Dopelingen Thailand
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 februari 2020 door Ds. P. J. den Admirant, De Waarheidsvriend

Een ongelooflijke en rijke belofte waar christenen misschien wel verlegen van worden

Er zijn beloften in de Bijbel waar wij van denken: is dit echt waar? Begrijp ik wel goed wat er staat? In Johannes 14:13 geeft de Heere Jezus een rijke belofte waar wij misschien wel verlegen van worden, schrijft ds. P. J. den Admirant in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Jezus zegt daar: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.’ In het volgende vers neemt Hij er geen woord van terug, maar bevestigt Hij slechts Zijn belofte door de woorden: ‘Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Twee valkuilen
We moeten bij het lezen van Jezus’ woorden twee valkuilen proberen te vermijden. De eerste is dat we Zijn belofte ‘Wat u ook zult vragen, dat zal Ik doen’ gaan afzwakken en zeggen: het staat er wel, maar... Op die manier ontkrachten wij de woorden van Christus. De tweede valkuil is dat we te snel denken dat we wel weten wat bedoeld wordt met bidden in Jezus’ Naam en we deze tekst op ieder gebed gaan toepassen. Hierdoor kunnen grote geloofsmoeilijkheden ontstaan.

Nog grotere werken
De vragen stapelen zich langzamerhand wel op. Waar moeten we aan denken bij dezelfde werken en grotere werken? Betekent dit dat Jezus’ leerlingen dezelfde wonderen, grotere wonderen en zelfs nog meer wonderen zullen doen dan Jezus gedaan heeft? De wonderen die de apostelen gedaan hebben, horen daar zeker ook bij. Zij hebben grote wonderen mogen doen. En in de gemeente van Korinthe waren mensen – ze zullen er op andere plaatsen ook geweest zijn – door wie God tekenen en wonderen deed.

Als het om deze werken gaat – mensen tot de volheid van Christus leiden – dan hebben de apostelen en christenen van alle eeuwen door ‘grotere dingen’ gedaan dan Jezus.

Groter kan echter niet betekenen nóg opzienbarender. Geen van de apostelen heeft vijfduizend man te eten gegeven of zoveel doden opgewekt als Jezus. Maar het blijft waar dat ze in Jezus’ Naam wonderen hebben gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld een kreupele laten lopen en zélfs doden opgewekt, zoals Dorcas en Eutychus.

We zullen bij de woorden van Jezus ‘die zal de werken doen die Ik doe’ echter vooral aan iets anders moeten denken. De werken die Jezus deed, hadden alle tot doel om mensen iets van Gods heerlijkheid te laten zien. Ze waren erop gericht om mensen aan de voeten van Jezus te brengen en hen tot het kindschap van God te brengen.

Meer vrucht
Als het om deze werken gaat – mensen tot de volheid van Christus leiden – dan hebben de apostelen en christenen van alle eeuwen door ‘grotere dingen’ gedaan dan Jezus. Hoewel er tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde veel mensen tot geloof gekomen zijn, hebben zich nooit zoveel mensen bekeerd als op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. De kerk bleef maar groeien, van drieduizend naar vijfduizend. Er werden dagelijks mensen toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Jezus had Zijn werk beperkt tot het kleine gebied in Israël. Hij stuurde Zijn leerlingen de wijde wereld in met de woorden: ‘Maak alle volken tot Mijn discipelen.’ Zo ontstonden er grotere werken.

Christus heeft het grootste werk gedaan, namelijk het werk tot ons behoud. Maar als het gaat om mensen te leiden tot de bron van Gods genade, mogen we zeggen dat Jezus’ leerlingen en de gemeente van Christus door de verkondiging van het Evangelie grotere werken gedaan hebben dan Hijzelf gedaan heeft.

Ds. P. J. den Admirant is predikant van de hervormde wijkgemeente Eben‑Haëzerkerk te Apeldoorn. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 februari 2020.

Foto boven: honderden gelovigen in Thailand worden gedoopt.

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.