion die samenkomt in ChristChurch.

Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

Als kind ging naar de Messiaanse school Makhor haTikvah. Het was een fijne tijd, we zaten met een 13 kinderen in de klas. Het was wel wennen toen ik op mijn 15e naar de openbare school moest waar je met 30 leerlingen in de klas zit.

Op school heb ik met acht jongeren een studie- en gebedskring opgezet. We kwamen elke week samen en deden ook aan outreach. Van mijn lerares op de openbare school mocht ik in de klas vertellen over ons Messiaans geloof. We spraken over de profetieën over Jezus in de Tenach en over de plek van Messiaanse gelovigen in Israël.

Het is niet gebruikelijk dat een jood in Jezus gelooft. Maar de jonge generatie in Israël staat veel meer open dan hun ouders. Ik heb ook religieuze vrienden. Met één had ik altijd discussies op school, maar aan het eind gaven we elkaar een high five.

We spraken over de profetieën over Jezus in de Tenach en over de plek van Messiaanse gelovigen in Israël.

Na mijn examen heb ik een tijdje in een kindertehuis in Oeganda gewerkt. Via de telefoon hield ik contact met een oud-klasgenoot die problemen had. Telefonisch heb ik toen met haar gebeden en heeft ze de Heer aangenomen. Ik heb toen snel mijn vrienden gebeld zodat ze haar hier konden opvangen.

Na mijn reis moest ik het leger in. Alle jongens van 18 moeten in Israël drie jaar het leger inen alle meisjes 2 jaar. De legertijd is best zwaar. Het hielp mij enorm dat ik vooraf een tiendaagse discipelschap training had gevolgd bij Netivah. We kregen er militaire training en leerden te overnachten in het veld. Ook kregen we les van gelovige militairen en deden we een belofte om seksueel rein te blijven in het leger. Ik heb nog steeds vrienden van die conferentie.

In het leger werd ik geaccepteerd als gelovige. Ik kreeg elke dag 15 minuten van mijn meerdere om stille tijd te houden. Ik kwam bij een inlichtingeneenheid. In de woestijn bij de Egyptische grens hadden we een onherkenbare verstopplaats. Met speciale apparatuur moesten we Egypte in de gaten houden, want IS zit in de Sinaïwoestijn, maar er vindt ook drugs- en wapenhandel plaats.

Het is lastig maar ik geloof niet dat God dit heeft veroorzaakt. Ik denk dat Hij een beter plan heeft en dat Hij dit gebruikt ten goede.

Toen ik op een dag een brancard de berg op moest tillen, kreeg ik rugpijn. Ik wilde het niet meteen melden omdat de kans bestaat dat je dan de eenheid moet verlaten. Maar de pijn hield aan. Uiteindelijk bleek ik een hernia een goedaardige tumor te hebben. Ik moest de gevechtseenheid verlaten en kwam bij een eenheid die jongeren op scholen vertelt ter voorbereiding op het leger.

Mensen in de gemeente baden mensen intussen veel voor mij. Maar uiteindelijk moest ik vanwege de klachten na anderhalf jaar het leger verlaten. Je gezondheid wordt uitgedrukt in een score op een schaal van 21 tot 97. Toen ik het leger inging, scoorde ik 97, toen ik het verliet, nog maar 21. Het gaat nu wel beter, maar ik ben nog niet helemaal hersteld.

Het is lastig maar ik geloof niet dat God dit heeft veroorzaakt. Ik denk dat Hij een beter plan heeft en dat Hij dit gebruikt ten goede. Ik wil dat graag verder ontdekken op de Woord van Leven Bijbelschool in Zweden.

Inmiddels studeert Sarit Roytman aan de Bijbelschool in Zweden. Dit verhaal is geschreven naar aanleiding van een interview dat CGI had met Sarit.

Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.