Heleen Stam
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

IN SAMENWERKING MET DRIESTAR HOGESCHOOL

 

Heleen ontdekte in Ethiopië dat ze voor de klas wilde staan en geeft nu Engels

Toen ze in Ethiopië woonde en samen met haar man een boerenbedrijf runde, ontdekte Heleen Stam al dat ze het onderwijs interessant vond. Stilzitten bleek niets voor haar en inmiddels zit ze al in de afstudeerfase van haar deeltijdstudie voor docent Engels aan de Driestar hogeschool. Stam: “Ik wil graag van waarde zijn in de levens van jongeren.”

Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.

Stam werkte samen met haar man in Ethiopië in een boerenbedrijf. “We konden van betekenis zijn en mensen in aanraking brengen met onze christelijke normen en waarden.” Heleen verzorgde de organisatorische kant van de boerderij, haar man Peter deed de uitvoering. “Toen dat liep, en ik alleen nog hoefde te monitoren, keek ik om mij heen: waar kan ik van waarde zijn? Ik deed een dagdeel per week vrijwilligerswerk op de internationale school in het dorp en ontdekte dat het mij trok. Kennis overdragen vind ik mooi, net als het overbrengen van mijn enthousiasme.”

"Iedere persoon die je in Ethiopië aannam, was in staat zich te onderhouden"

Nu ze terugkijkt op de zeven jaar in Ethiopië ziet ze dat ze in die tijd veel leerde. Stam: “Natuurlijk leerde ik over het opzetten van een boerderij, maar ook over het aannemen van mensen, bijvoorbeeld. Iedere persoon die je aannam, was in staat zich te onderhouden. Het mooiste vind ik het resultaat op lange termijn: toen ik vorig jaar contact had met de mensen daar, zeiden ze: “Jullie hebben ons vooral waarden en normen bijgebracht, tot op de dag van vandaag.” Dan denk ik: ‘Yes!’”

Feeling met onderwijs
Voordat ze samen met haar man terug in Nederland kwam, zocht Stam een invulling voor haar leven in haar thuisland. Dus zocht ze contact met Driestar hogeschool, om zich te oriënteren op de lerarenopleiding Engels. “In Ethiopië was ik ook veel bezig met Engels, daar zag ik wel wat in. Overigens wilde ik nog niet direct beginnen met de studie, we vroegen ons af hoe de kinderen in Nederland zouden wennen. Ik wilde eerst een jaar settelen en de kinderen laten wennen.” Eenmaal in de nieuwbouwwoning bleek een rustig leven niets voor haar. “De muren kwamen op mij af. In Ethiopië was ik altijd bezig en heerste op het boerenerf een bepaalde reuring. Voor de kinderen bleek de overstap verrassend makkelijk: daar hebben we als ouders zelf nog meer mee getobd.”

Toen ze definitief besloot al in september te starten met de opleiding, adviseerde Driestar hogeschool Stam eerst mee te lopen op middelbare scholen. “Zodat je de feeling met het voortgezet onderwijs krijgt.” Ze liep mee op twee scholen, en kreeg bij de laatste school zowaar een betrekking naast haar aankomende studie aangeboden. “Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Het was een openbare school die op acceptabele afstand lag van ons huis. Die baan nam ik aan.”

Daarom christelijk onderwijs
Voorafgaand aan haar studie keek ze wel rond bij diverse hogescholen. “Maar ik kwam toch bij het christelijk onderwijs uit. Goede communicatie vanuit de school is voor mij heel belangrijk. In het christelijk onderwijs is dat bovengemiddeld goed geregeld. Ook het christelijke aspect helpt mij, zeker ook op een openbare school. Je krijgt extra bagage om je eigen normen en waarden uit te leggen. Hoe deel je je les in, waarom sta je zo in het leven en waarom geloof je?”

"Ik probeer goed na te denken waar ik voor sta, zodat ik ook kritische nuances aan kan brengen"

Naast haar deeltijdstudie werkt Stam anderhalve dag per week op de school voor voortgezet onderwijs. “En juist aan de christelijke onderwerpen op de hogeschool heb ik wat gehad. In de docentenkamer ging het een keer over het evenement ‘The Passion’. Bij binnenkomst ving ik al gedeelten van het gesprek op; ze vroegen aan mij als christen hoe ik over het programma dacht. Ik zei: “Het idee van The Passion waardeer ik: mensen worden op grote schaal met de boodschap van het christendom in aanraking gebracht. Maar een presentator die zegt niet te geloven en daarin geen problemen ziet met betrekking tot het overbrengen van deze cruciale boodschap, daar denk ik toch anders over.” Ik probeer dus goed na te denken waar ik voor sta, zodat ik ook kritische nuances aan kan brengen. Dat is een van de dingen die ik bij Driestar hogeschool heb meegekregen. In het leven staan als iemand die kennis van zaken heeft, maar ook een kritische blik heeft.”

Studiedruk
Voor drie kinderen zorgen, deeltijd werken, studeren en ondertussen het huishouden doen leggen een flinke druk op je, beaamt Stam. “Zeker de eerste jaren heb ik het bijzonder pittig gehad. Een degelijke planning in overleg met het thuisfront is de basis. Tijdens mijn studie ben ik bevallen van mijn derde kind, maar juist mijn zwangerschapsverlof zorgde ervoor dat ik mij kon concentreren op mijn studie. Toch ziet het ernaar uit dat het gaat lukken om dit cursusjaar mijn studie binnen de tijd af te ronden die ervoor stond; ik hoop binnenkort af te studeren.”

"Tijdens de klassikale momenten kon ik ook op sociaal vlak bijtanken”

De afgelopen vier jaar trokken haar medestudenten Stam er doorheen. “Als ik dacht: ‘ik heb het te druk en zet de studie op een lager pitje, bedacht ik mij ook dat ik dan studievertraging op zou lopen en die leuke mensen zou missen. Tijdens de klassikale momenten kon ik ook op sociaal vlak bijtanken.”

Wil jij ook deeltijd studeren, of overweeg je een opleiding tot docent? Stam heeft wat advies voor je. “Weet waar je aan begint. Neem in je studieafweging ook je privésituatie mee. De studietijd die ingepland staat, staat er niet voor niets. Die tijd heb ik er ook in moeten steken.” De aanpak van Driestar inspireerde haar. “Ze kijken het eerste tot en met het derde jaar met je vooruit. Zodat ik niet alleen voor mijn eigen klassen sta, maar ook om mij heen kijk. Gaandeweg word je ook geholpen om je docentschap in breder verband te zien. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat ik naast MR-lid ook vaksectievoorzitter Engels ben geworden. Ik wil niet per se tot mijn pensioen voor de klas staan, maar zie het als mijn belangrijkste taak om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. En voor nu is dat een stukje meelopen in de levens van jongeren.”

Kijk voor meer informatie op de website van de Driestar!

Krijg nu volledige toegang tot CIP.nl!