Kruis
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET VRIJ ZIJN

 

De laatste 18 uur

Bij veel mensen roept Jezus lijden en sterven aan een kruis het beeld op van iemand die lijdzaam zijn tragisch lot ondergaat. Een man die kapotgeslagen aan een kruis eindigt. Misschien ken je de film ‘The Passion of the Christ’. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen Hem aan een kruis als een koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Voor ongelovigen is de lijdensgeschiedenis een fantasieverhaal. Voor moslims een schijnvertoning; volgens de Koran is iemand anders in Jezus’ plaats gemarteld en gekruisigd.

De laatste 18 uur is daarentegen een magistraal Paasepos waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen, die zich openbaart als Lam van God en Hogepriester tegelijk. De Man zonder zonde, die vernedering en bespotting op koninklijke wijze doorstaat. De laatste uren van Jezus getuigen van ongekende moed, liefde en kracht. Hij is geen slachtoffer geworden van zijn succes. Ze hebben Jezus niet vermoord. Voordat Hij naar Jeruzalem ging om er te sterven zei Hij: Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen (Johannes 10:17-18, NBG).

Een jaar lang maakte Wilkin van der Kamp een intensieve studie van de laatste achttien uur van Jezus’ leven

Zonder twijfel vormt het lijden en sterven van Jezus de meest intense periode uit zijn leven. Daarmee ook een periode waar we ontzettend veel van kunnen leren en over kunnen ontdekken.

De organisatie Vrij Zijn heeft daarom speciaal voor kleine groepen de interactieve bijbelstudiereis ‘De laatste 18 uur‘ ontwikkeld. Deze studie is gebaseerd op de bestseller ‘Het wonder van het kruis’, geschreven door Wilkin van de Kamp.

Wilkin werd door het schrijven van dat boek op indringende wijze geconfronteerd met wat Jezus in de laatste 18 uur voor zijn sterven heeft doorstaan. Een jaar lang heeft hij een intensieve studie gemaakt van de laatste achttien uur van Jezus’ leven. Hij bestudeerde wat historici, medici, theologen en anderen schreven over het lijden en sterven van Jezus. Hij wilde niet alleen begrijpen waarom Jezus zo’n zware lijdensweg moest doorlopen, maar wilde vooral dichtbij Hem zijn in de moeilijkste uren van zijn leven.

Elke week sta je stil bij één van de zeven wonderen

De laatste 18 uur is een Bijbelstudie van zeven weken, ideaal voor de 40 dagen tijd; de periode tot aan Pasen. Elke week sta je stil bij één van de zeven wonderen; de momenten dat het bloed van Jezus vloeit. De kracht van de studie zit in de combinatie van de groepsbijeenkomsten en de persoonlijke Bijbelstudie.
De bijeenkomsten zijn interactief. Je ontmoet elkaar en praat over wat je hebt geleerd. Samen bekijk je een aflevering van de televisieserie ‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ en een aflevering van de animatieserie ‘De zeven wonderen’. In de dagen daarna kun je in persoonlijke Bijbelstudie het betreffende wonder verder uitdiepen. Terugkerende onderdelen van de Bijbelstudie zijn o.a. een kerntekst van de week en een dagtekst, een Bijbelopdracht, een getuigenis en een leermoment.

Het werkboek is bedoeld voor groepen, maar je kunt het werkboek ook individueel doorlopen. Een proefversie van de interactieve studie ‘De laatste 18 uur’ kan gratis worden gedownload.

Ook benieuwd naar de Bijbelstudie 'De laatste 18 uur'?

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.