Adriaan Verwijs
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 februari 2020 door Jeffrey Schipper

Adriaan Verwijs ziet kerken buiten Europa groeien en bloeien: "Met enthousiasme worden kerken geplant"

“De gemeente van Christus in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika groeit. Met enthousiasme en energie worden kerken geplant en gemeenteleden toegerust.” Adriaan Verwijs zet zich in voor NET Foundation, een stichting die het toerusten, begeleiden en bemoedigen van voorgangers als haar missie heeft. Adriaan beantwoordt een aantal vragen over die missie en zijn rol daarin.

De missie van NET Foundation is het toerusten van voorgangers voor het werk in Gods Koninkrijk. Zodat zij met praktische Bijbelse kennis, inzichten en vaardigheden in staat zijn om met 'hoofd, hart en handen' hun werk te verrichten.

Hoe ben je bij NET Foundation terechtgekomen en waarom vind je het belangrijk dat christenen worden toegerust om het goede nieuws van Jezus te verspreiden?
“Drie jaar geleden zag ik een aansprekende vacature waarin NET Foundation een coördinator vroeg voor het werk in het Midden-Oosten. Ik heb jarenlang in Latijns-Amerika en Afrika gewoond en als toeruster van predikanten, evangelisten en kerkleiders gewerkt, dus dit werk past bij m’n passie en ervaring. Inmiddels werk ik als coördinator van onze Study Centres.

 "Veel kerken op het zuidelijk halfrond hebben meewind als het om evangelisatie en kerkplanting gaat en werken zich ook nog eens een slag in de rondte."

De overgrote meerderheid van voorgangers wereldwijd heeft geen theologische opleiding. Ze zijn vaak ingezegend als predikant of voorganger (en staan in het ambt), maar zijn ongetraind. Een andere uitdaging die ze hebben is dat ze dijkwijls een gewone baan moeten aanhouden om het hoofd boven water te houden. Bovendien werken veel van onze voorgangers in arme, vaak onrustige landen die gekenmerkt worden door oorlog en onderdrukking van christenen. Ik vind het belangrijk dat juist deze voorgangers worden toegerust en bemoedigd.”

Kun je aan de hand van een inspirerend voorbeeld duidelijk maken hoe NET Foundation verschil maakt in mensenlevens?
“Een van onze studenten zat in Jemen in een eenzame en beangstigende situatie. De online studie hielp hem niet alleen professioneel, het contact was voor hem van levensbelang; hij zag het als zijn ‘life-line to the church and the world.’ In Oeganda gaven we pas onze cursus Oude Testament. Een van de studenten zei: Dit helpt me om veel vaker uit het Oude Testament te preken. Nooit geweten hoeveel er voorzegd is over de komst van de Messias!”

Omdat veel voorgangers en evangelisten niet of nauwelijks zijn toegerust, is de lokale kerk niet altijd in staat om op een krachtige en Bijbelse manier het evangelie te laten klinken en sluipt er allerlei wind van leer de kerk binnen. Heb je hier een voorbeeld bij dat de noodzaak van jullie werk laat zien?
“Veel kerken op het zuidelijk halfrond hebben meewind als het om evangelisatie en kerkplanting gaat en werken zich ook nog eens een slag in de rondte. Dat is voor de kerk in het Westen erg leerzaam. Sommige Nederlandse kerken doen weinig of niks op dit gebied, terwijl de gemeente van Christus in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika vaak groeit. Met enthousiasme en energie worden kerken geplant en gemeenteleden toegerust. Het is goed te beseffen dat wij op dit gebied beduidend meer kunnen leren van de kerken daar, dan andersom. Wij hier bij NET Foundation ervaren een stuk verlegenheid als het om evangelisatie en kerkplanting gaat. We vragen voor het onderdeel kerkplanting in ons curriculum aan predikanten uit al die continenten om input, om zo met hun kennis een cursus op te zetten die hout snijdt, praktisch is, en opkomt vanuit hun eigen praktijk.

"Het is prachtig om te zien dat hardwerkende voorgangers bemoedigd worden en handvatten krijgen om hun gemeente te dienen."

Tegelijk merken we dat we veel kunnen betekenen. Het kan zomaar gebeuren dat er verdieping nodig is, of correctie omdat het onderwijs niet aansluit bij de Bijbel en bij wat de kerk van alle tijden geloofd heeft. Apollos in Handelingen 18 lijkt wat op de enthousiaste kerk op het zuidelijk halfrond. Hij was (Handelingen 18:25) ’in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere.’ Tegelijkertijd had hij bepaalde dingen over de doop nog niet helder. Dan lees je: ‘toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.’ Dat is onze taak soms, om iets dieper te gaan. Dat slaat aan. Als we feedback vragen zien we dat onze cursussen als opbouwend, praktisch en leerzaam ervaren worden. Rev. Bongomin Toorach uit Kitgum bedankte ons voor een praktische training over het dagelijkse werk van een voorganger. Hij zei dat het voor hem de eerste keer was om zo’n mooi overzicht te krijgen en wilde wel dat hij dit eerder had gehoord, dan had hem dat kunnen helpen in zijn bediening in de afgelopen jaren.”

Je bent coördinator NET Study Centres. Wat houdt dit werk concreet in en waarom word je daar blij van?
“Veel van de voorgangers uit onze doelgroep wonen in achterafdorpjes in een overwegend pre-moderne samenleving. Goede toerusting daar moet klassikaal zijn. We werken met de NET Study Centres in Pakistan, India, Kenia, Oeganda, Zambia, Ecuador en Cuba. In die landen zoeken we naar een goede landencoördinator die op zijn beurt een paar gemotiveerde trainers erbij betrekt. We hebben dus geen fysiek gebouw, maar een kleine groep mensen die gebruik maakt van bestaande structuren. De coördinator nodigt voorgangers en leiders van verschillende denominaties uit voor driedaagse conferenties. Het hele onderwijsprogramma duurt drie jaar. De focus ligt op het dienen in Gods wijngaard (Serving in God’s Vineyard). In onze trainingen gaan we in op vragen die voorgangers hebben. Vragen als: hoe weet je je persoonlijk en als voorganger door God geroepen, hoe lees je het Oude en Nieuwe Testament, hoe preek je, hoe en wat onderwijs je, hoe maak je discipelen, hoe bouw je aan je huwelijk en gezin, hoe werk je in het pastoraat en tenslotte hoe evangeliseer je en plant je een kerk. Het is prachtig om te zien dat hardwerkende voorgangers bemoedigd worden en handvatten krijgen om hun gemeente te dienen. Daar word ik wel blij van!”

Lees hier meer over het werk van NET Foundation

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.