Tempelberg
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 februari 2020 door Drs. Gerard de Lange

Islamitische heersers zouden Israël de Tempelberg terug moeten geven

Het is al weer een tijdje geleden dat de staat Israël de stad Jeruzalem in bezit kreeg. Zij zijn niet van plan Jeruzalem ooit op te geven. Men spreekt van de eeuwige stad. Feitelijk is ook de Tempelberg in handen gevallen van de Israël. Op de Tempelberg staan op dit moment twee islamitische heiligdommen: de Al-Aqsa Moskee en de Rotskoepel.

Deze gebouwen zijn neergezet op het plein, waarop de tempel van de HEERE, de God van Israël stond. De Rotskoepel - met de gouden koepel - staat zelfs op precies dezelfde plaats, op the rock = de rots. Dat is de rots waarop Abraham, de vader van Israël, die zijn zoon Izaäk moest offeren. Uiteindelijk voorzag God in het offer. Dat werd ook de naam van de plaats: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer (Genesis 22:8). De berg Moria – de plaats waar Abraham het offer van Izaäk moest brengen – is de plaats waar God wilde wonen (2 Kronieken 3:1). Volgens de islam is het echter niet Izaäk, maar Ismaël die door Abraham geofferd moest worden (Koran hoofdstuk 37:103-109). Het islamitische Offerfeest is hieruit voortgekomen.

Het feit dat Israël het uitverkoren volk van God is, heeft de relatie van mensen en volken met Israël geen goed gedaan. Het roept onbedoeld gevoelens van jaloezie op.

De Rotskoepel staat precies op de plaats waar vroeger de tempel van de HEERE stond. Waarom zouden de islamitische heersers de Rotskoepel - eind zevende eeuw - gebouwd hebben juist op de plek waar vroeger de God van Israël woonde? Er is een verklaring. In de eerste plaats vierde de islamitische gemeenschap op deze wijze de overwinning van hun god Allah op de God van Israël. Mogelijk vindt iemand dit primitief gedacht, maar het geloof speelt in de oude tijd – zoals ook bij u en mij overigens – altijd een dominante rol. Maar er is vermoedelijk nog een reden. Wat wil het geval? De Arabische volken stammen volgens de Bijbel af van Ismaël, de zoon van Abraham. God maakt echter duidelijk dat Hij niet met Ismaël verder ging, maar met Izaäk. God stuurde Ismaël weg met zijn moeder. Natuurlijk, God heeft voor die mensen gezorgd, maar een ding was duidelijk; Gods keus viel op Izaäk. Hij was ‘de zoon van de belofte’. Via Izaäk zou God Zich een volk verwerven: Het volk Israël. Zij zijn het uitverkoren volk van God.

Ismaël komen we in de Koran tegen. Volgens de islamitische traditie en Arabische genealogiegeleerden was Ismaïl de voorvader van het Arabische volk en tevens de voorvader (via Kedar en Adnan) van Mohammed. Ismaël zou hét kind van de belofte zijn (Koran hoofdstuk 19:55). Het feit dat Israël het uitverkoren volk van God is, heeft de relatie van mensen en volken met Israël geen goed gedaan. Het roept onbedoeld gevoelens van jaloezie op.

Eén ding is duidelijk: De God van Israël is God! Daar zouden alle moslims het mee eens moeten zijn.

Gaat Saudi-Arabië het tempelplein teruggeven aan het Joodse volk?
De Arabieren stammen af van Ismaël. Toen in de zevende eeuw na Christus de islam ontstond in Saoedi-Arabië en ze het Joodse land veroverden hebben ze – niet toevallig – op de plaats waar de God van Israël woonde de Rotskoepel gebouwd. Het was een statement: ‘Niet de HEERE, de God van Israël is God, maar Allah is god. En dan nog iets: ‘Niet het Joodse volk is Gods volk, maar wij de Arabieren zijn de uitverkoren natie.’ Wees eerlijk, ze leken lange tijd een punt te hebben. Maar nu het Joodse volk terug is in het land dat God hen beloofd heeft, zou het een genereus gebaar zijn wanneer Saoedi-Arabië de Tempelberg terug zou geven. God heeft beloofd: ‘Ik breng Mijn volk terug uit alle volken naar het land dat Ik hun vaderen heb gegeven.’ En de God van Israël heeft Woord gehouden. Eén ding is duidelijk: De God van Israël is God! Eerlijk is eerlijk. Daar zouden alle moslims het mee eens moeten zijn.

Daar komt bij dat de moslims nog een heiligdom hebben, en niet de minste: de Ka’aba in Mekka. Feitelijk is het niet passend dat de Joodse mensen het moeten doen met de Klaagmuur, de drager van het tempelplein. De verhouding van Israël met Saoedi-Arabië is vrij goed. Het zou een historisch gebaar zijn om – nu het Joodse volk weer op eigen bodem is en Jeruzalem in hun bezit is – het tempelplein te ontruimen en terug te geven aan degene die historisch de oudste papieren heeft. Vanaf het jaar 1000 voor Christus tot 135 na Christus heeft het gebied toebehoord aan het Joodse volk dat sinds 1948 na Christus weer in eigen land woont.

Mensen die via de Heere Jezus tot de God van Israël willen naderen, doen er verstandig aan te erkennen dat God een speciale band heeft met het Joodse volk.

Drs. Gerard de Lange is emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Klik hier om zijn website te bezoeken.

Reacties

J
Uiteindelijk zal JHWH recht spreken, Hij zal recht doen ook aan Israël.

Vele religies hebben grote fouten gemaakt, als het gaat om Israël.

Wij christenen zouden de Israëlieten tot jaloersheid moeten brengen, maar de geschiedenis leert ons wel anders. Uiteindelijk zal Christus wederkeren en samen met Israël regeren en niemand houdt dit tegen, want Hij is de Almachtige. En ik geloof dat Hij zijn Woord waar maakt.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Error: could not load events
Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!